19. november 2018

Lærer fra UCN får fornem pris

Ida Maria Damsø Christiansen, der i sommer dimitterede som lærer fra UCN, har skrevet et af årets bedste projekter på landets læreruddannelser.

Ida Maria Damsø Christiansen har siden august været lærer på Vestrup Skole sydvest for Aars. Som et flot punktum for sin læreruddannelse fra UCN fik hun fredag overrakt en pris af undervisningsminister Merete Riisager for sit bachelorprojekt. 

Projektet har titlen ”Fra bur til himmel - udeundervisning for elever med autismespektrumforstyrrelser", og handler om, hvordan udeundervisning kan støtte elever med forskellige former for autisme, og hvad man som lærer bør være opmærksom på, når undervisningen foregår uden for det traditionelle klasserum.


Ida Maria Damsø Christiansen og undervisningsminister Merete Riisager ved overrækkelsen. (Foto: Klaus Holsting)

Ida skulle oprindeligt have skrevet projekt om udeskole, men i sin 4.-årspraktik på læreruddannelsen, hvor hun observerede til projektet, mødte hun en elev med en autismespektrumforstyrrelse, som vakte hendes nysgerrighed og ændrede hendes fokus.

I praktikken inddragede hun som planlagt udeskole-princippet og flyttede undervisningen uden for klasselokalet, hvor hun dissekerede fisk og lavede fiskefrikadeller over bål sammen med eleverne. Her oplevde hun pludseligt, hvordan den elev, der ellers sad gemt væk bagerst i klassen og blev frustreret over sine opgaver, i stedet blev nærværende og engageret.

Hun undersøgte sagen og fandt ud af, at det er meget begrænset, hvad der er publiceret om udeskolepraksis for børn med autisme. Derfor valgte hun med sit bachelorprojekt i stedet at forsøge at belyse det noget uudforskede område og finde svar på, hvordan inddragelse af udeskole kan bidrage til undervisningen af elever med autismespektrumforstyrrelse.

Prisen, som Lærerprofession.dk står for, blev uddelt ved en prisfest i København. Ida Maria Damsø Christiansen opnåede andenprisen, der består af en pengepræmie på 6.000 kr., et boggavekort og en kande.

Lærerprofession.dk er stiftet af landets professionshøjskoler og Fagbladet Folkeskolen. Dommerkomitéen ved prisuddelingen består af uvildige lærere, skoleledere, skolechefer, undervisere fra læreruddannelsen og forskere. Det er syvende gang, organisationen kårer årets bedste bachelor- og diplomprojekter i lærerverdenen. 

 

Mere information: 

Af Lisbeth Manley Vorsaa, lmv@ucn.dk, UCN Kommunikation