05. februar 2019

UCN bliver UNESCO Verdensmålsskole

Businessuddannelserne på UCN er som de første videregående uddannelser i Danmark blevet en del af det verdensomspændende UNESCO-netværk for verdensmålskoler.

UNESCO Associated Schools Project (ASP) er et globalt uddannelsesnetværk, som blev lanceret i 1953 med det formål at udvikle undervisning, der fremmer international forståelse og fred.

Med deltagelsen i netværket forpligter UCN’s businessuddannelser sig på at fremme UNESCO’s idealer og værdier, bl.a. ved at indtænke verdensmålene i undervisningen og udvikle metoder, der kan forberede studerende til at agere i en kompleks verden.

 - Vi har som uddannelsesinstitution et ansvar for at forholde os til verdensmålene og de ambitioner, der ligger heri. UCN er det sidste stop, før de unge skal ud i virkeligheden, og derfor skal vi selvfølgelig motivere og påvirke de unge og deres mindset, så de er med til at skabe en bedre verden. Her kan medlemskabet hjælpe os til at blive endnu bedre, siger Claus Jensen, studieleder på UCN’s businessuddannelser.

Det er især verdensmål nr. mål 4: Kvalitetsuddannelse, der er i fokus i UNESCO’s uddannelsesnetværk. Det betyder, at man som UNESCO Verdensmålsskole deltager i en international dagsorden for bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab.

Verdensmålene fremmer innovation

Ifølge Claus Jensen er der allerede mange aktiviteter i gang på UCN, som taler mere eller mindre direkte ind i verdensmålene. Et af de konkrete eksempler på, hvordan UCN’s businessuddannelser vil arbejde med verdensmålene kan man finde på UCN’s nye uddannelse i innovation og entrepreneurship. Her bliver målene en helt central del af 2. semester, hvor de godt 50 studerende skal arbejde med temaet ”The Global Goals as the driver for innovation”.

 - De studerende skal især have fokus på, hvordan man kan bruge verdensmålene ud fra et kommercielt perspektiv, og her skal de bl.a. være med til at udarbejde bæredygtige forretningsmodeller og idéer, fortæller studielederen.


UCN's businessuddannelser er nu en del af det globale uddannelsesnetværk UNESCO Associated Schools Project (ASP).

Sidst på foråret afholder UCN’s businessuddannelser også et tre dages seminar med fokus på verdensmålene for interesserede virksomheder, institutioner og organisationer.

 - Vores deltagelse i netværket medvirker på den måde til, at vi i endnu højere grad kan samarbejde med de øvrige uddannelsesinstitutioner, kommuner og region i Nordjylland om at arbejde med og bidrage til at indfri verdensmålene. Vi får en masse viden via netværket, som vi kan bringe i spil, forklarer Claus Jensen.

I første omgang er det kun UCN’s businessuddannelser, der er kommet med i netværket, men Claus Jensen fortæller, at der arbejdes på at få hele UCN med.

Glæde over nyt medlem

35 danske skoler deltager i forvejen aktivt i UNESCOs verdensomspændende skolenetværk, og hos UNESCO glæder Poul Erik Christoffersen, der er national koordinator for verdensmålskole-netværket, sig over at få endnu et medlem i klubben.

 - I det globale netværk er der i dag omkring 11.500 uddannelsesinstitutioner, lige fra grundskoler til videregående uddannelsesinstitutioner. I Danmark har det hidtil primært været folkeskoler og gymnasieskoler, der har været med, og derfor er det meget glædeligt, at UCN’s businessuddannelser som de første videregående uddannelser er kommet med, forklarer Poul Erik Christoffersen.

Udover UCN’s businessuddannelser er EUC Syds erhvervsuddannelser også netop kommet med i netværket. Ifølge Poul Erik Christoffersen er det med til at skabe en geografisk og uddannelsesmæssig spredning, som er vigtig for at forankre arbejdet med verdensmålene i hele landet og igennem hele uddannelsessystemet.

Mere info:

  • Claus Jensen, studieleder på studieleder på UCN’s businessuddannelser, tlf.nr.: 7269 1463
  • Poul Erik Christoffersen, national koordinator for UNESCO Associated Schools Project, tlf.nr.: 2174 4275
  • Læs mere om UNESCO Verdensmålsskoler.

Af Silas Mühlbach, sfm@ucn.dk, UCN Kommunikation