26. juni 2017

Fysioterapeuter hjælper til på DGI Landsstævne

Flere end 60 studerende fra fysioterapeutuddannelsen på UCN er frivillige til DGI Landsstævnet i Aalborg den 29. juni til den 1. juli. De skal lave sundhedstests og hjælpe Beredskabscenteret.

Når Aalborg bliver vært for Danmarks største idrætsfestival med mere end 25.000 deltagere og et antal besøgende i samme størrelsesorden, er fysioterapeutuddannelsen på UCN med til at sikre, at det bliver en god og sikker oplevelse.   

UCN’s fysioterapeutstuderende er til stede tre forskellige steder på Landsstævnet. De er del af det akutte skadesberedskab i samaritteltene sammen med Beredskabscenter Aalborg. Og de er engageret som frivillige af DGI ved stævnets syv gymnastikgulve, hvor de vil være de første på stedet til at håndtere og vurdere eventuelle skader.

Endeligt er de også med i en sundhedsworkshop, som er arrangeret af Aalborg Kommune og DGI Nordjylland. Her tilbyder de besøgende råd og vejledning indenfor sundhed sammen med muligheden for at få testet sin fysiologiske kapacitet med målinger af bl.a. kondital, kropsammensætning, reaktionsevne og balance.

- Vi er glade for samarbejdet med DGI, DGI Nordjylland og Aalborg Kommune, som vi ser som et naturligt element i rækken af stærke nordjyske alliancer. Deltagelsen i DGI Landsstævnet giver os mulighed for at give de mange deltagere og besøgende indsigt i fysioterapeutuddannelsen i Nordjyllands særlige profil og de studerendes kompetencer, siger studieleder Dorte Drachmann.

De frivillige studerende har alle forberedt sig til Landsstævnet ved en række opkvalificeringsworkshops, hvor de har arbejdet i dybden med relevante områder af deres faglighed. Til Landsstævnet bliver de også superviseret af lektorer og undervisere.

-  Et andet vigtigt aspekt af vores deltagelse ved DGI Landsstævnet er, at det giver vores studerende en stærk studiemæssig læringsaktivitet, hvor de få afprøvet deres kompetencer ude i virkeligheden, fortæller Dorte Drachmann.

Alle der har berøring med samaritarbejdet har fået en faglig opkvalificering i forhold til en række af den type skader, man typisk vil se ved et idrætsstævne. I forhold til sundhedsworkshoppen har de studerende haft et særligt fokus på fortolkning af testresultater og sundhedsformidling.

Her finder du UCN’s fysioterapeutuddannelse på DGI Landsstævne:

  • 45 studerende står klar i Foyeren i Musikkens Hus med en række sundhedstests. Her kan alle interesserede komme og få testet balance, funktionel bevægelse, kondital, kropssammensætning, og reaktionsevne. Torsdag den 29/6 kl. 12-16, fredag den 30/6 kl. 10-16 og lørdag den 1/7 kl. 10-16.
  • 25 fysioterapeutstuderende arbejder i turnus ved stævnets syv gymnastikgulve.
  • 15 af årets nyudklækkede dimittender er engageret som frivillige af Beredskabscenter Aalborg i samarit teltene.

Mere info:

  • Lær mere om fysioterapeutuddannelsen på UCN.
  • Dorte Drachmann, studieleder på fysioterapeutuddannelsen på UCN, tlf. 7269 0950, e-mail: dod@ucn.dk
  • Vibeke Brinkmann Løite, adjunkt, projektleder og koordinator for fysioterapeutuddannelsens deltagelse ved DGI Landsstævne 2017, tlf. 7269 0964, e-mail: vbk@ucn.dk

Af Lisbeth Manley Vorsaa, lmv@ucn.dk, UCN Kommunikation