21. november 2016

Ny pædagoguddannelse på UCN på rette vej

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) kritiserer i en ny analyse kvaliteten af den nye pædagoguddannelse. På UCN lytter man til kritikken, men peger også på, at man er på rette vej i forhold til flere af kritikpunkterne.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har i dag offentliggjort en analyse af den nye pædagoguddannelse, der blev indført for godt to år siden. Analysen konkluderer, at de studerende på landets pædagoguddannelser generelt har for få undervisningstimer, lav studieintensitet og får for lidt feedback.

 - I Nordjylland er vi meget optagede af at levere en uddannelse af høj kvalitet. Vi arbejder hele tiden på at gøre det bedre i tæt samarbejde med vores profession og praktiksteder. Derfor er jeg selvfølgelig ærgerlig over, at så mange af de studerende, der har deltaget i undersøgelsen rundt om i landet, ikke oplever den kvalitet, som de kunne ønske sig, forklarer uddannelseschef for UCN’s pædagoguddannelse Anne Krogh.

Hun noterer sig samtidig, at UCN’s pædagoguddannelse adskiller sig positivt i forhold til flere af analysens kritikpunkter, bl.a. de pædagogstuderendes studieintensitet.

- Vi laver hvert år studentertilfredshedsundersøgelser, og med den seneste undersøgelse er der grund til at tro, at det ser anderledes ud her i det nordjyske. Vi har arbejdet meget med at løfte studieintensiteten de seneste år. 67 % af de studerende angiver selv, at de arbejder mere end 35 timer om ugen med studiet. Heraf 44 % mellem 40 og 45 timer, forklarer Anne Krogh.

Ifølge EVA’s analyse har de pædagogstuderende på landsplan kun en gennemsnitlig studieintensitet på omkring 30 timer om ugen.

Skemalægges 30 timer om ugen

Den højere studieintensitet hos de pædagogstuderende på UCN er bl.a. et resultat af, at man har tilrettelagt undervisningen på en anden måde end på de fleste andre professionshøjskoler.

 - I UCN har vi en særlig læringstilgang Refleksiv praksislæring. Uddannelsen består af en række læringsforløb, hvor de studerende modtager en blanding af holdundervisning, forelæsninger, vejledning i grupper, feltstudier, casearbejde m.m. afhængig af hvilke læringsmål der er for modulet. Det betyder, at de skemalægges i ca. 30 lektioner om ugen, hvor den mere traditionelle undervisning suppleres af andre læringsaktiviteter med deltagelse af undervisere og/eller medstuderende. Vi forventer derudover mindst 10 timers studier med litteraturen derhjemme, siger Anne Krogh.

I den nye uddannelse er der også et stort fokus på feedback, fortæller Anne Krogh.

 - Med den nye uddannelse har vi desuden formuleret nye klare læringsmål og feedbackformer til hvert modul. Feedback har været et vigtigt fokus for os. Og vi drøfter løbende med vores studerende i vores studieråd, hvordan vi bliver bedre til feedback og bliver bedre til at forventningsafstemme om feedback.

Tal til fortolkning

Kun halvdelen af landets pædagogstuderende vurderer ifølge EVA’s analyse, at kvaliteten af uddannelsen er god. Det er imidlertid en noget negativ fortolkning af tallene, mener Anne Krogh.

 - Man kan læse tal på mange måder. Jeg er positiv over, at det er flertallet af de studerende, som vurderer deres uddannelse som god eller fremragende (51 %), mens 38 % finder kvaliteten rimelig. Det er vigtigt at huske, at vi kun er to år inde i implementeringen – en så gennemgribende reform tager tid at folde ud til fulde.

- Vi skal selvfølgelig arbejde med udvikling af kvaliteten af uddannelsen – det gør vi hele tiden. Underviserne i UCN’s pædagoguddannelse har arbejdet seriøst og hårdt med udviklingen af den nye uddannelse.

 - I Nordjylland har vi et stærkt samarbejde med vores kommuner, som er de største aftagere af pædagoger. Vi hører fra kommunerne, at de oplever en højere kvalitet hos vores studerende, og det tyder på, at vi er på rette vej med den nye uddannelse, fortæller Anne Krogh.

Anne Krogh noterer sig desuden, at det er relativt få af de 1.500 pædagogstuderende på UCN, der har deltaget i undersøgelsen – kun omkring 150. EVA bemærker også selv, at der bør tages forbehold for dataenes kvalitet.

Mere info:

  • Anne Krogh, uddannelseschef for UCN's pædagoguddannelse, e-mail: aek@ucn.dk

Tekst: Silas Mühlbach, sfm@ucn.dk, UCN Kommunikation