17. juni 2019

Talentforløb giver forskning på CV'et

​Der står allerede to videnskabelige artikler på CV’et hos Stian Ingemann-Molden, der netop har afleveret sit bachelorprojekt på fysioterapeutuddannelsen. Han har sideløbende med sit studie være tilknyttet et nyt talentforløb hos UCN, hvor studerende har mulighed for at deltage i forskningsaktiviteter.

Med talentforløbet giver UCN en række engagerede og talentfulde studerende mulighed for at arbejde med forskning som et supplement til deres almindelige studie. De første studerende blev optaget på det institutionelle talentforløb i foråret 2018, og fysioterapeutstuderende Stian Ingemann-Molden er den første til at afslutte forløbet.

Stian Ingemann-Molden selv er ikke i tvivl om, at det har givet ham flere kort på hånden til at udleve drømme for fremtiden. Han planlægger at starte på den nye kandidatuddannelse for muskuloskeletal fysioterapi på Aalborg Universitet til september.

 - Det har helt klart klædt mig bedre på til at starte på en kandidat, da jeg har arbejdet mere med akademisk tænkning og skrivning. Forskningsdelen er meget spændende, og jeg har været glad for muligheden for at dykke dybere ned i videnskabsteori, og hvordan man rent praktisk planlægger og gennemfører et klinisk studie, siger Stian Ingemann-Molden.


Stian Ingemann-Molden får 30 ECTS-point for at have gennemført og bestået talentforløbet.

Han har i sit projekt undersøgt, hvordan kroppen påvirkes af holdningskorrigerende trøjer i forskellige funktionelle opgaver hos raske personer under vejledning af lektor Steffan W. Christensen, fysioterapeutuddannelsen på UCN. I projektet er der også etableret et samarbejde med AAU, hvor lektor Rogerio P. Hirata og lektor Thorvaldur Skuli Palsson indgår. Som en del af forløbet har Stian bidraget til videnskabelige artikler i både Scandinavian Journal of Pain og Dansk Sportsmedicin, og yderligere to artikler er på vej.

Det ekstra arbejdspres det seneste år har resulteret i mange ekstra timer i bevægelseslaboratoriet og fordybelse i litteraturen, men det ser Stian Ingemann-Molden ikke som et problem.

- Når man laver noget, som man brænder for, så føles det ikke så hårdt, konstaterer han.

UCN vil støtte talenter

Camilla Valbak-Andersen er koordinator for UCN's institutionelle talentforløb, og hun glæder sig over, at den første studerende nu har gennemført forløbet.

- Vi ønsker med talentarbejdet at understøtte de studerende, som er særligt dygtige og som viser potentiale for at mestre deres fag med henblik på at skabe værdi i praksisfeltet og i forhold til de udfordringer som der findes her, siger Camilla Valbak-Andersen.

Hun fortæller, at man på baggrund af erfaringerne fra det første år nu arbejder på at optimere og udbygge talentforløbet.

Udover det institutionelle forløb har man på pædagoguddannelsen et uddannelsesspecifikt talentforløb, hvor de første to studerende dimitterede sidste sommer. 

Med det institutionelle forløb ønsker man at få endnu flere talentfulde studerende til at deltage aktivt i forskningsarbejde.

Kort om det institutionelle talentforløb

  • De første studerende blev optaget på talentforløbet i foråret 2018.
  • Der er pt 14 studerende fordelt på forskellige uddannelser.
  • De studerende får et individuelt tilrettelagt forløb, som koordineres med deres respektive studie.
  • Professionsbachelorstuderende skal gennemføre aktiviteter svarende til 30 ECTS-point, mens det for studerende på erhvervsakademi og top-up uddannelser er 15 ECTS-point.
  • Talenterne bliver optaget på baggrund af deres faglige præstationer og engagement og udvælges ved hjælp af en motiveret ansøgning og optagelsessamtaler.

Vil du vide mere om UCN's talentforløb

Kontakt Camilla Valbak-Andersen
cav@ucn.dk

Af Mette Green, meg@ucn.dk, UCN Kommunikation