14. maj 2017

Dansk og matematik får et løft

UCN er sammen med to nordjyske folkeskoler med i et treårigt projekt, der skal gøre danske skoleelever dygtigere til dansk og matematik. Bag projektet står Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen og Undervisningsministeriet, der støtter med 20 millioner kroner.

"Kvalitet i dansk og matematik" er navnet på det landsdækkende forsøgs- og udviklingsprogram, der som led i folkeskolereformen skal afprøve konkrete indsatser for at skabe bedre kvalitet i dansk- og matematikundervisningen. Programmet skal gøre parterne klogere på, hvordan børn bedst lærer i fagene dansk og matematik og udvikle undervisningsmetoder, der støtter deres læring.

Fra Nordjylland deltager Skolegades skole i Brønderslev og Skansevejens skole i Nørresundby sammen med UCN’s læreruddannelse i udvikling og afprøvning af den undervisning, der senere bredes ud til de mange skoler. I alt er mere end 100 skoler i hele landet involveret.

 - Vi er selv med til at udvikle de nye undervisningsmaterialer, og det er rigtig positivt, at vi på UCN sammen med de to nordjyske skoler kan være med til at sætte et præg på udviklingen af dansk og matematikundervisningen i hele landet, forklarer Vibeke Christensen, lektor på UCN’s læreruddannelse, der er med i projektet sammen med tre kolleger fra læreruddannelsen på UCN.


Studerende fra UCN's læreruddannelse er med i projektet, der skal gøre danske skoleelever dygtigere til dansk og matematik.

Sammen med skolerne undersøger og afprøver de, hvordan undervisningen kan bevæge sig væk fra den traditionelle tavleundervisning og i højere grad tage udgangspunkt i elevernes egen førstehåndsoplevelse med det indhold, som de præsenteres for i de to fag.

 - Projektet har fokus på en undersøgende tilgang til arbejdet med matematik og dansk. Elevernes undren og oplevelser er i centrum i forhold til at udvikle nye måder at undervise på, som kan styrke elevernes læring. Lærere og elever på de to folkeskoler har sammen med undervisere og enkelte studerende fra læreruddannelsen på UCN været med til at udvikle og afprøve konkrete undervisningsforløb i praksis. Det afprøver og tester vi i øjeblikket, uddyber Vibeke Christensen.

Det er 4.-5. klasser i matematik og 6.7.-klasser i dansk på de to nordjyske skoler, der deltager i projektet. Flere nordjyske skoler kommer med efter sommerferien, når projektet går ind i udbredelsesfasen.

Det samlede projekt skal munde ud i, at lærerne bliver styrket i at lave en undersøgende undervisning, som støtter elevernes læring i de to fag. Helt konkret sker dette gennem udvikling af 3-4 undervisningsforløb i dansk og i matematik, som elever og lærere på de deltagende skoler i hele landet arbejder med. Den viden, som bliver indsamlet, skal kunne bruges af alle skoler.

UCN samarbejder i projektet med en række andre uddannelsesinstitutioner. Udviklingsprogrammet ledes af Læremiddel.dk og Center for Anvendt Skoleforskning ved University College Lillebælt og bliver gennemført i tæt samarbejde med Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, University College Sjælland, UCN og UC Syd.

Mere info:

  • Vibeke Christensen, lektor på UCN’s læreruddannelse, tlf.nr.: 72690591

Af Silas Mühlbach, sfm@ucn.dk, UCN Kommunikation