14. marts 2017

Krydstogtgæster er glade for Aalborg

Mere end 18.000 krydstogtgæster lagde sidste år vejen forbi Aalborg, og de var glade for deres besøg. Aalborg kan dog få de mange endagsturister til at lægge endnu flere penge i byen. Det viser en ny undersøgelse, som UCN i samarbejde med VisitDenmark står bag.

21 krydstogtskibe med i alt 18.400 gæster lagde i 2016 til kaj i Aalborg. Ifølge den nye undersøgelse ”Krydstogtturismen i Aalborg 2016” skabte de et turismeforbrug i Aalborg på knap 8,1 mio. kr. Turismeforbruget kommer også Aalborg til gavn i form af afledte samfundsøkonomiske effekter på 15 årsværk, 6,7 mio. kr. i værditilvækst (~BNP) og 4,4 mio. kr. i afledt offentligt skatteprovenu i lokalområdet, hvoraf 0,9 mio. kr. kan tilskrives kommunale indkomstskatter.

- Vi har haft til hensigt at skabe en uafhængig rapport, som klarlægger krydstogtturismens økonomiske betydning for Aalborg samt krydstogtgæsternes oplevelse af byen. Dette er dokumenteret på baggrund af en solid datamængde bestående af knap 700 personlige interviews indsamlet af UCN-studerende henover sommeren 2016 på to-tredje-dele af alle anløbene, fortæller Lars Falk, adjunkt på UCN's oplevelsesuddannelser.


Studerende fra UCN interviewer nogle af de mange glade krydstogtgæster, der lagde vejen forbi Aalborg i 2016.

Undersøgelsen viser, at krydstogtgæsterne generelt er glade for deres besøg i Aalborg. Hele 95% af de adspurgte krydstogtgæster har vurderet den samlede gæsteoplevelse i Aalborg til at være rigtig god eller god. Dette afspejler sig blandt andet i gæsternes oplevelse af byens serviceniveau og værtskab, som i alt 87% vurderer som rigtig godt eller godt. Aalborg beskrives generelt som en pæn og ren by, hvor indbyggerne er venlige og imødekommende.

Flest kommer fra USA

Typisk er krydstogtgæsterne i land i gennemsnitligt 6 timer, og for manges vedkommende bliver de brugt på guidede ture i Aalborg. De guidede ture bliver af 94% af gæsterne betegnet som rigtige gode eller gode. Foruden deltagelse i guidede ture bruger 31% af gæsterne deres tid på shopping, 19% har besøgt restauranter, caféer og barer, mens 17% har besøgt museer, attraktioner og/eller udstillinger, som ikke var en del af en guidet tur.

- Jeg er imponeret over den vækst, der er har været på antal cruise-anløb til Aalborg gennem de seneste 2-3 år. Det betyder rigtig meget for selvfølelsen for en by som Aalborg og dens indbyggere, når disse imponerende krydstogtskibe glider ind gennem fjorden og lægger til kaj – lige midt i byen. Det er fantastisk at se, hvordan byens borgere ligefrem planlægger en tur langs kajen for at nyde det imponerende syn, en is og stemningen på havnen. Anløb af krydstogtsskibe manifesterer Aalborg som en international by i rivende udvikling, lyder det begejstret fra Thomas Kastrup-Larsen, borgmester i Aalborg Kommune.

Den typiske krydstogtgæst er fra USA, 66 år eller mere, rejser sammen med en anden samt deltager i en forhåndsbooket udflugt og shopper under besøget i Aalborg. I gennemsnit har de et personligt forbrug på 307 kr. Ifølge undersøgelsen er krydstogtgæsterne dog villige til at bruge flere penge, hvis de bl.a. havde haft mere tid i Aalborg og flere muligheder for at shoppe, bl.a. souvenirs.

En stor del af krydstogtgæsterne kan godt se sig selv vende tilbage til Aalborg. Undersøgelsen viser, at knap halvdelen af gæsterne har vurderet det som meget sandsynligt eller sandsynligt, at de vil besøge Aalborg igen.

Første undersøgelse af krydstogtturismen i Aalborg

Undersøgelsen er den første økonomiske analyse af krydstogtturismen i Aalborg, og der findes derfor ikke sammenlignelige tal fra tidligere år. Den nye rapport belyser omfanget af den økonomiske betydning af krydstogtturismen i Aalborg samt krydstogtgæsternes oplevelse af Aalborg.

Det tilgrundliggende data for rapporten er forbrugs- og oplevelsesdata fra knap 700 personlige interviews med krydstogtgæster indsamlet af studerende fra UCN i Aalborg i løbet af 2016 suppleret med oplysninger fra VisitAalborg og Aalborg Havn om passagerantal, køb af guidede ture samt skibsrelateret omsætning.

Undersøgelsen ”Krydstogtturismen i Aalborg 2016” kan læses her.

Rapporten er udarbejdet af adjunkterne Lars Falk, Lise Bach-Sørensen og Henrik Toft fra University College Nordjylland (UCN) og Martin Fonnesbech-Sandberg, økonom i VisitDenmark.

Kontakt:

  • Lars Falk, adjunkt på University College Nordjylland, tlf.nr.: 7269 1409
  • Thomas Kastrup-Larsen, borgmester i Aalborg Kommune, tlf.nr.: 9931 1500
  • Claus Holstein, Direktør for Aalborg Havn, tlf.nr.: 9930 1501
  • Rasmus Jerver, Direktør i VisitAalborg, tlf.nr.: 2282 1022

Af Silas Mühlbach, sfm@ucn.dk, UCN Kommunikation