12. august 2019

Idrætslærere får ny inspiration til at inkludere alle elever i undervisningen

Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL) har i samarbejde med bl.a. fysioterapeutuddannelsen på UCN udviklet et helt nyt online-univers til landets idrætslærere. Et univers, der skal imødekomme den udfordring, mange idrætslærere står med hver dag – nemlig at inkludere alle elever i folkeskolens idrætsundervisning.

For mange idrætslærere er det især en udfordring at inkludere elever med særlige behov som fx fysiske og psykiske handicap. Men nu er der hjælp at hente, når hjemmesiden www.tibis.dk går i luften netop som det nye skoleår starter. Siden er en del af projektet ”Tilpasset Idræt og Bevægelse i Skolen”, der siden januar har arbejdet på den nye hjemmeside. Projektet har modtaget støtte fra Undervisningsministeriet og hjemmesiden er udviklet i et tæt samarbejde mellem FIIBL, Professionshøjskolen UCN, Syddansk Universitet, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Parasport Danmark, Videnscenter for Handicap, KOSMOS/UCSYD samt Byskovskolen afd. Asgård.

 - Det er vigtigt at få alle elever med i idrætsundervisningen, fordi det er af stor betydning for barnet at være en del af fællesskabet i skolen og være fysisk aktiv, og idrætsundervisningen er med sine mange fællesskabsaktiviteter med til at fremme muligheden for det, siger Anette Bentholm, ph.d. og lektor på fysioterapeutuddannelsen, UCN, og fortsætter:

 - Vi ved fra idrætsforskningen, at især elever med handicap og særlige behov oftere bliver fritaget fra faget idræt, har en lavere deltagelsesgrad, og er ekstra udsatte for at blive (ofte utilsigtet) ekskluderet af de andre elever, fagprofessionelle, samt den didaktiske planlægning, hvilket har indflydelse på udviklingen af deres fysik og motorik, men også deres generelle sociale position i skolen.


En ny hjemmeside skal hjælpe idrætslærere med at inkludere alle elever i idrætsundervisningen.

Www.tibis.dk er frit tilgængelig for alle skoler, idrætslærere, pædagoger, professionsuddannelser mv. Blandt andet kan idrætslærere – på tværs af årgange – finde materialer, vejledninger og inspiration til, hvordan man kan understøtte alle elevers deltagelse i idræt.

Siden tilbyder også et omfattende og gratis e-læringsmodul, hvor idrætslærere og skoler kan blive klogere på inklusion i idræt, aktivitetstilpasninger, forskellige typer af handicap og meget mere. Derudover indeholder siden også moduler målrettet lærer- og pædagoguddannelsen, så fremtidens lærere og pædagoger kan indarbejde en inkluderende idrætspraksis i grundskolen.

 - Med tibis.dk ønsker vi at imødekomme efterspørgslen fra såvel ministeriet som skolerne, når det gælder konkrete muligheder og løsninger til at sikre alle elevers deltagelse i grundskolens idrætsundervisning. Tibis.dk bidrager ikke alene med viden om og praktiske ideer til inklusionen af elever med forskellige former for fysiske og psykiske handicap, men giver ligeledes mulighed for målrettet kompetenceudvikling gennem e-læringsmodulerne for både studerende under uddannelse såvel som for det pædagogiske personale, der står med de daglige udfordringer, udtaler Søren Smedegaard, projektleder for TIBIS.

Mere info

  • Søren Smedegaard, projektleder og lektor, sosm@ucl.dk, tlf.nr.: 28 66 88 84
  • Anette Bentholm, , ANB@ucn.dk, 72690951

Partnere i projektet:

  • Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL)
  • Syddansk Universitet
  • UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
  • Parasport Danmark
  • Videnscenter for Handicap
  • Professionshøjskolen UCN
  • KOSMOS/UCSYD
  • Byskovskolen afd. Asgård.