02. november 2018

Nomineret til årets lærerbachelor

I november uddeles der priser for de bedste bachelorprojekter fra læreruddannelsen og de bedste pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet. Dimittenderne Ida Marie Damsø Christiansen, Kamilla Borg Pedersen og Magnus Kristiansen fra UCN er nomineret med deres bachelorprojekter.

Efter en hård udvælgelæsesproces har Lærerprofession.dk løftet sløret for de ti projekter, der i år er nomineret til årets bedste lærer-bachelorprojekt.

En dommerkomitté bestående af lærere, skoleledere, skolechefer, undervisere fra læreruddannelsen og forskere arbejder lige nu hårdt på at indsnævre feltet og udvælge tre projekter til endelig præmiering.

Præmieoverækkelsen vil ske ved en stor prisfest i København den 16. november, hvor priserne overrækkes af undervisningsminister Merete Riisager.

I udvælgelsen af de 10 finalister og de endelige vindere lægger dommerne vægt på originalitet og på, om projekterne kan inspirere andre og være med til at udvikle lærerprofessionen og skolen.

 

Bachelorprojekter fra UCN-dimittender er med i finalen

Dimittenderne fra UCN - Kamilla Borg Pedersen, Magnus Kristiansen (t.v.) og Ida Maria Damsø (t.h.) - har skrevet projekter om henholdsvis den tværfaglige naturfagsprøve og autismespektrumsforstyrrelse. De er udvalgt til at være blandt de 10 finalister.

 

Fokus på den nye tværfaglige naturfagsprøve: Hvad sker der med enkeltfagligheden?

Kamilla Borg og Magnus Kristiansen arbejder i deres bachelorprojekt med den nye og noget omdiskuterede tværfaglige naturfagsprøve i 9.klasse. 

I naturfag arbejdes der med fokusområder på tværs af fysik/kemi, biologi og geografi, og den afsluttende prøve er ikke fagopdelt. I deres praktik oplevde de to studerende, at ingen af lærerne på skolerne var linjefagsuddannede i alle tre naturfag. Derfor vakte det en undren hos dem over, hvordan de tværfaglige forløb blev forberedt og planlagt, og hvordan lærerne i så fald forholdte sig til den tværfaglige prøve.  

Diskussionen i deres bachelorprojekt forsøger at belyse, hvordan der tages højde for de enkelte fags viden og særlige kompetencer, når der udelukkende arbejdes tværfagligt.

Belysning af et uudforsket område: Udeliv og elever med autismespektrumforstyrrelser

Ida Marie Damsø skulle oprindeligt have skrevet projekt om udeskole, men i sin 4.-årspraktik på læreruddannelsen, hvor hun observerede til projektet, mødte hun en elev med en autismespektrumforstyrrelse, som vakte hendes nysgerrighed og ændrede hendes fokus.

I praktikken inddragede hun som planlagt udeskole-princippet og flyttede undervisningen uden for klasselokalet, hvor hun dissekerede fisk og lavede fiskefrikadeller over bål sammen med eleverne. Her oplevde hun pludseligt, hvordan den elev, der ellers sad gemt væk bagerst i klassen og blev frustreret over sine opgaver, i stedet blev nærværende og engageret.

Hun undersøgte sagen og fandt ud af, at det er meget begrænset, hvad der er publiceret om udeskolepraksis for børn med autisme. Derfor valgte hun med sit bachelorprojekt i stedet at forsøge at belyse det noget uudforskede område og finde svar på, hvordan inddragelse af udeskole kan bidrage til undervisningen af elever med autismespektrumforstyrrelse.


Fakta om Lærerprofession.dk og prisuddelingen: 

  • Lærerprofession.dk drives i fællesskab af professionshøjskolerne og fagbladet Folkeskolen og sponsoreres af Akademisk Forlag, Gyldendal Uddannelse, Hans Reitzels Forlag, Kähler Design, Lærerstandens Brandforsikring og Sinatur-hotellerne.
  • I 2018 og 2019 uddeles også en særpris for det gode bachelorprojekt og en pris for det gode diplomprojekt i naturfag: biologi, fysik/kemi, geografi og/eller natur/teknologi.

 

Mere information: 

Af Lisbeth Manley Vorsaa, lmv@ucn.dk, UCN Kommunikation