23. oktober 2019

Studiepraktik: Godt 450 elever besøger UCN

Onsdag og torsdag i denne uge er der Studiepraktik på UCN's uddannelser. I Aalborg, Hjørring og Thisted skal i alt 457 elever fra især de nordjyske ungdomsuddannelser snuse til livet som studerende.

Tallet er nogenlunde det samme som sidste år, og generelt er det populært at benytte sig af chancen for to dages smagsprøve på både det faglige og sociale på en uddannelse efter eget valg. I Thisted er der dog stor fremgang i antallet af praktikanter. Her vil mere end 50 unge – primært lokale – således i Studiepraktik. Det er det højeste antal i flere år. I 2016 var tallet kun 12.

Studiepraktik giver mulighed for at få et indblik i den eller en af de uddannelser, som den unge er interesseret i. Her kan man få en fornemmelse af undervisningen, opgaverne, studieformen og studielivet, og arrangementet kan dermed være med til at afklare nogle af de usikkerheder, der kan opstå i forbindelse med valg af videregående uddannelse.

 - En evaluering fra sidste års Studiepraktik viste, at studiepraktikanterne får et stort udbytte af deres praktikophold. Praktikken har enten gjort eleverne helt sikre på deres uddannelsesvalg på UCN, eller de er blevet afklarede om, at uddannelsen ikke er noget for dem. Denne erkendelse er mindst lige så vigtig som den, hvor studiepraktikanter bliver afklarede ift. deres uddannelsesvalg og uddannelsessted. Hele 73% af praktikanterne regnede med at søge ind på den uddannelse, hvor de havde været i praktik, fortæller Juliet Pierce Butler, studiepraktikkoordinator på UCN.


Studerende på UCN's uddannelser hjælper studiepraktikanterne med at få et godt indblik i studielivet på en videregående uddannelse.

Sidste års evaluering viste stor tilfredshed hos studiepraktikanterne med arrangementet. Tilfredsheden kan bl.a. tilskrives det store arbejde, som koordinatorerne på de enkelte uddannelser lægger i at udarbejde nogle spændende programmer for praktikanterne. Samtidig understregede evalueringen, at praktikanterne får et godt indblik i det faglige indhold på uddannelsen og det sociale liv som studerende.

Studiepraktik er et uddannelsesafklarende tilbud til afgangselever fra de gymnasiale ungdoms- uddannelser (fx stx, hhx, htx eller hf) og for dem, der allerede har afsluttet en ungdomsuddannelse. Det er også et tilbud til dem, der er på sidste år af en erhvervsfaglig uddannelse eller har en erhvervsfaglig baggrund.​

Mere info:

Af Silas Mühlbach, sfm@ucn.dk, UCN Kommunikation