Årshjul for kvalitetsarbejdet

Bliv klogere på aktiviteter i UCN’s kvalitetsarbejde

Kvalitetsarbejdet på UCN består af en lang række aktiviteter. Nedenfor ses årshjulet for kvalitetsarbejdet på UCN’s institutionelle niveau, hvilket illustrerer de centrale og primære elementer og processer.

 

Som det ses af årshjulet gentages aktiviteterne i en fast cyklus; hvor nogle aktiviteter finder sted hvert år, finder andre sted hvert andet.

Nogle elementer i årshjulet er særlig centralt for kvalitetsudviklingen på UCN; det være sig kvalitetsrapporter og kvalitetsudviklingsplaner samt ledelsens refleksioner over kvalitetssystemet og uddannelsesporteføljen. I det følgende vil disse tre elementer udfoldes.

Kvalitetsrapporter og kvalitetsudviklingsplaner

Grundlaget for kvalitetsudviklingen på UCN er de årlige kvalitetsrapporter og kvalitetsudviklingsplaner, hvor der i sammenhæng gøres status på det foregående års kvalitetsarbejde, og på baggrund heraf udarbejdes planer for det kommende års kvalitetsarbejde. Der udarbejdes kvalitetsrapporter og kvalitetsudviklingsplaner på uddannelsesområder og afdelinger, der på den ene eller anden måde understøtter de studerendes studieaktiviteter.

Dette arbejde foregår i årets 1. kvartal og danner grundlag for UCN’s øverste ledelses vurdering af kvalitetsarbejdet i de forskellige afdelinger, områder, uddannelser og udbud.

Evaluering af kvalitetssystemet og uddannelsesporteføljen

Uddannelser og afdelingers kvalitetsrapporter og kvalitetsudviklingsplaner danner også grundlag for den øverste ledelses evaluering af UCN Kvalitetssystem og det institutionelle kvalitetsarbejde samt evaluering af UCN uddannelsesportefølje.

Ligesom uddannelsernes kvalitetsrapporter danner grundlag for tilhørende kvalitetsudviklingsplaner, danner evalueringen af uddannelsesporteføljen og af kvalitetssystemet grundlag for en institutionel kvalitetsudviklingsplan og institutionelle mål for det kommende år.

Har du spørgsmål?

Rie Nielsen
Kvalitetschef

Tlf: 72 69 15 60
rni@ucn.dk
Rasmus Madsen
Kvalitetskonsulent

Tlf. 72 69 08 95
rasm@ucn.dk
Tina Røn Christiansen
Kvalitetskonsulent

Tlf. 72 69 15 14
tir@ucn.dk
Anja Lyager Degn
Kvalitetskonsulent

Tlf. 72 69 03 48
ajd@ucn.dk