27. marts 2019

1000 gymnasieelever besøgte UCN i Hjørring

I denne uge har UCN sammen med de øvrige videregående uddannelsesinstitutioner inviteret omkring 6.000 nordjyske 2.g’ere og 1 års hf’ere til fire studieorienterende arrangementer fordelt i hele Nordjylland. Onsdag lagde UCN selv hus til, da 1000 gymnasieelever og HF-elever besøgte Campus Skolevangen i Hjørring.

Studieinfo er et nyt tiltag, som på baggrund af erfaringer i Sønderjylland nu er udbredt til hele Jylland og Fyn og afvikles som et stort samarbejdsprojekt mellem Studievalg Danmark og alle de videregående uddannelsesinstitutioner.

Studieinfo har til formål at oplyse eleverne på ungdomsuddannelserne om uddannelsesmuligheder bredt i hele landet – og er altså ikke kun en profilering af de lokale uddannelsesinstitutioner. Kernen i arrangementet er en række faglige oplæg suppleret af et messeområde, hvor de studerende kan spørge ind til eksempelvis UCN’s uddannelser.


UCN-studerende taler med elever om mulighederne for at læse på UCN - til Studieinfo på Campus Skolevangen.

- Fordi vi er både professionshøjskole og erhvervsakademi, har vi i UCN skullet trække en forholdsvis stor del af læsset med oplæg til de unge elever. Til gengæld er det jo alle tiders chance for at få lagt et visitkort hos de potentielle nye studerende. Det bliver ikke mindre vigtigt set i lyset af faldende ungdomsårgange, siger kommunikationschef Erik H Jørgensen.

Klar igen næste år

På Campus Skolevangen var der i løbet af onsdag mange oplæg i auditorier og mødelokaler, og arrangementet har krævet en del forberedelse fra ledelse og medarbejdere.

- Vi har haft en del praktiske forberedelser, men det er dejligt at se campus fyldt af unge mennesker, som er nysgerrige på deres uddannelsesmæssige fremtid. Og faktisk får vi på dette arrangement jo kontakt til alle gymnasieelever i de nordligste kommuner. Vi har allerede besluttet, at vi er med igen til næste år, siger campuskoordinator Thorkild Donskov Rams.

Studieinfo afvikles over fire dage i Nordjylland i denne uge. Mandag på Nørresundby Gymnasium, tirsdag på Hasseris Gymnasium, onsdag på UCN Hjørring og torsdag på EUC Nordvest.

Oplæggene om professionshøjskoler og erhvervsakademier holdes af studievejledere og eventuelt studerende fra hhv. businessuddannelserne, teknologiuddannelserne samt læreruddannelsen, pædagoguddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen og de øvrige sundhedsuddannelser.

Mere info:

  • Du kan læse mere om studieinfo på arrangementets hjemmeside: www.studieinfo.nu
  • Erik Hagen Jørgensen, kommunikationschef på UCN, tlf.nr.: 7269 0320
  • Thorkild Donskov Rams, campuskoordinator og studieleder på UCN i Hjørring, tlf.nr.: 7269 0650