03. september 2018

Kickstart for nye internationale studerende

I to uger har knap 100 nye internationale studerende været på employability camp på UCN. Forløbet er et helt nyt tiltag, som skal få flere udenlandske studerende til at blive i Danmark efter studierne.

De seneste år har UCN iværksat en række forskellige initiativer, som skal understøtte de internationale studerendes beskæftigelsesmuligheder. Og i år har de nye studerende så fået endnu et tilbud. Deltag i en to ugers intensiv employability camp op til studiestart, som klæder dig på til at komme ind på det danske arbejdsmarked.

Tilbuddet har 96 af de nye udenlandske studerende taget imod, og det har været en succes.

 - Det er gået fantastisk godt. Alle de studerende har været motiverede, entusiastiske og nysgerrige. Nu skal vi selvfølgelig have evalueret forløbet, men vi tænker allerede nu, at det skal gentages til næste år, forklarer Mette Østergaard Samuelsen, international udviklingsleder på UCN og fortsætter:

 - Det er tanken med forløbet, at de internationale studerende så hurtigt som muligt skal få øjnene op for, hvordan de kan højne deres chancer for at komme ind på det danske arbejdsmarked. Langt de fleste af vores internationale studerende har det som deres helt store mål, men de oplever ofte, at det er en stor udfordring af komme til Danmark og slå rod.


De seneste to uger har 96 nye internationale studerende fra 15 forskellige lande været på employability camp på UCN.

Forløbet har fokus på at give de studerende en grundig introduktion til at lære dansk. Dansk er nemlig helt afgørende for at kunne komme ind på det nordjyske arbejdsmarked, viser erfaringerne.

  - Udover danskundervisningen har campen også haft et særligt fokus på dansk studieteknik og i særdeleshed UCN’s læringstilgang Refleksiv praksislæring. Vi oplever, at mange internationale studerende skal omstille sig fra den læringstilgang, de kommer fra, til den danske problembaserede og refleksive tilgang, lyder det fra UCN’s internationale udviklingsleder.

Desuden har de internationale studerende i løbet af de to uger fået indsigt i employability-relaterede emner såsom studiejob, dansk kultur og virksomhedsbesøg.

15 forskellige lande var repræsenteret på campen, der får støtte fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. UCN er den eneste uddannelsesinstitution i Danmark, der har fået udviklingsmidler til netop dette. Forløbet bliver derfor fulgt af en følgegruppe, der skal samle erfaringerne, som skal danne grundlag for tiltag på andre professionshøjskoler rundt omkring i landet.

 - Vi har gode erfaringer med at uddanne internationale studerende. De bidrager på mange måder til vores uddannelsessystem, samfund og kultur. Vi kan se, at de er en gevinst for både erhvervslivet og det danske samfund, hvis de bliver her og får arbejde, når de er færdige med deres uddannelse - også selvom vi både betaler for deres uddannelse og eventuelt SU, fortæller Mette Østergaard Samuelsen.

UCN har som nævnt flere projekter kørende for at fastholde internationale studerende efter uddannelse, bl.a. kulturværtsordninger, erhvervsmentorordninger og projekt ”proaktiv erhvervskontakt”, der skal bygge bro mellem de internationale studerende og erhvervslivet.

 - De mange indsatser ser ud til at bære frugt. Bl.a. kan vi se en tendens til, at flere af vores studerende får dansk praktik, hvilket ofte er første skridt til at blive i regionen, forklarer Mette Østergaard Samuelsen.


Employability campen blev afviklet på Campus Hobrovej i Aalborg, hvor UCN's businessuddannelser til daglig holder til.

De internationale studerende bidrager også til et vigtigt internationalt miljø på UCN’s campusser.

 - Vi lever i en tid med stigende globalisering, hvor flere og flere danske - og nordjyske – virksomheder er internationalt orienteret. Vi kan ikke skabe vækst ved at lukke os om os selv. Vi skal åbne os mod verden, og det skal vores uddannelsessystem afspejle og vores danske studerende lære, mener UCN’s internationale udviklingsleder.

UCN udbyder i alt 14 uddannelser på engelsk, og i år begynder godt 500 nye internationale studerende. Det er 28 pct. færre end i 2015.

Mere info:

  • Mette Østergaard Samuelsen, international udviklingsleder på UCN, tlf.nr.: 7269 1355

Af Silas Mühlbach, sfm@ucn.dk, UCN Kommunikation