08. september 2017

Ny uddannelse til hjemmeplejen

Sundhedspersonalet i hjemmeplejen møder nye opgaver i takt med, at sygehusene udskriver patienter tidligere og tidligere i sygdomsforløbet. Det stiller nye krav til kompetencer i hjemmeplejen.

De ældre har kortere indlæggelser end tidligere, og det kan mærkes hos sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter, der arbejder rundt om i kommunerne. De skal i dag varetage opgaver, som tidligere primært lå hos personalet på sygehusene. Derfor er det fra KL og professionshøjskolerne besluttet at etablere en ny sundhedsfaglig diplomuddannelse med fokus på borgernær sundhed. I Nordjylland er det UCN act2learn, som udbyder uddannelsen, hvor de første studerende checker ind i efteråret 2018.

Områdedirektør hos UCN act2learn Sundhed og velfærd, Michell Kannegaard Olesen, ser frem til at udbyde den nye uddannelse.

- Der er en bred vifte af videreuddannelse til sundhedspersonale, men netop den borgernære sundhed ude i kommunerne har ikke haft en specialiseret diplomuddannelse. Det har den nu, og det er positivt, da opgaverne har ændret sig betydeligt på mange områder, fortæller hun.

Forebygge indlæggelser

Et af de steder, hvor de glæder sig til den nye uddannelse er i Jammerbugt Kommune. Her kan sygeplejeleder Gitte Olenius genkende billedet om opgaveglidningen fra sygehusene til hjemmepleje.

- Alene inden for det sidste år har vi kunnet mærke det, og det giver mere komplekse opgaver, som vi skal være rustet til at varetage. Vi har megen fokus på helhedsplejen, så borgerne ikke oplever at blive sendt fra det ene sted til det andet. Derfor har jeg også en forventning om, at det ikke kun er personalet ude i plejen, som kan få gavn af den nye uddannelse men også medarbejdere i koordinerende funktioner, siger Gitte Olenius.

Hun understreger, at det ikke kun handler om at tage hånd om de borgere, der bliver tidligt udskrevet efter indlæggelser.

- En af vores fornemmeste opgaver som hjemmesygeplejersker er at forebygge indlæggelser, hvilket også er et af elementerne i den nye uddannelse.


Gitte Olenius fra Jammerbugt Kommune mener, at man rammer plet med oprettelsen af diplomuddannelse målrettet hjemmeplejen.

Fokus på virkeligheden

Hos UCN act2learn havde man i sidste uge inviteret repræsentanter fra alle de nordjyske kommuner til møde om den nye diplomuddannelse i borgernær sundhed. Målet med mødet var at få indspark til, hvad der skal lægges vægt på i den nye uddannelse.

- Vi har naturligvis nogle krav, vi skal leve op til, men inden for de rammer har vi mulighed for at dreje uddannelsen i den ene eller anden retning. Derfor har vi brug for at vide, hvilke udfordringer de kæmper med ude i praksis. De bedste til at hjælpe os med det, er de ansatte i kommunerne, som til dagligt skal håndtere den opgaveglidning, som er sket de seneste år, siger områdedirektøren.

Gitte Olenius fra Jammerbugt Kommune sætter stor pris på den praksisnære tilgang til uddannelsen.

- Vi har tidligere haft medarbejdere afsted på forløb hos UCN, hvor der udover teorien også indgår scenarier, hvor de får lov at øve sig, og det har vi fået enormt god respons på fra deltagerne. De får virkelig noget ud af det, siger Gitte Olenius.

Fleksibel uddannelse

Diplomuddannelsen henvender sig til sundhedspersonale i kommunerne, som har en kort eller mellemlang videregående uddannelse og mindst to års erhvervserfaring. Det drejer sig i denne sammenhæng typisk om sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Det er muligt at tage en fuld diplomuddannelse bestående af 60 ECTS point eller vælge enkelte moduler (5-10 ECTS point).

De første tre moduler som udbydes er ”Svækkede ældre”, ”Borgernær sundhedspraksis” og ”Akut sygepleje”.

For yderligere information

  • Michell Kannegaard Olesen, områdedirektør UCN act2learn Sundhed og velfærd, tlf.nr.: 7269 1703

Af Mette Green, meg@ucn.dk, UCN Kommunikation