20. maj 2019

Politikerbesøg skal skabe dialog

Hvordan skal fremtidens uddannelser se ud, og hvilke udfordringer kæmper man med i uddannelsessektoren? Det var nogle af emnerne, der blev diskuteret i forbindelse med politikerbesøg på UCN i både Aalborg og Hjørring mandag d. 20. maj.

Som et led i valgkampen frem mod folketingsvalget har UCN inviteret en række politikere på besøg for at give dem lejlighed til at blive klogere på uddannelsen af blandt andre lærere, pædagoger, sygeplejersker og jordemødre.

Mandag 20. maj var der besøg på to adresser. På campus i Hjørring havde UCN sat Rasmus Prehn (S) og Bent Bøgsted (DF) stævne, mens Marie Bjerre (V) og Flemming Møller Mortensen (S) blev klogere på uddannelsen af fremtidens sundhedspersonale på campusset på Selma Lagerløfs Vej i Aalborg.


Mandag var der besøg af politikere fra blå og rød blok på UCN's campusser i både Aalborg og Hjørring.

Konceptet for besøgene er, at politikerne ikke kun møder repræsentanter fra UCN’s ledelse, men også får mulighed for at tale med dem, det hele handler om, nemlig de studerende.

Besøgene er et forsøg på at skabe større kendskab til UCN’s aktiviteter blandt nordjyske folketingskandidater, og ikke mindst sikre en god dialog med politikere med interesse for uddannelsesområdet.

Arbejdsliv kontra studieliv

Et af de emner, som gik igen på tværs af faggrupper, var koblingen mellem studiet og den hverdag, der venter efter endt studie. Flere af de sundhedsfaglige studerende udtrykte bekymring for, om der er tid og ressourcer i deres kommende arbejdsliv til, at de kan udnytte deres kompetencer til fulde.


Marie Bjerre og Flemming Møller Mortensen fik rundvisning i færdighedslaboratorierne på UCN. Her er det - selvsagt - på jordemoderuddannelsen.

Flemming Møller Mortensen og Marie Bjerre blev – sammen med rektor Lene Augusta Jørgensen - mødt af studerende, som ikke blot gjorde sig tanker om, hvad det kræver at have en velfungerende uddannelsesinstitution, men også havde ønsker om politisk opbakning til flere ressourcer til sundhedssektoren.

Lokale uddannelser er altafgørende

På UCN i Hjørring fik Rasmus Prehn (S) og Bent Bøgsted (DF) et indblik i, hvor vigtige de videregående uddannelser i Hjørring er for udviklingen af den øverste del af Nordjylland. UCN er nemlig den professionshøjskole i landet, der uddanner flest lokale unge, og en meget stor del af dem bliver boende i nærområdet og får arbejde efter uddannelsen.

Små uddannelsesmiljøer er imidlertid notorisk dyrere at drive, og derfor opfordrede studieleder Thorkild Rams de to politikere til at prioritere uddannelsesområdet og ikke mindst de små udbud. For hvor er de lokale uddannelser om 20-25 år, hvis der fortsat skal spares, lød det retorisk fra studielederen.


Rasmus Prehn og Bent Bøgsted - til venstre - i dialog med studielederne på UCN i Hjørring Thorkild Rams og Sanne Holm.

De to politikere fik også lejlighed til at møde studerende fra de fire uddannelser på campus, hvor der uddannes lærere, pædagoger, sygeplejersker og natur- og kulturformidlere. Her gjorde de studerende især Rasmus Prehn og Bent Bøgsted opmærksom på de konsekvenser, som omprioriteringsbidraget har haft, og at der skal sikres en stærkere sammenhæng mellem teori og praksis.

Masser af politik på UCN

Mandagens to politikerbesøg er ikke de eneste valgrelaterede aktiviteter på UCN. Mandag blev der afviklet vælgermøde på Campus Mylius Erichsens Vej i Aalborg. Her kunne lærer- og pædagogstuderende møde folketingskandidater, der arbejder på at blive valgt til folketinget for første gang.

Tirsdag er det UCN i Thisteds tur til at lægge hus til et vælgermøde, og torsdag kan de studerende i Hjørring så møde lokale folketingskandidater til debat på Campus Skolevangen. Her gæster i øvrigt Rasmus Prehn igen UCN. Der er desuden planer om flere politikerbesøg med folketingskandidater fra hver sin side af midten, inden danskerne skal til stemmeboksene 5. juni.

Af Mette Green, meg@ucn.dk, og Silas Mühlbach, sfm@ucn.dk, UCN Kommunikation