05. juli 2019

Mere end 4.000 vil læse på UCN

Igen i år er det strømmet ind med ansøgninger til Professionshøjskolen UCN. Ikke mindst på UCN’s tekniske uddannelser, hvor rekordmange har søgt ind. Det er bl.a. bygningskonstruktør, automationsteknolog og produktionsteknolog, der hitter, og det er positivt, for der er brug for veluddannet arbejdskraft til den nordjyske industri.

Godt 4.000 ansøgere har UCN som deres højeste prioritet. Knap en fjerdedel af dem drømmer om at studere på UCN’s 10 tekniske uddannelser, og det er det højeste antal i UCN’s historie. Det viser ansøgertallet, efter fristen for at søge ind via kvote 1 udløb fredag d. 5. juli kl. 12.

 - Vi har fået utrolig mange henvendelser i vores studievejledning fra faglærte, som gerne vil bygge videre på deres svendebrev med en videregående teknisk uddannelse. Det er positivt, for der er rift om dem på arbejdsmarkedet i disse år, lyder det fra UCN’s uddannelsesdirektør Peter Møller Pedersen.

 - F.eks. har dimittenderne fra vores uddannelse til automationsteknolog typisk job på hånden, allerede inden de er færdige. Det er bl.a. elektrikere, tømrere og industriteknikere, som vælger at læse videre. Vi oplever, at de tænker mere langsigtet og gerne vil blive endnu dygtigere til deres fag og bl.a. kunne håndtere den nye teknologi, som fylder mere og mere i industrien, forklarer Peter Møller Pedersen.

Uddannelser tæt på virkeligheden

UCN’s uddannelsesdirektør hæfter sig også ved, at en del af ansøgerne til de tekniske uddannelser har været i gang med en uddannelse på Aalborg Universitet, men nu vælger at søge ind på UCN. De er især tiltrukket af, at UCN udbyder praksisnære uddannelser med tæt kobling til virkeligheden igennem hele studiet.

Fremgangen på de tekniske uddannelser skal ses i lyset af, at UCN samlet set kan notere en lille tilbagegang i ansøgertallet i forhold til sidste år. I alt har den nordjyske professionshøjskole modtaget 9.406 ansøgninger, heraf 4.098 1. prioritetsansøgere.

 - Jeg er godt tilfreds med det samlede ansøgertal. Vi forventede en lille nedgang i forhold til sidste års rekordsøgning. Det skyldes bl.a. højkonjunktur, og at det er mindre ungdomsårgange end tidligere, der søger ind, fortæller Peter Møller Pedersen.

Populær uddannelse i eksport og teknologi

Èn af de uddannelser, som uddannelsesdirektør Peter Møller Pedersen i år har holdt særligt øje med, er professionsbacheloruddannelsen i eksport og teknologi. Her forsøger UCN nemlig at udbyde uddannelsen via en såkaldt uddannelsesstation i Hobro.

 - Jeg noterer med stor tilfredshed, at vi har modtaget mere end dobbelt så mange danske 1. prioritetsansøgere til uddannelsen i forhold til sidste år. 30 har søgt ind mod 13 sidste år. Nu bliver det spændende at se, hvor mange af ansøgerne, der vælger at studere på vores nye station i Hobro, siger UCN’s uddannelsesdirektør.

Udover Hobro kan uddannelsen også læses i Aalborg.

Stor søgning til velfærdsuddannelser

På de fem sundhedsuddannelser har UCN stort set modtaget lige så mange ansøgere som sidste år, og her bliver alle pladser igen fyldt op. Det samme gør sig gældende på pædagoguddannelsen, der er UCN’s mest søgte uddannelse.

Her har 719 1. prioritetsansøgere lagt billet ind på en studieplads. Der er dog kun plads til 466 på pædagoguddannelsen, der udbydes i Aalborg, Hjørring og Thisted. Derfor kommer UCN desværre til at afvise omkring 40 pct. af ansøgerne.

På læreruddannelsen har lidt færre søgt ind, og her vil der være mulighed for at søge en ledig studieplads. De annonceres 26. juli til midnat – samme tidspunkt som alle ansøgere til de videregående uddannelser får besked om, hvorvidt de er blevet tilbudt en studieplads.

UCN forventer også at have ledige pladser på flere uddannelser inden for teknologi og business.

Ansøgertal for UCN

For kommentarer til ansøgertallene:

  • Uddannelsesdirektør på UCN, Peter Møller Pedersen, tlf. 7269 0311

Af Silas Mühlbach, sfm@ucn.dk, UCN Kommunikation