08. januar 2020

Debat: Politisk opbakning til sygeplejerskeuddannelsen er afgørende

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har tildelt sygeplejerskeuddannelsen en ekstrabevilling på 44 millioner kroner. De ekstra midler vil gøre en forskel, både for uddannelsen og de studerende, men i sidste ende også for patienterne, mener en glad Iben Bøgh Bahnsen, uddannelseschef på UCN.

Af Iben Bøgh Bahnsen, uddannelseschef, sygeplejerskeuddannelsen på UCN

På UCN’s sygeplejerskeuddannelse, der udbydes i Aalborg, Hjørring og Thisted, betyder den nye bevilling konkret cirka fire millioner kroner ekstra. Mange tak for det. Penge som skal gå til at sikre en bedre overgang for de studerende, når de skal fra den teoretiske undervisning og ud i praktikken, eller som det hedder på fagsprog: klinisk undervisning. For de studerende kan det være en udfordring at møde virkeligheden, stå ansigt til ansigt med patienter og håndtere de opgaver, som de kan møde i deres kliniske undervisning under uddannelsen. For nogle er der tale om et regulært praksischok, og desværre betyder det, at flere af dem falder fra uddannelsen.

Det er ærgerligt for den studerende, men også for vores samfund, for vi har brug for dygtige og kompetente sygeplejersker, som kan varetage de mange store og komplekse opgaver i dagens sundhedsvæsen i tæt samarbejde med de mange andre sundhedsprofessioner. Og med regeringens ambition om at uddanne flere sygeplejersker, på landsplan yderligere 1000, er der brug for, at der igen investeres i uddannelsen. En uddannelse som igennem en del år desværre har været ramt af besparelser. Det kan mærkes.

Derfor er det enormt positivt, at vi nu ser de første tegn på nye politiske vinde og ny opbakning til uddannelsen. Sammen med vores kliniske samarbejdspartnere vil vi straks tage fat på, hvordan vi kan få mest muligt ud af de ekstra midler. Her skal vi både kigge på forskningen, tidligere indsatser og gode erfaringer. Vi ved bl.a., at vores sygeplejestuderende har stor gavn af at træne deres færdigheder i vores færdighedslaboratorier her på UCN. En del af sygeplejegerningen handler om at tilegne sig et professionelt håndelag, og det skal afprøves igen og igen. Måske skal vores undervisere i højere grad ud i en form for praktikperiode, så vi sikrer, at de har opdateret viden om forholdene i sundhedsvæsenet og på den måde får bedre forudsætninger for at koble teorien med praksis.

De kliniske vejledere spiller naturligvis også en stor rolle i forhold til de studerendes praktikforløb. Her kan vi tilsvarende se på, hvordan vi styrker vejledernes forudsætninger for at kunne vejlede vores studerende bedst muligt ved hjælp af de ekstra midler. Vi får desuden mulighed for at videreudvikle et arbejde med implementering af en begrebsramme for sygepleje, Fundamentals of Care, som gør, at vi på tværs af den teoretiske og kliniske undervisning bruger de samme begreber og ord for sygepleje og på den måde styrker sammenhængen igennem uddannelsesforløbet. Bevillingen på de ekstra millioner er et engangsbeløb, og hvis vi skal sikre et langvarigt løft af uddannelsen og opnå forudsætningerne for at kunne indfri de store politiske ambitioner ift. uddannelse af flere sygeplejersker, er der brug for en varig opjustering af det økonomiske tilskud til uddannelsen.

Men derfor er der alligevel al mulig grund til at have et ekstra stort smil på læben her i begyndelsen af det nye år. For det er efterhånden længe siden, at vi sidst har set en regering på denne måde støtte op om uddannelsen af morgendagens sygeplejersker.