07. april 2017

Minister begejstret over besøg på UCN

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind mødte studerende, undervisere og fik indblik i ny teknologi, da han fredag besøgte UCN. Og mødet med ”Uddannelse i virkeligheden” gjorde indtryk på ministeren.

Ministerens besøg foregik på Campus Mylius Erichsens Vej i Aalborg, hvor Søren Pind først mødtes med UCN’s rektorat og drøftede væsentlige temaer i samarbejdet mellem UCN og ministeriet. Et af dem var internationalisering, hvor tidligere studerende på pædagoguddannelsen Mathias Bakholm fortalte om sit personlige udbytte af praktiktiktid i både Kina og Vietnam.

- Det har udviklet mig helt utroligt at skulle lære at bruge mit fag i en anden kultur. Både fagligt og personligt. Det kan jeg bruge i dag, hvor jeg blandt andet arbejder med fremmedsprogede børn i en børnehave i Aalborg, sagde Mathias Bakholm.


”Jeg skulle bare så langt ud i verden som muligt. Det blev så Kina og Vietnam. I Kina sad børnene bomstille og kunne sige ”Goddag Mathias” efter to dage. Det kunne de ikke i Vietnam”, sagde Mathias Bakholm, der fortalte ministeren om internationalisering set fra en studerendes perspektiv.

Efter mødet med ledelsen blev Søren Pind præsenteret for en række forskellige teknologiske lærings- og virkemidler, som allerede har – eller i den kommende tid – sandsynligvis vil være med til at vende op og ned på, hvordan vi forstår uddannelse og undervisning.

Først fik Søren pind målt sit opmærksomhedsniveau via EEG hos adjunkt Torben Larsen, og ministeren var ikke sen til – ud fra en humoristisk vinkel – at se det styringsmæssige potentiale i at kunne overvåge alle de studerendes koncentrationsniveau.


”Det klarede han da meget fornuftigt”, konstaterede adjunkt Torben Larsen med et forsigtigt lune, efter han havde testet ministerens opmærksomhedsniveau med EEG-måling. Rektor Lene Augusta Jørgensen fulgte med i baggrunden.

Derefter mødte Søren Pind en række lærerstuderende, som viste ham, hvordan man med enkle redskaber kan introducere kodning og robotter i undervisningen.


De tre lærerstuderende Christoffer Bilde, Mathias Elmose og Ann Sofie Søndergaard, alle 4. semester, viste ministeren, hvordan man med enkle midler kan kode og styre robotter og anvende det i undervisningen.

Så fulgte en introduktion til det digitale realtime samarbejde mellem bygningskonstruktøruddannelsen i Danmark og Vietnam, som netop har været i spil på ”De Digitale Dage”.

Og før ministeren afsluttede sin korte rundtur, fik han demonstreret dels virtual reality som pædagogisk redskab og set de mange forskellige muligheder i det nye Makerspace på CFU.


Uddannelse i virkeligheden – eller Uddannelse i VR? Ministeren prøvede begge dele, da han gæstede UCN.

Ministeren, der betegnede sig selv som lidt af et legebarn, var begejstret efter besøget.

- Jeg har ikke været minister så længe og har stadig meget at lære. Det er både sjovt og interessant at være ude og se, hvad der sker på en det enkelte uddannelsessted. Det holder jeg meget af, sagde Søren Pind.

Særligt den nye teknologi og dens betydning for fremtidens dannelse gjorde indtryk.

- Vi har lidt undervist på den samme måde i 100 år, men netop nu sker der store forandringer, som vil påvirke både vores børn og børnebørn. Disse forandringer vil stille nye krav til den måde, vi indretter vores uddannelse på, sagde Søren Pind.

Også rektor Lene Augusta Jørgensen var tilfreds med besøget.

- Det er vigtigt for en minister at have en forståelse for, hvad der rent faktisk sker i mødet mellem studerende og undervisere, og hvordan vi som institution hele tiden prøver at videreudvikle vores uddannelser i mødet med virkeligheden. Samtidig fik vi fortalt, at UCN er noget helt særligt i Nordjylland og i Danmark, og det tror jeg, at han godt kunne se, siger Lene Augusta Jørgensen.

Besøget blev også dækket af TV2 Nord.

Af Erik Hagen Jørgensen, ejo@ucn.dk, UCN Kommunikation.