25. oktober 2017

Ny uddannelse i innovation og entrepreneurship

Fra sommeren 2018 kan man blive professionsbachelor i innovation og entrepreneurship på UCN. Uddannelsen skal bidrage til vækst og udvikling i Region Nordjylland ved at klæde endnu flere nordjyder på til at udvikle den gode forretningsidé og skabe nye bæredygtige virksomheder og arbejdspladser.

Den gode idé er ikke nok, når der skal skabes nye succesfulde produkter, services og arbejdspladser i dagens Danmark. For at lykkes skal der være det rigtige mindset hos iværksætteren, som også skal bringe mange forskellige kompetencer i spil. Kompetencer som kan være svære at få et samlet overblik over for den enkelte. Det behov forsøger UCN nu at komme i møde med en ny professionsbacheloruddannelse i Innovation og entrepreneurship, som kan bygges ovenpå en lang række uddannelser.

Uddannelsen er en såkaldt top-up uddannelse, som samlet set varer 1½ år inklusiv en praktikperiode, og som kan læses oven på en lang række af UCNs eksisterende erhvervsakademiuddannelser indenfor bl.a. teknologi, design, markedsføring, salg og finans. Med i bagagen vil ansøgerne altså typisk have en specialviden fra deres grunduddannelse og praktik, som kan danne basis for at lære at arbejde mere konkret og tværfagligt med en forretningsidé. Uddannelsens varighed på 1½ år betyder også, at de studerende har en kort og tydelig tidshorisont for eventuelt at lancere deres egen virksomhed.

Uddannelseschef på UCN Business, Henriette Eduardsen udtaler:

- UCN håber, at vi med den nye uddannelse kan bidrage endnu mere til udviklingen i Nordjylland. De kommende studerende kan ikke bare skabe nye virksomheder, de får samtidig kompetencer til at bidrage til vækst i eksisterende virksomheder. Fokus er på innovation, kreativitet og markedsforståelse, men også kompetencer i at organisere og planlægge, så dimittenderne forstår at drive en virksomhed, der kan vokse over tid. Samtidig bliver de klædt på til at indgå i tværfaglige samarbejder og opbygge netværk.

Tværfaglighed er centralt for succes

For de kommende studerende er det en indbygget styrke, at så mange forskellige typer af ansøgere og forskellige fagligheder har adgang til uddannelsen. Det tværfaglige miljø er med til at lære de studerende at navigere imellem de mange faglige og kreative kræfter, som skal i spil for at få succes. Og det faktum gør UCN med over 30 forskellige professions- og erhvervsrettede uddannelser til et helt perfekt sted at starte sin virksomhed.

Studieleder på uddannelsen, Claus Jensen, ser frem til at modtage de nye studerende:

- Vi ser rigtig meget frem til at modtage op til 35 studerende på den nye uddannelse, som vil blive del af vores udviklende studiemiljø på Campus Hobrovej i Aalborg. Her vil de møde studerende fra en lang række andre merkantile og teknologiske uddannelser og få en bred indsigt i fundamentet for en sund virksomhed. Vi vil have maksimal fokus på at give de studerende kompetencer, som udvikler det nødvendige entrepreneurielle mindset. Et mindset der har et merkantilt og kommercielt fokus – således at deres innovative ideer kan skabe bæredygtig vækst for deres egne eller andres virksomheder.

Intraprenørskab udvikler eksisterende virksomheder

Fokus i den nye uddannelse er ikke blot på opstart af egen virksomhed. De færdige dimittender skal ikke nødvendigvis selv være selvstændige. Begrebet intraprenørskab er også i fokus, da det i stigende grad er på dagsordenen hos eksisterende virksomheder. Virksomheder ser sig i dag stadig oftere truet af tendenser som disruption, der kan ændre markedsforholdene på meget kort tid. Her kan intraprenøren bidrage til at kvalificere og udvikle nye idéer og forretningsområder og på den måde bidrage til at skabe nyt liv i forretningen.

Den nye uddannelse føjer sig til en lang række af innovations-aktiviteter, som UCN har iværksat de seneste år. Blandt tiltagene er praktikforløbet og inkubatormiljøet NEXT STEP, hvor studerende allerede i dag kan tage et praktiksemester i egen virksomhed. Antallet af studerende som vælger denne vej er støt stigende i takt med at tidens fokus på iværksætteri og egen virksomhed sætter sit aftryk på de unge generationer.

Fakta om uddannelsen

Den nye uddannelse forventes at starte til august 2018. På uddannelsen undervises der bl.a. i kreative og innovative processer, forretningsplaner, projektledelse, virksomhedsdrift, vækst og forandringsledelse. Adgangskravet er en akademiuddannelse eller tilsvarende. Se mere information på www.ucn.dk/innovation

 

Af Peter Møller Rasmussen, pmr@ucn.dk, UCN Kommunikation