22. oktober 2018

Populært at prøve en uddannelse på UCN

I denne uge får UCN besøg af næsten 500 unge, som skal i Studiepraktik og prøve én af UCN's uddannelser på egen krop.

Studiepraktik foregår i hele landet d. 24.-26. oktober og giver afgangselever på de gymnasiale uddannelser og unge, der holder fri-år, en unik mulighed for i 2-3 dage at teste en videregående uddannelse. I løbet af praktikken kan de opleve uddannelsesstedet, møde vejledere, studerende og undervisere. Helt præcist lægger 462 vejen forbi UCN's uddannelser i Aalborg, Hjørring og Thisted.

 - På alle uddannelser er der særligt tilrettelagte programmer for studiepraktikanterne, så de kan få et godt indtryk af både det faglige og sociale på uddannelsen. Uddannelserne prioriterer så vidt muligt at give de unge mennesker et indblik i, hvad deres uddannelse kan føre til – og derfor skal praktikanterne på flere af uddannelserne på besøg på f.eks. et sygehus, en tegnestue eller en folkeskole, fortæller Juliet Pierce Butler, studiepraktikkoordinator og kommunikationskonsulent på UCN.

Derudover vil der være oplæg fra dimittender fra uddannelserne. På f.eks. sundhedsuddannelserne er der også hands-on-øvelser i de moderne færdighedslaboratorier.

Mange kommer udefra

I alt skal 2533 på besøg på de fire videregående uddannelsesinstitutioner i Nordjylland, der udover UCN tæller AAU, MARTEC og EA Dania.

Uddannelsesinstitutionerne i Nordjylland er meget populære både hos regionens egne unge og hos besøgende udefra. Ud af de omkring 2500 studiepraktikanter kommer næsten halvdelen fra andre regioner end den nordjyske.

 - I Nordjylland har vi brug for de unges viden og kompetencer. Derfor er det positivt, at de unge er så interesserede i at lære mere om, hvad det vil sige at tage en videregående uddannelse, siger Ole Stavad, formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Nordjylland.

Det er især Aalborg, der trækker mange unge til fra andre regioner. Ud over selve praktikken kan de komme på byvandring og f.eks. komme inden for hos nogle nuværende studerende og se, hvordan man kan bo i Nordjyllands største by.

Region Nordjylland støtter i år Studiepraktik med 700.000 kr., som går til bl.a. markedsføring og bustransport. En del af pengene går også til en ny undersøgelse, som skal se nærmere på, om de unge, der deltager i Studiepraktik, rent faktisk bliver mere afklarede i deres uddannelsesvalg.

Fakta om Studiepraktik i Nordjylland

  • Det samlede antal studiepraktikanter på landsplan er i år 11636
  • 2533 skal i Studiepraktik i Nordjylland, heraf 462 på UCN.
  • Ud af de omkring 2500 studiepraktikanter på de nordjyske uddannelsesinstitutioner kommer 1311 fra Nordjylland
  • Der er 551 nordjyder der skal i Studiepraktik uden for regionen sammenlignet med 649 i 2017.
  • Nordjyderne er fortsat dem, der i højest omfang benytter sig af Studiepraktik, når man sammenligner med regionens befolkningstal.

Mere info:

  • Læs mere om Studiepraktik på UCN
  • Juliet Pierce Butler, studiepraktikkoordinator og kommunikationskonsulent på UCN, tlf.nr.: 7269 1332
  • Ole Stavad, formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Nordjylland, tlf. 2345 1423

Af Silas Mühlbach, sfm@ucn.dk, UCN Kommunikation