29. maj 2019

Politikerbesøg med lokalt islæt

Onsdag 29. maj var to politikere med hver sin partifarve på besøg på UCN i Thisted for at blive lidt klogere på uddannelsessektoren set fra placeringen tæt ved havet men langt fra Christiansborg.

Det har stor betydning for Thy og Mors, at der findes videregående uddannelser i lokalområdet. Derfor er det vigtigt ikke kun at tænke økonomi men også regional udvikling, når man taler om uddannelsessektoren uden for de store byer. Det var et af de budskaber, som folketingspolitikerne Torsten Schack Pedersen (V) og Simon Kollerup (S) blev præsenteret for ved deres besøg på UCN i Thisted.


De to politikere talte blandt andet med sygeplejerskestuderende om, hvor megen tid de har til praktisk undervisning kontra teoriundervisning.

Onsdag 29. maj var de to politikere med lokal tilknytning på besøg på Lerpyttervej. UCN havde inviteret de to politikere til rundvisning og dialog om uddannelse. De blev mødt af en gruppe engagerede studerende, som viste rundt i sygeplejerskernes færdighedslaboratorier og pædagogernes kreative værksteder. Inden rundvisninen blev de introduceret til UCN i Thisted af studieleder på pædagoguddannelsen og campusansvarlig, Dora Ingeborg Leegaard, der var vært for arrangementet.

Et af emnerne, som fyldte meget i dialogen, var, hvad der skal til for at sikre, at flere studerende gennemfører deres studie. Her blev talt om uddannelsernes længde i forhold til pensummets omfang, ligesom vekselvirkningen mellem teori og praksis var i fokus. Endelig blev betydningen af et godt studiemiljø sat på dagsordenen af de studerende.

Besøget var det sidste i en række af politikerbesøg på UCN, hvor folketingskandidater fra forskellige partier var inviteret til at blive klogere på uddannelse i Nordjylland.


Studerende fra pædagoguddannelsen og uddannelsen til pædagogisk assistent viste blandt andet rundt på værkstederne.

Af Mette Green, meg@ucn.dk, UCN Kommunikation