08. marts 2019

Flere pladser på eftertragtet studie

Der kommer yderligere 23 glædelige beskeder om optagelse på pædagoguddannelsen i indbakken hos de studiesøgende til sommer. Professionshøjskolen UCN har nemlig fået godkendelse til at øge optaget på Nordjyllands største uddannelse.

Sidste år fik knap 400 studiesøgende afslag på drømmestudiet i form af pædagoguddannelsen hos UCN, så det bliver ikke svært at fylde de 23 ekstra pladser, som er gældende fra sommerens optag.

Uddannelseschef på pædagoguddannelsen hos UCN, Anne Krogh, er glad for, at de nu kan imødekomme fleres ønske om en fremtid som pædagog.

- Vi har valgt at fordele pladserne, så der bliver flest nye pladser på studiet i Aalborg, ligesom der også bliver lidt flere pladser i Hjørring, end vi har haft til rådighed i år. Det er først og fremmest baseret på, hvor vi har praktikpladser til rådighed for de studerende, fortæller Anne Krogh.


UCN uddanner pædagoger i både Aalborg, Hjørring og Thisted.

Det er KKR Nordjylland, som er et samarbejde mellem kommunalbestyrelserne i de 11 nordjyske kommuner, der indstiller til dimensionering af pædagoguddannelsen til ministeriet. Det er dem, der har givet UCN tilladelse til at optage flere fra studieåret 2019/2020.

Det skyldes dels et stigende børnetal og dels fremskrivninger, der peger på, at der er risiko for mangel på pædagoger inden for få år. Allerede nu er der lav ledighed blandt pædagoger i Nordjylland.

Brug for flere pædagoger

Anne Krogh forventer, at behovet for pædagoger vil være stigende i de kommende år.

- Vi kan se en udvikling i retning af, at pædagogerne bliver efterspurgt inden for andre områder end de klassiske arbejdsområder. Vi kan blandt andet se, at stadig flere pædagoger får arbejde i ældresektoren, hvor man har gode erfaringer med at have pædagogiske kompetencer sideløbende med plejepersonalet, fortæller uddannelseschefen.

Hun fremhæver også forventninger til flere pædagoger i udskolingen og på ungdomsuddannelserne.

Pædagoguddannelsen på UCN i tal

  • Godt 1.600 studerende læser til pædagog på UCN fordelt på de tre campusser i Aalborg, Hjørring og Thisted, hvilket gør studiet til det største i Nordjylland målt på antallet af studerende.
  • I 2018 var der plads til 469, men 845 havde uddannelsen som deres højeste ønske. Mere end 1.500 ansøgere søgte ind på uddannelsen, hvis man tæller alle prioriteter med.
  • De 23 ekstra pladser forventes at blive fordelt med 17 i Aalborg og 6 i Hjørring.
  • I perioden fra 2015 til 2017 blev pædagoguddannelsen neddimensioneret med 10 procent svarende til 45 pladser.
  • Fristen for at ansøge om optagelse på studiet er 15. marts kl. 12.00 via kvote 2 og 5. juli kl. 12.00 via kvote 1.

For yderligere information

Anne Krogh, uddannelseschef, Professionshøjskolen UCN. Telefon 7269 0480

Af Mette Green, meg@ucn.dk, UCN Kommunikation