14. december 2017

Ny pædagoguddannelse på vej i Aalborg

Fleksibel merituddannelse skal gøre det mere attraktivt for dagplejere og pædagogmedhjælpere i dagtilbud at tage en pædagoguddannelse.

UCN vil som noget nyt tilbyde en uddannelse som meritpædagog med fokus på dagtilbudspædagogik. Studieleder Gitte Orlowitz forklarer, at det er interessen fra dagplejere og pædagogmedhjælpere, som får UCN til at etablere den nye 3-årige uddannelse med start i september 2018.

- Vi har allerede en uddannelse som meritpædagog inden for specialiseringen special- og socialpædagogik, men hvis man ønsker at uddanne sig som pædagog inden for dagtilbudspædagogik, så har vi hidtil udelukkende haft den ordinære fuldtidsuddannelse på 3 ½ år. Det laver vi nu om på, siger Gitte Orlowitz.

Aftenundervisning og selvstudie

Uddannelsen er bygget sådan op, at første år er fuldtids på lige fod med de øvrige studerende. På 2. og 3. studieår er uddannelsen tilrettelagt som deltidsstudie, hvor undervisningen består af såkaldt blended learning, hvor dele af undervisningen foregår online og de fysiske fremmøder på UCN i Aalborg er placeret om aftenen og i enkelte weekender.

- Det er praktikforløbene, som der gives merit for, og derfor kræver det fem års relevant erhvervserfaring at blive optaget på studiet. Den fleksible undervisning er valgt, da eksempelvis dagplejere ikke kan kombinere deres daglige arbejde med at modtage undervisning to dage om ugen i dagtimerne, sådan som mange deltidsuddannelser er opbygget, fortæller Gitte Orlowitz.

Hun understreger, at man ikke skal lade sig skræmme af det it-tekniske aspekt ved, at dele af undervisningen foregår online.

- Jeg ved af erfaring, at studerende kan blive bekymrede, når de hører om online undervisning, men hvis de har en computer og gå-på-mod, så har de intet at frygte, for undervisningen bliver varetaget af dygtige undervisere, forsikrer studielederen.

Samspil med arbejdsgiver

Der bliver afviklet infomøde om meritpædagog i dagtilbudspædagogik torsdag den 5. april 2018 kl. 16.30 – 18.00

- Vi opfordrer til, at man tager sin arbejdsgiver med til infomødet, hvis det er muligt. Det giver alle en bedre forståelse for, hvordan uddannelsen kan kombineres med det daglige arbejde og ikke mindst, hvad udbyttet er for den enkelte studerende og deres arbejdsgivere, siger Gitte Orlowitz.

Første hold på uddannelsen begynder 3. september 2018, og ansøgningen skal være UCN i hænde senest 20. maj.

For yderligere information

Gitte Orlowitz, studieleder på pædagoguddannelsen hos UCN
Telefon 7269 0559 eller mail GOR@ucn.dk