07. oktober 2019

Debat: Politiske ambitioner kræver flere studiepladser

Behovet er der! Ansøgerne er der! Nu mangler der blot flere studiepladser, hvis de politiske ambitioner om flere pædagoger i børnehaverne og flere sygeplejersker på hospitalerne skal føres ud i livet. På Professionshøjskolen UCN er vi klar til at optage flere på de to store velfærdsuddannelser.

Af Lene Augusta Jørgensen, rektor på Professionshøjskolen UCN

Hvis de ambitioner skal blive til virkelighed kræver det, at kommuner og regionen vil støtte op om ønsket om at øge antallet af studiepladser, da de sidder med nøglen i form af flere praktikpladser.

Pædagoger bliver en mangelvare

Hvis et politisk ønske om minimumsnormeringer i daginstitutionerne skal realiseres i 2025 ved hjælp af uddannede pædagoger, så kræver det ifølge en beregning fra Danske Professionshøjskoler, at der på landsplan skal optages 6.200 flere studerende årligt de næste to år. Det svarer til en stigning på 111 procent i både 2020 og 2021 i forhold til 2018. På UCN er vi klar til at øge optaget. Vi har et højt antal motiverede ansøgere, som ønsker at komme ind på studiet i Aalborg, Hjørring eller Thisted. I år måtte vi afvise mere end 200 1. prioritetsansøgere, som ikke fik en af de 492 eftertragtede pladser.

Vi uddanner i Nordjylland i dag færre pædagoger i forhold til befolkningstallet end i resten af landet. Det skal vi lave om på - ikke mindst set i lyset af et landspolitisk ønske om at få flere pædagoger i børnehaverne. Det er kommunerne, der bestemmer antallet af studiepladser på pædagoguddannelsen, da det er dem, der stiller praktikpladser til rådighed. Vi ved, at det økonomiske aspekt er afgørende for kommunerne, da de pædagogstuderende får løn under praktikken og reelt er en del af normeringen i mange institutioner. Det er problematisk, hvis manglende midler til at oprette flere praktikpladser får kommunerne til at holde igen, da det i sidste ende er dem, der kommer til at mangle pædagogerne efter endt uddannelse.

Hvis minimumsnormeringerne skal opnås ved andet end ufaglært arbejdskraft, så kan det udover pædagogerne ske ved pædagogiske assistenter. På UCN uddanner vi i dag pædagogiske assistenter på vores campus i Thisted. Også her afhænger vores mulighed for at uddanne flere af, at kommunerne - i dette tilfælde Thisted og Morsø - kan ansætte og lønne de studerende.

Aalborg kan uddanne flere sygeplejersker

I starten af 2020 skal UCN igen sætte sig sammen med region og kommuner for at diskutere antallet af praktikpladser og dermed studiepladser på sygeplejerskeuddannelsen. Vi er klar til at øge antallet af studiepladser i Aalborg, hvor vi har et stærkt felt af kvalificerede ansøgere, som i dag bliver afvist. Både den tidligere og den nuværende regering har udtrykt ønske om flere sygeplejersker på hospitalerne. Det kræver, at vi uddanner flere - også i Nordjylland. Vi håber derfor, at region og kommuner når til samme konklusion som UCN, når vi til næste år skal ansøge styrelsen om at oprette flere studiepladser.