27. januar 2020

Ny stor undersøgelse af kvalitet i dagtilbud

​Hvordan er kvaliteten af de kommunale dagtilbud? Det spørgsmål stiller Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) skarpt på i en rapport og et hæfte, som blev offentliggjort mandag 27. januar.

Den nationale undersøgelse af kvalitet i kommunale dagtilbud er gennemført i samarbejde med Professionshøjskolen UCN og med hjælp fra Professionshøjskolen Absalon og Sprogin.

På EVA’s hjemmeside præsenteres resultaterne fra den del af undersøgelsen, som stiller skarpt på kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø i kommunale børnehaver. Det pædagogiske læringsmiljø er undersøgt ved hjælp af det internationalt anerkendte observationsredskab Early Childhood Environment Rating Scale, Third Edition (ECERS-3), som også er blevet brugt til nationale undersøgelser af kvaliteten i dagtilbud i blandt andet England og Norge.

Undersøgelsen giver for første gang i Danmark en solid og forskningsbaseret pejling på, hvad kvalitet i dagtilbud er, hvordan det kan ses og hvordan det kan måles. Det lægger ny viden til den aktuelle debat om forholdene i vores dagtilbud og hvilken kvalitet man fra områdets aktører ønsker at fremme.

Pædagog leger med vuggestuebarn
Rapporten om kvalitet i dagtilbud er baseret på observationer i institutioner i 56 kommuner.

Vurdering af læring

Observationerne af det pædagogiske læringsmiljø i kommunale børnehaver er foretaget under ledelse af Torben Næsby, der er forsker hos UCN. Hos UCN har man flere års erfaring med undersøgelser af kvalitet i dagtilbud i samarbejde med kommunerne, ligesom Torben Næsbys forskning ikke står alene, men kontinuerligt udvikles i samarbejde med en række anerkendte forskere i det internationale ECERS-netværk.

I undersøgelserne foretages der blandt andet en vurdering af børnenes læring.

- Det er vigtigt at bemærke, at når der er tale om vurderingen af børnemiljøet, vurderes læring som påtvinges børnene, når de ikke er parate, modne eller interesserede, som lav kvalitet. Hvorimod læring som følger børnene, udvider børnenes erfaringsverden og er relateret til børnenes udvikling og interesser på en for børnene meningsfuld måde, vurderes som høj kvalitet, forklarer Torben Næsby.

Fokus på leg og hverdagsaktiviteter

Det er i tråd med den styrkede pædagogiske læreplan. ECERS-3 bygger på international forskning, der viser, at i det pædagogiske arbejde af høj kvalitet, er der balance mellem rutiner, aktiviteter og leg, der er initieret af børnene, initieret af personalet og skabt og initieret i fællesskab. Alle aktiviteter gennem dagligdagen skaber betingelser og indeholder et potentiale for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. ECERS-3 har et stærkt fokus på børnenes leg og på hvordan læringsmiljøet bedst organiseres, så det giver alle børn mulighed for at trives, blive en del af fællesskabet og udfolde deres udviklingspotentiale.

- Når der arbejdes med læring, handler kvalitet netop om at integrere læringsmuligheder i hverdagspraksis, inddrage børnenes eget perspektiv, legen og de erfaringsmuligheder, børnene tilbydes i læringsmiljøet, fremfor at lave voksenstyrede, formelle læringsaktiviteter, siger Torben Næsby.

Undersøgelsen er foretaget i et repræsentativt udsnit af alle kommunale daginstitutioner for 3-5-årige. Der er gennemført observationer af det pædagogiske læringsmiljø og indsamlet oplysninger på en-to børnehavestuer i hver daginstitution. Der er i alt foretaget 165 observationer fordelt på 88 daginstitutioner i 56 kommuner.

For yderligere information

Torben Næsby, lektor, ph.d., Pædagoguddannelsen ved UCN
Telefon 7269 0520
Mail trn@ucn.dk

Læs EVA’s rapport eller hæfte

Ved pressehenvendelser angående undersøgelsens resultater kontakt:

Rasmus Ellermann-Aarslev, Kommunikationskonsulent, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
Telefon 2894 0137
Mail: rea@eva.dk