17. marts 2017

UCN runder 6.500 ansøgninger i kvote 2

6555. Så mange ansøgninger kan UCN notere, efter ansøgningsfristen i kvote 2 udløb 15. marts. Det er lidt færre end sidste år, viser den endelige optælling af ansøgertallene.

Ud af de godt 6.500 ansøgninger har 2.767 UCN som deres 1. prioritet. På de engelske uddannelser har 594 UCN som deres højeste ønske - en stigning på 8 pct, mens 2.173 har en af UCN's dansksprogede uddannelser øverst på listen.

- Vi er rigtig glade for, at så mange vælger at søge i kvote 2. Det er med til at styrke deres muligheder for at komme ind. På mange af vores uddannelser bliver der igen i år rift om pladserne, og her et højt gennemsnit ikke nødvendigvis nok. Derfor er det positivt, at mange unge forsøger sig med at bruge erhvervserfaring, udlandsrejser, højskoleophold eller lignende som adgangsbillet til ønskeuddannelsen, forklarer Lene Augusta Jørgensen, rektor på UCN.

Populær pædagoguddannelse

Pædagoguddannelsen er fortsat UCN’s mest eftertragtede uddannelse. 571 har uddannelsen i Aalborg, Hjørring eller Thisted som deres foretrukne. Det er stort set status quo i forhold til sidste år. Dog har hele 42 pct. flere søgt ind i Thisted.

- Det er dejligt at se, at stadigt flere vil læse til pædagog i Thisted. Det er vigtigt, at vores uddannelser i de mindre byer er attraktive. Vi er med til at understøtte de lokale arbejdsmarkedsbehov og sikre, at de unge også har gode uddannelsesmuligheder lokalt, siger Lene Augusta Jørgensen, og fortsætter:

- Desværre kommer vi endnu engang til at afvise mange, ikke mindst fordi de nordjyske kommuner har valgt at skære i antallet af studiepladser. Vi har mistet 45 pladser på vores pædagoguddannelse i løbet af de sidste tre år, og det er rigtig ærgerligt for de mange unge, der drømmer om at blive pædagog.

I alt optager UCN 469 nye pædagogstuderende til sommer.

Lille tilbagegang på læreruddannelsen

De sidste par år har UCN kunnet glæde sig over, at stadigt flere unge vil være lærer. I år har lidt færre imidlertid søgt ind. 227 drømmer om at læse til lærer i Aalborg eller Hjørring – en nedgang på 10 pct. Det vækker dog ikke bekymring hos UCN’s rektor:

- Vi er meget fortrøstningsfulde. Vi er tæt på sidste års ansøgertal, der var det bedste i mange år. Det er især læreruddannelsen i Hjørring, der har fået færre ansøgere. Det skyldes formentlig, at vi som noget relativt nyt nu også optager lærerstuderende om vinteren i Hjørring, og her havde vi til februar et rigtigt flot optag, forklarer Lene Augusta Jørgensen.

Flere vil læse finansbachelor og natur- og kulturformidling

På UCN’s businessuddannelser er der med i alt 553 1. prioritetsansøgere en fremgang på 7 pct. i forhold til sidste år. Det er især finansbachelor og natur- og kulturformidling, der oplever stigende ansøgertal. Førstnævnte har fået 50 1. prioritetsansøgere mod sidste års 24. På natur- og kulturformidling går man fra 26 sidste år til 55 i år. Også export and technology management og serviceøkonom går frem.

Designteknolog hitter

Ansøgertallene på de 10 teknologiuddannelser læner sig i høj grad op ad sidste års. 565 har en af uddannelserne som højeste ønske mod 558 sidste år - altså en lille fremgang. Flest har søgt ind på designteknologuddannelsen. 172 mod 154 sidste år. Også datamatiker og bygningskonstruktør har fået flere ansøgere og går frem med hvv. 11 og 6 pct.

Attraktive sundhedsuddannelser

De sundhedsfaglige uddannelser tiltrækker fortsat mange ansøgere. I alt har 851 ergoterapeut, fysioterapeut, jordemoder, radiograf eller sygeplejerske som deres højeste prioritet, og her bliver alle stole igen i år besat. 18 pct. flere har søgt ind på jordemoderuddannelsen, mens radiografuddannelsen kan glæde sig over en stigning på 11 pct.

Fakta om kvote 2 på UCN

Sidste år søgte hovedparten af alle UCN’s ansøgere via kvote 2, og derfor er ansøgertallene 15. marts et godt fingerpeg om den samlede søgning, der gøres op 5. juli, når ansøgningsfristen i kvote 1 udløber.

På de fleste af UCN’s uddannelser optages mellem 35 og 50 pct. af ansøgerne via kvote 2. Enkelte uddannelser optager 100 pct. via kvote 2.

Man kan søge om optagelse i kvote 2 med:

 • En gymnasial eksamen med et gennemsnit, der ikke rækker til optagelse via kvote 1, og som har andre relevante kvalifikationer
 • Anden adgangsgivende eksamen end en gymnasial eksamen (fx en afsluttet erhvervsuddannelse)
 • Et andet adgangsgrundlag end den adgangsgivende eksamen
 • En udenlandsk gymnasial eksamen, der ikke kan omregnes til dansk eksamensgennemsnit
 • En positiv individuel kompetencevurdering (IKV)

På visse uddannelser gælder særlige adgangskrav, f.eks. læreruddannelsen.

I kvote 1 optages ansøgere alene på baggrund af en gymnasial eksamen. Der er ansøgningsfrist via kvote 1 den 5. juli. 28. juli får alle ansøgere besked om, hvorvidt de er blevet optaget på en uddannelse.

Se ansøgertal for kvote 2 på UCN

For kommentarer til optagelsestallene:

 • Rektor for UCN, Lene Augusta Jørgensen, mobil: 72 69 01 00, e-mail: lnj@ucn.dk
  For kommentarer til de enkelte uddannelser - kontakt uddannelsescheferne:
 • Lærer, Jesper Vinther, mobil: 72 69 05 75, e-mail: jev@ucn.dk
 • Pædagog, Anne Krogh, mobil: 72 69 04 80, e-mail: aek@ucn.dk
 • Business, Henriette Eduardsen, mobil: 72 69 13 75, e-mail: hre@ucn.dk
 • Teknologi, Jan Holler Foget, mobil: 72 69 14 70, e-mail: jhf@ucn.dk
 • Ergoterapeut, fysioterapeut, jordemoder og radiograf, Birgitte Folkmann Kure, mobil: 72 69 09 00, e-mail: bik@ucn.dk
 • Sygeplejerske, Iben Bøgh Bahnsen, mobil: 72 69 10 51, e-mail: ibb@ucn.dk

Af Silas Mühlbach, sfm@ucn.dk, UCN Kommunikation