08. juli 2019

Debat: Nye uddannelser sælger ikke sig selv

På UCN har vi i 2019 igangsat et nyt projekt, der skal gøre vores dimittender mere jobparate. Uddannelseschef for UCN Business, Henriette Rosa Eduardsen, sætter i debatindlægget her fokus på, hvorfor særligt dimittender fra nyere uddannelser er udfordret.

Af Henriette Rosa Eduardsen, uddannelseschef UCN Business

Når man arbejder med uddannelse, så er der særligt to dage på året, som skiller sig ud som ekstra glædelige. Det er studiestart og dimission. Sidstnævnte er netop afviklet på landets uddannelsesinstitutioner herunder hos businessuddannelserne på UCN. De knap 500 studerende, som vi har sendt afsted med eksamensbeviset i hånden, skal nu ud og sælge sig selv. Det er for nogen en stor opgave, som er svær at gå til. De skal ikke blot finde et job, der matcher deres kvalifikationer. De skal også være ambassadører for deres uddannelse. Problemet er, at flere af vores dimittender ikke har en titel, som vinder genklang hos aftagerne.

”Jeg har en bachelor i sportsmanagement” eller ”Jeg har læst administrationsbachelor” vækker ikke samme genkendelse som de store velfærdsuddannelser, der har været kendt gennem generationer. Derfor er det op til den enkelte at sælge ikke blot sig selv, men også den uddannelse, de har i bagagen.

På UCN har vi i 2019 igangsat et nyt projekt, der skal gøre vores dimittender mere jobparate. Vi har taget en række nye initiativer, som skal klæde dimittenderne fra især business- og teknologiuddannelserne bedre på til at lande det første job. Det er her, at vi tydeligst ser det mere differentierede udbud af uddannelser, som gør det svært for dimittenderne at forklare præcist, hvilke kompetencer de kan spille ind med i deres første job.

Vi vil fremover tilbyde endnu flere studerende workshops i jobsøgning, ligesom flere vil få tilbudt individuel karrierevejledning, særligt målrettet de dimittender som af forskellige personlige årsager har svært ved at komme godt fra start i jobsøgningen. Samtidig arbejder vi målrettet på at gøre det nemmere for virksomhederne at forstå indholdet af de enkelte uddannelser.

Det er ikke kun udbuddene af uddannelser, der er blev mere komplekst, det samme gør sig gældende for jobopslagene. Man kan sige, at de er blevet både bredere og dybere. Der er ikke per automatik en tydelig sammenhæng mellem titlen på jobbet og uddannelsen for den rette kandidat til jobbet. Det er ikke ensbetydende med, at der ikke er efterspørgsel på dimittendernes kunnen. I stedet for handler det om, at det kræver mere af begge parter at finde det rette match

Vi yder fra UCN’s side en ekstra indsats for at løfte dimittendernes evner inden for jobsøgning samt at skabe sammenhæng mellem uddannelserne og aftagernes ønsker.

Mit håb er, at aftagerne samtidig vil bruge et øjeblik ekstra på at overveje, hvilke profiler der passer bedst til deres behov, og samtidig have blik for uddannelser, der ikke har eksisteret i generationer, men er opstået de seneste år for at følge med udviklingen hos både offentlige og private virksomheder.