04. april 2017

De Digitale Dage skal forvandle Aalborg ZOO

En 700 kvadratmeter staldbygning i Aalborg ZOO skal ombygges til et nyt lækkert restaurantområde med udsigt til den store savanne. Det er casen på dette års De Digitale Dage, hvor studerende fra de nordjyske byggeriuddannelser mødes i et tværfagligt eksperimentarium.

De Digitale Dage foregår fra 5.-7. april på UCN's campus på Sofiendalsvej i Aalborg.

- Vi tager forskud på septembers åbning af UCN’s nye konstruktøruddannelse i Vietnam og tester sammen med en bred kreds af danske virksomheder, danske og vietnamesiske studerende på universitetet i Ho Chi Minh City, studerende fra bygningsinformatik og ingeniøruddannelserne på Aalborg Universitet, EUX-studerende fra EUC Nord og studerende fra UCN's byggeriuddannelser muligheder og perspektiver i globalt projekteringssamarbejde.

Det er adjunkt Søren Nissen fra UCN, der gør klar til tværfagligt globalt samarbejde på årets digitale dage – det ottende i rækken siden de nordjyske byggeuddannelser i 2009 satte sig for at gå forrest i udviklingen af det digitale byggeri og uddannelse af fremtidens digitale specialister til byggebranchen.

- Danske byggevirksomheder bevæger sig i disse år med hastige skridt ud i verden, og der er parallelt med fortsat udvikling af byggeriets digitale modeller og videreudvikling af nye virtual-reality-redskaber også i byggeuddannelserne behov for at styrke det internationale perspektiv, supplerer professor Kjeld Svidt fra Aalborg Universitet.

Sammen når vi længere

- Tværfagligt samarbejde er et kodeord i fremtidens byggerier, og vi ser allerede i dag, at byggebranchen som led i øget internationalisering bliver mødt med krav om øget samarbejde, der bryder de hidtidige mønstre, og det er en entydig erfaring fra De Digitale Dage, at de studerende bliver klogere indenfor deres eget område, når de bliver tvunget til at tale sammen på tværs af uddannelserne. Det åbner for en styrket gensidig respekt for andres kompetencer og knopskyder nye ideer til effektiv løsning af opgaverne, fastslår Kjeld Svidt.

- Ingen tvivl. Sammen når vi længere, både når det gælder om at ruste de studerende til fremtidens job, og når det gælder udviklingen af byggeriet og byggeriets virksomheder. Derfor glæder vi os over fortsat styrket opbakning fra en bred kreds af byggeriets førende virksomheder, og vi er stolte over, at repræsentanter fra ti virksomheder i år sidder med bag skærmene som vejledere og facilitatorer for de studerende, konkluderer Søren Nissen.

24 timers non-stop projektering

Søren Nissen fortæller videre, at årets digitale projektering – forvandling af en 700 kvadratmeter savannestald med en lofthøjde på 15 meter i Aalborg ZOO, der skal indrettes til nyt publikumsområde med kombineret savannestald, restaurant, storkøkken og teknikrum samt ventilation og energiberegninger – kommer til at køre i døgndrift og fortsætter:

- Vi udnytter tidsforskellen mellem Danmark og Vietnam, og reelt bliver der tale om 24 timers non-stop-projektering fra onsdag og frem mod en fælles præsentation om fredagen.


Studerende skal på De Digitale Dage eksperimentere med at ombygge en 700 kvadratmeter staldbygning til nyt publikumsområde med kombineret savannestald, restaurant, storkøkken og teknikrum 

- Således starter projekteringen fra morgenstunden i Aalborg, og når de studerende lukker ned sidst på eftermiddagen, sendes dagens arbejde via nettet til Ho Chi Minh City. Her fortsætter en gruppe studerede danske bygningskonstruktører sammen med vietnamesiske arkitektstuderende projekteringen, og når dagen slutter i Vietnam returneres arbejdet til Aalborg, hvor de danske studerende fra starten af dagen fortsætter projekteringen med afsæt i nattens vietnamesiske resultater, fortæller Søren Nissen.

Samarbejde, IKT processer og projekterings-ledelse i fokus

Søren Nissen understreger i øvrigt, at Aalborg ZOO ikke har taget endelig stilling til, hvordan man fremover skal bruge staldbygningen, han ser de studerendes forslag til forvandling af staldbygningen som inspiration til staldens fremtidige anvendelse, og han pointerer, at selve projektet udgør et redskab til at skabe en realistisk ramme om årets fokus på De Digitale Dage.

- Reelt set udgør selve projektet kun en ramme. Det egentlige fokus er foruden test af de digitale muligheder i global døgnprojektering på samarbejde og læring med afsæt i BygSol-konceptet, samt videreudvikling af projektlederrollen og de digitale arbejdsprocesser.

- På den baggrund har vi – blandt andet med afsæt i de studerendes feed-back fra tidligere år – op mod årets arbejde i det digitale eksperimentarium gennemført workshops og intromøder, hvor de studerende sammen med Finn Pedersen fra EUC Nord har arbejdet med forudsætninger for ’det gode møde’, ligesom de studerende  sammen med Kenneth Højbjerg fra COWI har arbejdet med afklaring af programafgrænsning og udvikling af de digitale processer, slutter Søren Nissen.

Yderligere oplysninger:

  • UCN Teknologi, Søren Nissen på telefon 72 69 15 28
  • Aalborg Universitet, Kjeld Svidt på telefon 99 40 85 46
  • Hans Ulrik Møller, uddannelseschef EUC nord på telefon  25 35 67 62
  • Dansk Byggeri, Flemming Grangaard på telefon 20 12 78 94
  • COWI, Kenneth Højbjerg på telefon 29 24 84 81