26. juli 2019

UCN optager rekordmange nye studerende

Flere end nogensinde før er i år blevet tilbudt en studieplads på Professionshøjskolen UCN. I alt har 3.113 ansøgere fået positivt svar fra UCN d. 26. juli ved midnat, og det er det højeste antal i uddannelsesinstitutionens historie.

Det er blandt andet UCN’s mange erhvervsrettede uddannelser, der skal stille flere stole frem, når de nye studerende begynder efter sommerferien. Her er ca. 5 pct. flere end sidste år blevet optaget.

 - Vi har et stort ønske om at uddanne mange motiverede og dygtige unge, der kan være med til at udvikle Nordjylland og resten af Danmark. Uddannelse er vejen til gode og spændende jobs, og derfor er jeg enormt glad for, at vi kan byde velkommen til rekordmange, siger uddannelsesdirektør Peter Møller Pedersen.

Brug for veluddannet teknisk arbejdskraft

UCN’s uddannelsesdirektør glæder sig over, at flere med en erhvervsuddannelse bliver optaget i år og dermed benytter sig af de gode videreuddannelsesmuligheder, der er på UCN for f.eks. tømrere, elektrikere og industriteknikere.

Det kan bl.a. ses på uddannelserne til bygningskonstruktør og automationsteknolog, der optager flere end sidste år.

 - Der er stor efterspørgsel efter veluddannet teknisk arbejdskraft fra erhvervslivet, og derfor er det meget positivt, at vi kan uddanne flere, forklarer Peter Møller Pedersen.

Også datamatiker er populær blandt de tekniske uddannelser. På UCN’s businessuddannelser er det især eksport og teknologi, finansøkonom og serviceøkonom, der går frem.

- UCN har en række gode tekniske og merkantile uddannelser, der er målrettet det private erhvervsliv. Det er meget positivt, at de unge nu for alvor har opdaget, at der er gode videregående uddannelser også for dem, der har en erhvervsrettet ungdomsuddannelse, siger Peter Møller Pedersen.

Flere pædagoger og radiografer

Rekordoptaget skyldes også, at der i år bliver optaget flere på Nordjyllands største uddannelse, pædagoguddannelsen. UCN fik tidligere på året yderligere 23 studiepladser, og de er alle blevet revet væk. I alt har 492 fået plads på uddannelsen, der udbydes i Aalborg, Hjørring og Thisted.

 - Der er et stort politisk fokus på at få uddannet flere dygtige pædagoger, og der bliver brug for dem i de nordjyske daginstitutioner, specialinstitutioner og skoler. Derfor er det glædeligt, at vi kan byde velkommen til endnu flere i år, lyder det fra uddannelsesdirektør Peter Møller Pedersen.

På trods af de ekstra pladser må UCN dog skuffe mere end 200 1. prioritetsansøgere til pædagoguddannelsen, og det ærgrer naturligvis UCN’s uddannelsesdirektør.

På radiografuddannelsen er der også fremgang. Her har UCN fået ekstra pladser, så yderligere 10 kan komme ind. 64 er blevet optaget i år mod normalt 54. På de øvrige sundhedsuddannelser er alle pladser også fyldt op, og på bl.a. fysioterapeut og jordemoder afvises mange. Minimum 10,6 i karaktergennemsnit skulle der denne gang til for at komme direkte ind på jordemoderuddannelsen i Aalborg.

Færre optages på læreruddannelsen

På læreruddannelsen har 276 i år fået tilbudt en studieplads, hvilket er 15 pct. færre end sidste år. Det skyldes, at færre har søgt ind på læreruddannelsen i Aalborg, mens uddannelsen i Hjørring optager stort set samme antal som sidste år.

 - Vi ser meget alvorligt på situationen, og vi er bekymret for, om vi kan uddanne lærere nok til regionen med det optag, vi har i disse år. Der er brug for at få vendt udviklingen, så flere unge vælger lærerfaget, ikke kun i Nordjylland men i hele landet. Vi har en god læreruddannelse, som vi er i fuld gang med at gøre endnu bedre, bl.a. mere forskningsbaseret og stadig meget praksisrettet, siger Peter Møller Pedersen.

Der er mulighed for at søge en ledig studieplads på læreruddannelsen, og Peter Møller Pedersen opfordrer derfor interesserede til at kigge nærmere på UCN’s hjemmeside.

Flere af UCN’s uddannelser inden for teknologi og business har også ledige pladser. Se mere på www.ucn.dk/ledigepladser. Ansøgere til de ledige studiepladser skal opfylde adgangskravene.

Mere info:

For kommentarer til ansøgertallene:

  • Peter Møller Pedersen, uddannelsesdirektør på UCN, mobil: 7269 0311

Af Silas Mühlbach, sfm@ucn.dk, UCN Kommunikation