15. november 2018

500 HF’ere skal i praktik på UCN

Tirsdag, onsdag og torsdag i næste uge er i alt 500 nordjyske HF-elever i praktik på ​UCN. Besøget er det første af sin slags, efter den nye HF-reform trådte i kraft sidste år.

HF-uddannelserne er med reformen nu stilet direkte mod de mellemlange videregående uddannelser. Og som noget nyt skal de nordjyske HF-elever i praktik på UCN som led i deres uddannelse. Her kan de få en smagsprøve på, om de f.eks. vil være fysioterapeut, pædagog, administrationsbachelor eller bygningskonstruktør.

Kirsten Neuschild, uddannelsesleder på Aalborghus Gymnasium, der også udbyder den 2-årige HF-uddannelse, er begejstret for idéen bag den nye reform.

 - Jeg synes, det giver rigtig god mening, at man kan have noget fagligt på HF, som man kan få sat i perspektiv i praktikken på UCN. Det er godt, der er kommet mere fokus på, hvad man kan bagefter. Det bliver ikke bare et fag og en faglighed, men noget de kan sætte ind i en kontekst – f.eks. i forhold til de uddannelser, der er på UCN.

Kurt har KOL

På praktikdagen skal eleverne arbejde med en udvalgt case, som UCN har udarbejdet. F.eks. skal eleverne, der er i praktik på fysioterapeutuddannelsen, arbejde med casen "Kurt har KOL", mens de besøgende på pædagoguddannelsen skal lære om, hvordan man kan håndtere snapchatmobning i en 5. klasse.


500 HF’ere fra Nordjylland skal i praktik på Professionshøjskolen UCN i uge 47.

Det drejer sig primært om at vise eleverne kombinationen mellem teori og praksis, fortæller Morten Leineweber, der er studiekoordinator på UCN's fysioterapeutuddannelse og medlem af den nationale arbejdsgruppe om implementering af ny gymnasiereform.

- På denne måde kan vi vise eleverne, hvordan vi arbejder med vores læringstilgang Refleksiv praksislæring. Det er kernen i alle vores uddannelser. Det er samtidig vigtigt, at de går herfra med et konkret indtryk af, hvad det vil sige at gå på en videregående uddannelse, og hvilket niveau vi forventer af vores studerende.

Inden besøget har eleverne og lærerne skullet tænke casen ind i deres fag og den fagpakke, de har valgt. Alle elever har nemlig på deres 2. semester valgt en fagpakke, som retter sig mod en uddannelsesretning inden for eksempelvis sundhed, pædagogik eller teknologi.

Klogere på fremtiden

Morten Leineweber håber, at besøget på UCN gør eleverne klogere på, hvilken vej de skal gå, når de er færdige med deres HF.

 - Med den nye reform bliver de mødt af virkeligheden på en videregående uddannelse tidligere, end de før har gjort. Derfor håber vi naturligvis også, at det kan være med til at kvalificere de unges til- og fravalg, så de bliver mere afklarede, når de skal vælge uddannelse.

Eleverne på den nye reform har været i gang i knap halvandet år, og der er ifølge Kirsten Neuschild allerede mange positive erfaringer.

 - Lærerne er glade, og det er eleverne bestemt også. For nogle kan det være rigtig godt at vælge uddannelsesretning tidligt, men for andre kan det være lige tidligt nok. Det vil vi følge med spænding, for mange af eleverne er meget unge, fortæller uddannelseslederen.

På UCN's uddannelser i Aalborg kommer over 400 HF-elever på besøget, mens 50 elever lægger vejen forbi UCN's sygeplejerske- og pædagoguddannelse i Thisted, cirka 35 skal i praktik på UCN i Hjørring.

Mere info:

  • Kirsten Neuschild, uddannelsesleder på Aalborghus Gymnasium, mobil: 2510 8377
  • Morten Leineweber, studiekoordinator på UCN’s fysioterapeutuddannelse, mobil: 7269 1011
  • Læs mere om praktikdagene for HF på UCN

Af Silas Mühlbach, sfm@ucn.dk, UCN Kommunikation