19. november 2019

UCN i nyt projekt: Skal redde mødre og spædbørn i Vietnam og Cambodja

I mange lande verden over kæmper man stadig med en høj mødre- og børnedødelighed ved fødsler og graviditet. Det er også tilfældet i Vietnam og Cambodja, som nu får assistance helt fra Nordjylland.

I et nyt internationalt projekt med jordemoderuddannelsen på UCN i spidsen vil man øge uddannelsesniveauet blandt sundhedspersonalet og reducere dødeligheden yderligere blandt fødende kvinder og spædbørn i Vietnam og Cambodja. Trods stor fremgang er fødsler og graviditet stadig forbundet med stor risiko for mange kvinder og spædbørn i de to lande.

Projektet hedder SafeMa og er et EU-støttet initiativ, som UCN udvikler i samarbejde med universiteter i Grækenland, Vietnam og Cambodja samt den græske virksomhed Readlab.

 - Det er en fantastisk mulighed for at spille en rolle i udviklingen af jordemoderfaget i en helt anden kultur end vores og samtidig bidrage til arbejdet med verdensmålene. Vores danske jordemoderuddannelse er internationalt anerkendt, og vi har viden om fødsler, småbørn og familiedannelse samt uddannelse af jordemødre, som kan gøre en forskel - også uden for vores landegrænser, fortæller Githa Cajus, studieleder på jordemoderuddannelsen på UCN i Aalborg.

Projektet adresserer FN's verdensmål 3 med fokus på sundhed og trivsel. Et af målene er, at den globale mødredødelighed reduceres til under 70 dødsfald pr. 100.000 levendefødte børn inden 2030.

Se TV2Nords indslag: Nordjyske jordemødre skal gøre fødsler mere sikre

Skræddersyede kurser

Projektet skal konkret munde ud i otte kursusmoduler, som UCN’s jordemoderuddannelse skal udarbejde, og som skal udbydes på fem forskellige universiteter i Vietnam og Cambodja. I denne uge er en delegation fra Vietnam og Cambodja på besøg på UCN i forbindelse med International Days for at arbejde videre med aktiviteterne i projektet.

 - Vi er i gang med at afklare, hvilke kompetencer de præcist mangler i Vietnam og Cambodja på dette område. Når vi har afdækningen på plads, skræddersyr vi kurserne, så de matcher de kompetencebehov, der bliver identificeret. Den viden, der kommer ud af projektet, kommer vi også til at inddrage i undervisningen af de danske jordemoderstuderende, siger Githa Cajus.

Projektet vil også understøtte udbredelsen af jordemødre på lokalt og regionalt niveau, med særligt fokus på landområder, i et samarbejde med lokale hospitaler og sundhedscentre. Det skal også bidrage til at øge særligt de unges viden og holdning til familiedannelse, fødsler og sundhed i al almindelighed.


Projektdeltagerne fra Grækenland, Danmark, Vietnam og Cambodja samlet i Hanoi.

Mange hundrede skal opkvalificeres

I Cambodja og Vietnam har man i årevis arbejdet på at reducere mødredødeligheden og øge sundheden via en række forskellige indsatser. Og det har givet pote. I Cambodja er det lykkedes at reducere antallet af kvinder, der dør under fødsel, markant - fra 900 tilfælde pr. 100.000 fødsler i 1994 til 170 tilfælde i dag. Endnu bedre ser det ud i Vietnam.

 - I dag får omkring 90 procent af mødrene hjælp fra uddannet sundhedspersonale i forbindelse med graviditet og fødsel. Men der er fortsat brug for at gøre mere, og det er der også stor opbakning til hos politikerne og myndighederne i begge lande. Der er bl.a. behov for opkvalificering af sygeplejersker og jordemødre og mere sundhedspersonale, særligt i landområder, hvor mødredødeligheden er tre til fire gange højere end landsgennemsnittet, forklarer Githa Cajus.

Til sammenligning er mødredødeligheden i Danmark den laveste i verden med kun 1-2 dødstilfælde pr. 100.000 fødsler i disse år. Uddannelsen af danske jordemødre er af meget høj kvalitet, og det er også en væsentlig årsag til, at en dansk jordemoderuddannelse nu bliver en vigtig aktør i efteruddannelse af sundhedspersonale i Vietnam og Cambodja.

Målet er at mange hundrede sygeplejersker og jordemødre i de to lande bliver opkvalificeret, enten via kurser på universiteterne eller lokale træningsforløb med udgangspunkt i de udviklede moduler. Kurserne skal afvikles første gang i 2020 og fortsætter, efter projektet er afsluttet med udgangen af 2021.

UCN har i forvejen en række aktiviteter i Vietnam. Professionshøjskolen har et internationalt kontor i Ho Chi Minh City og udbyder sågar en bygningskonstruktøruddannelse i landet i samarbejde med et vietnamesisk universitet.

Mere info:

  • Githa Cajus, studieleder på jordemoderuddannelsen på UCN, tlf.nr.: 7269 0975, e-mail: gtc@ucn.dk
  • Marie Thisted, projektmedarbejder og adjunkt på jordemoderuddannelsen på UCN, tlf.nr.: 7269 0997, e-mail: mht@ucn.dk

Af Silas Mühlbach, sfm@ucn.dk, UCN Kommunikation