06-07-2020  (UCN Nyheder) Flere pladser på eftertragtede uddannelser    

Landet over var der stigning i antallet af ansøgere til de videregående uddannelser. På Professionshøjskolen UCN var stigningen i 1. prioritetsansøgni
05-07-2020  (UCN Nyheder) Stigning i ansøgere til UCN’s uddannelser    

Interessen for at søge ind på de videregående uddannelser er stor. UCN har modtaget i alt 9.859 ansøgninger, hvilket det højeste antal ansøgninger i U
03-07-2020  (UCN Nyheder) Markant flere vil fortsætte deres studier på UCN    

Interessen for at læse videre og skrive professionsbachelor på CV’et er stor hos UCN. Ved ansøgningsfristen til overbygningsuddannelser på Teknologi o
03-07-2020  (UCN Nyheder) Danske elever og studerende kan lide at have tysk – og de synes, det er vigtigt    

Tysk har haft det svært i uddannelsessystemet de seneste år. Færre elever vælger sproget i gymnasiet, og det smitter af på de højere læreanstalter, so
02-07-2020  (UCN Nyheder) Ny forskning skal styrke kvaliteten i dagtilbud    

En meget stor andel af danske børn går i dagtilbud – det være sig dagpleje, vuggestue eller børnehave – hvilket i sig selv udpeger feltet, som et væse