Årshjul for kvalitetsarbejdet

Bliv klogere på aktiviteter i UCN’s kvalitetsarbejde

Kvalitetsarbejdet på UCN består af en lang række aktiviteter. Nedenfor ses årshjulet for kvalitetsarbejdet på UCN’s institutionelle niveau, hvilket illustrerer de centrale og primære elementer og processer.

 

Som det ses af årshjulet gentages aktiviteterne i en fast cyklus; hvor nogle aktiviteter finder sted hvert år, finder andre sted hvert andet.

Tre elementer i årshjulet er særlig centralt for kvalitetsudviklingen på UCN; Kvalitetsrapporter, Kvalitetsudviklingsplaner, samt ledelsens refleksioner over kvalitetssystemet. I det følgende vil disse tre elementer udfoldes.

Kvalitetsrapportering

Grundlaget for kvalitetsudviklingen på UCN er den årlige kvalitetsrapportering, hvor der i sammenhæng gøres status på det foregående års kvalitetsarbejde, og på baggrund heraf udarbejdes planer for det kommende års kvalitetsarbejde. Der udarbejdes altså både en Kvalitetsrapport og en Kvalitetsudviklingsplan på uddannelsesområder og afdelinger, der på den ene eller anden måde understøtter uddannelsen af de studerende.

Dette arbejde foregår i årets 1. kvartal og danner grundlag for UCN’s øverste ledelses vurdering af kvalitetsarbejdet i de forskellige afdelinger, områder, uddannelser og udbud.

UCN Selvevaluering

Uddannelsers og afdelingers kvalitetsrapporter og kvalitetsudviklingsplaner danner også grundlag for den øverste ledelses evaluering af UCN kvalitetssystem og det institutionelle kvalitetsarbejde samt evaluering af UCN uddannelsesportefølje. Disse aktiviteter kaldes under samlet overskrift for UCN Selvevaluering.

Ligesom uddannelsernes kvalitetsrapporter danner grundlag for tilhørende kvalitetsudviklingsplaner, danner UCN Selvevaluering – evaluering af uddannelsesporteføljen og af kvalitetssystemet – grundlag for en institutionel kvalitetsudviklingsplan og institutionelle mål for det kommende år.

 

Har du spørgsmål?

Rie Nielsen
Kvalitetschef

Tlf: 72 69 15 60
rni@ucn.dk
Karina Torp Møller
Kvalitetskonsulent

Tlf. 72 69 12 91
kam@ucn.dk
Anne Lohman
Kvalitetskonsulent

Tlf. 72 69 03 49
aal@ucn.dk
Anja Lyager Degn
Kvalitetskonsulent

Tlf. 72 69 03 48
ajd@ucn.dk
Lena Højlund Larsen
Kvalitetskonsulent

Tlf. 72 69 03 40
lel@ucn.dk

Følg os på LinkedIn

Følg UCN på Facebook

Servicecentrets HelpDesk

IT-vejledninger

Ledige stillinger