30. august 2018

57 mio. til mere leg og læring

Fremtidens lærere og pædagoger i Nordjylland og resten af landet skal blive endnu bedre til at anvende en legende tilgang til børns udvikling og læring. Det er målet med et nyt femårigt udviklingsprogram, som LEGO Fonden i samarbejde med UCN og landets øvrige danske professionshøjskoler har søsat.

LEGO Fonden og de danske professionshøjskoler har med det nye partnerskab en fælles ambition om at udvikle en ny forståelse af læring på legens præmisser for børn mellem 0-15 år. LEGO Fonden har doneret 57 mio.kr. til programmet, og udgangspunktet er, at børns leg er værdifuld og vigtig for deres udvikling og læring. Projektet har først og fremmest til formål at klæde lærer- og pædagogstuderende bedre på til at understøtte en legende tilgang til børns udvikling og læring.

 - Der er mere og mere forskning, der viser, hvor vigtig leg er for børns læring og udvikling, ja for børnenes liv i det hele taget. Det er rigtigt positivt at være en del af et projekt, hvor legen ikke blot er et redskab for læringen, men hvor vi skal gentænke legen som noget helt essentielt i den pædagogiske praksis i skoler og dagtilbud, fortæller Peter Møller Pedersen, uddannelsesdirektør på UCN.


Lærerstuderende og pædagogstuderende skal blive endnu bedre til at bringe legen ind i læringsaktiviteter sammen med børnene.

Udvikling og implementering af Playful Learning stiler ikke mod et koncept eller et egentligt curriculum. De danske professionshøjskoler vil i partnerskabet med LEGO Fonden afprøve og eksperimentere samt udvikle nye ideer med betydning for den pædagogiske praksis i skoler og i dagtilbud.

Som led i projektet etableres der fysiske ”Play Labs” på UCN og de øvrige professionshøjskoler. Disse Play Labs bliver den synlige ramme for programmet, hvor både undervisere og studerende får mulighed for at eksperimentere og udvikle nye kompetencer i forhold til en legende pædagogisk praksis.

LEGO Fonden venter sig meget af samarbejdet og ser også frem til at kunne bidrage med erfaringerne fra lignende projekter andre steder i verden. Kasper Ottosson Kanstrup, Vice President i LEGO Fonden siger:

- Barndom og leg går hånd i hånd. Lige fra fødslen er børn udstyret med en naturlig evne til at lære om verden gennem leg, men legen mangler at blive anerkendt for sin afgørende og kritiske rolle for børns læring og udvikling. Derfor er det afgørende at vi gentænker legens værdi og fantastisk at vi, med dette projekt, kan være med til at lade den faglige udvikling gå hånd i hånd med legen og derigennem udvikle en fælles faglig tradition på tværs af de mange gode tilbud vi har til børn i Danmark.

Kontakt:

  • Peter Møller Pedersen, uddannelsesdirektør på UCN, 72 69 0311
  • Kasper Ottosson Kanstrup, Vice President i LEGO Fonden, 26 39 46 15

Af Silas Mühlbach, sfm@ucn.dk, UCN Kommunikation