Kvalitetsarbejde

Kvalitetsarbejdet omhandler de samlede aktiviteter og metoder, som har til formål systematisk og målrettet at udvikle og dokumentere kvaliteten af UCN's indsats på uddannelsesområdet.

Kvalitetsarbejdet på UCN drejer sig om konstant sikring og udvikling af kvaliteten i vores uddannelser, så vi hele tiden fremmer højere faglig kvalitet og relevans i den læring og viden, vi genererer.

UCN stilles som uddannelsesinstitution overfor en række eksterne krav til kvaliteten i vores uddannelser, ligesom vi selv stiller yderligere krav.  Alle disse krav kan ses som de trin, vi skal træde på for at nå målet om høj kvalitet og relevans i uddannelserne – og de er således udgangspunktet for kvalitetsarbejdet på UCN.

For at sikre at vi træder på de rette trin, har UCN udviklet et kvalitetssystem, der skaber et fælles grundlag for kvalitetsarbejdet på tværs af organisationen samt en fælles kultur, hvor kvalitetsarbejdet indtager en naturlig plads i dagligdagen. Vi mener nemlig, at den gode kvalitet viser sig, når kvalitetsarbejdet er en integreret del af vores praksis, strategiske tanker og daglige aktiviteter, hvilket betyder, at alle på UCN – ledere, medarbejdere og studerende – indgår i og bidrager til at løfte dette arbejde.

Kvalitetscirklen

Kvalitetsarbejdet og UCN kvalitetssystem bygger på en logik, der indebærer vedvarende og systematisk målsætning, udførelse, evaluering og revidering foregående i en cirkulær og fremadskuende proces, jf. nedenstående illustration.

Kvalitetscirklen, som denne figur betegnes, beskriver således fire faser, der udgør en systematik, som anvendes på alle niveauer i organisationen.

Første fase er planlægningsfasen. Det er her mål for kvalitetsarbejdet fastsættes, og retningsgivende dokumenter udarbejdes. Anden fase, udførelsesfasen, drejer sig om at handle efter de retningsgivende dokumenter fra fase 1 og iværksætte tiltag på baggrund heraf. I tredje fase evalueres de igangsætte tiltag og handlinger, og såfremt der findes grundlag til ændringer, forbedringer eller udvikling revideres tiltag og/eller mål i fjerde fase.

I praksis betyder det, at der konstant udvikles og forbedres på koncepter, aktiviteter og metoder, der har til formål, systematisk og målrettet, at udvikle og dokumentere kvaliteten af UCN's indsats på uddannelsesområdet.

Kontakt UCN’s Kvalitetskontor

Vil du vide mere om UCN’s kvalitetssystem og kvalitetsarbejdet på vores erhvervsakademi og professionsuddannelser kan du på læse mere på de følgende sider. Vil du vide mere om kvalitetsarbejdet på vores erhvervsuddannelse, finder du link hertil i venstre side. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte UCN Kvalitetskontor med eventuelle spørgsmål og forespørgsler.

Har du spørgsmål?

Rie Nielsen
Kvalitetschef

Tlf: 72 69 15 60
rni@ucn.dk
Rasmus Madsen
Kvalitetskonsulent

Tlf. 72 69 08 95
rasm@ucn.dk
Tina Røn Christiansen
Kvalitetskonsulent

Tlf. 72 69 15 14
tir@ucn.dk
Anja Lyager Degn
Kvalitetskonsulent

Tlf. 72 69 03 48
ajd@ucn.dk