12. juni 2017

Ny aftale om drift af UCN’s uddannelser i Thy

UCN og Thisted Kommune har indgået en aftale om, at UCN med virkning fra 1. august 2017 overtager driften af adressen Lerpyttervej 43, hvor UCN udbyder uddannelser til sygeplejerske, pædagog, finansøkonom, markedsføringsøkonom og pædagogisk assistent.

Adressen på Lerpyttervej har hidtil været drevet af Thisted Kommune, som har stået for bibliotek, rengøring, kantine, bygninger samt almindelig service og drift. Med udløbet af den eksisterende aftale har Thisted Kommune dog ønsket, at UCN overtog driften.

- Vi har ikke længere hjemmel til at stå for driften, og vi er derfor glade for, at det er lykkedes at lave en aftale, hvor UCN står for driften fremover. Det vigtigste for os er, at der er et stærkt lokalt uddannelsestilbud til de unge i Thy og på Mors, og at der er stabile og gode rammer omkring dette tilbud. Det har vi sikret nu, siger direktør for Børne- og Familieforvaltning i Thisted, Lars Sloth.

UCN har udbudt uddannelserne i Thisted siden 2016, hvor UCN overtog uddannelserne fra VIA og fra EUC Nordvest. UCN overtager nu alle de hidtidige kommunale opgaver omkring service, bibliotek, bygningsdrift, rengøring og kantine og viderefører indtil videre opgaverne uændret.

- UCN driver i forvejen alle de øvrige fem campusser i Aalborg og Hjørring, så for os er det ikke noget nyt. Vi vil selvfølgelig arbejde på at håndtere opgaverne på samme måde i Thisted, som vi gør de øvrige steder, så studerende og medarbejdere oplever ens vilkår. I første omgang lader vi dog driften fortsætte helt uændret, så vi får en lidt bedre fornemmelse for opgaverne, siger bygnings- og servicechef i UCN, Peder Normann Pedersen.


UCN overtager nu driften af Lerpyttervej 43, som huser uddannelserne til finansøkonom, markedsføringsøkonom, sygeplejerske, pædagog og pædagogisk assistent i Thisted.

Det er et ønske fra Thisted Kommune, som fører til, at UCN overtager driften.

- Vi har fået en henvendelse fra kommunen, som vi har reageret på ved at indgå en ny aftale, hvor vi overtager og driver hele campus, mens kommunen til gengæld fortsat bakker op ved at lægge deres kursusaktiviteter på adressen. Det vil være med til at sikre en fortsat god drift af kantinen, siger bygnings- og servicechef Peder Normann Pedersen.

Thisted Kommune vil fortsat bakke op om adressen.

- Vi vil fremover lægge vores interne efteruddannelsesaktiviteter samt en række møder på adressen, så vi dermed kan være med til at støtte op om driften af kantinen, siger Lars Sloth.

I forbindelse med UCN’s overtagelse af driften sker der per 1. august en virksomhedsoverdragelse af 9-10 medarbejdere fra Thisted Kommune, som fremover organiseres i de forskellige fællesfunktioner i UCN.

Alle medarbejdere på campus i Thisted er orienteret om situationen på et informationsmøde, hvor både UCN og kommunen informerede om den kommende proces.

Kontakt:

  • Direktør for Børne- og Familieforvaltning i Thisted, Lars Sloth, e-mail: LASL@thisted.dk, telefon: 9917 2445
  • Bygnings- og servicechef i UCN, Peder Normann Pedersen, e-mail: pnp@ucn.dk, telefon: 7269 0150

Erik Hagen Jørgensen, ejo@ucn.dk, UCN Kommunikation