05. september 2019

Debat: UCN uddanner til hele Nordjylland

UCN arbejder målrettet med at skaffe dimittender i job, hvilket skal forebygge udfordringer med ledighed blandt nyuddannede på enkelte områder. Løsningen er ikke at reducere nordjyske uddannelsespladser - det fastslår UCN's rektor Lene Augusta Jørgensen.

Af Lene Augusta Jørgensen, rektor på Professionshøjskolen UCN

På Professionshøjskolen UCN ønsker vi at uddanne vores studerende til at udvikle Nordjylland. Vi ved, at mange af vores studerende kommer fra regionen og også gerne vil blive her efter endt uddannelse.

Når Aalborg Kommunes borgmester udtrykker bekymring for, at for mange dimittender står uden job, så lytter vi naturligvis. Heldigvis kan vi se, at de samlede tal for Nordjylland ser yderst fornuftige ud, og med campusser i tre nordjyske byer har vi fokus på at levere dimittender til hele regionen. Vi har en fælles interesse med kommunerne i, at vi ikke uddanner til ledighed, og optaget på vores uddannelser er derfor dimensioneret efter behovet. Men det vil aldrig kunne matches 100 %.

Overskuddet af uddannet arbejdskraft vil altid være størst i uddannelsesbyerne. Aalborg tiltrækker mange uddannelsessøgende fra regionen, men også andre unge som synes Aalborg er en spændende by med gode muligheder for at bo godt tæt på natur og centrum. Det betyder noget for Aalborg og udvikling af byen, at der er mange uddannelsessøgende, der skaber liv i byen. Mange andre byer misunder Aalborg på dette område.

Professionshøjskolen UCN er i dialog med Aalborg Kommune om, hvordan vi sammen med jobcentret og det regionale arbejdsmarkedsråd kan arbejde på at finde gode løsninger, der tilgodeser både by og region.


Rektor på UCN, Lene Augusta Jørgensen

Set fra UCN’s side drejer det sig ikke om at reducere antallet af uddannelsespladser i Nordjylland. Faktisk mener vi, det vil være katastrofalt for regionen på sigt. Men vi er klar over, at vores studerende skal rådgives og hjælpes til bedre og hurtigere jobsøgning med fokus på, hvad de kan bidrage med i de virksomheder og organisationer, de bliver ansat i. Vi har i 2019 igangsat en række initiativer. Endnu flere studerende vil blive tilbudt workshops i jobsøgning, ligesom flere vil få tilbudt individuel karrierevejledning, særligt målrettet de dimittender som af forskellige personlige årsager har svært ved at komme godt fra start i jobsøgningen. Samtidig arbejder vi målrettet på at gøre det nemmere for virksomhederne at forstå indholdet af de enkelte uddannelser. Aalborg Kommunes bekymring er primært rettet mod akademikere, hvilket vi ikke uddanner på UCN, og dels på nogle af de kortere business-uddannelser. Netop derfor er det på vores uddannelser inden for business og teknologi, at vi har en særlig indsats for at sikre det gode match mellem dimittend og arbejdsgiver.

I forhold til kommunen og erhvervslivet i Nordjylland er der også behov for at bidrage til at sikre større beskæftigelse for de nyuddannede. Der skal sættes ind med ressourcer i jobcentret og erhvervshuset for at skabe nye og gode muligheder for de jobsøgende. Virksomhederne skal have øjnene op for, hvad der kan skabes af nye muligheder med veluddannet arbejdskraft, der kan bidrage med kompetencer i forhold til digitalisering, innovation og internationalisering. Områder hvor nordjyske virksomheder har gode udviklingspotentialer i forhold til nyeste regionale rapporter fra erhvervsfremmeområdet.

På professionshøjskolen UCN har vi siden 2015 reduceret på optaget til vores uddannelser med op til 25-30 %. I 2019 afviste vi 25 % af de uddannelsessøgende, der havde UCN som 1. prioritets uddannelsesønske. Vi tror ikke, vi skal uddanne færre i fremtiden, men vi vil rigtig gerne samarbejde med kommuner og virksomheder om at uddanne til de behov, der er i Nordjylland. Lad os finde de gode løsninger i fællesskab og dermed sikre, at Aalborg, resten af Nordjylland og UCN udvikler sig sammen og i samme retning.

Vi har i snart flere årtier hørt, at politikerne har haft som mål, at vi blev den bedst uddannede generation nogensinde, og at uddannelse var svaret på mange ting. Er det nu ikke rigtigt mere? Jo alle undersøgelser viser, at uddannelse betaler sig og giver den enkelte mere livskvalitet, og at det skaber et rigere og bedre samfund.