05. februar 2020

UCN indgår samarbejde med Læremiddel.dk

​Som partner i Læremiddel.dk kan UCN styrke forskningsindsatsen på området, ligesom læreruddannelsen kan drage nytte af den viden der findes i samarbejdet.

Et visionært samarbejde mellem fire professionshøjskoler sætter fuld fart på at skabe og formidle forskning og viden om læremidler. Læremiddel.dk udvider nemlig med endnu en partner således, at det Nationale Videncenter for Læremidler nu udgør et partnerskab mellem fire professionshøjskoler. Som led i reorganiseringen skal både en økonomisk satsning samt to forskningsprogrammer danne rammen for det nye Læremiddel.dk.

Læremiddel.dk er blevet udvidet med et nyt samarbejde med Professionshøjskolen UCN, som derved vil udgøre den fjerde partner i Læremiddel.dk sammen med de resterende professionshøjskoler, Professionshøjskolen Absalon, UC SYD og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Det betyder, at videncentret nu er landsdækkende, og at Læremiddel.dk fremover får større kapacitet til at gennemføre forskningsprojekter og formidle viden om læremidler.

Leder af det reorganiserede Læremiddel.dk, Stig Toke Gissel, udtaler:

- Som leder af Læremiddel.dk er jeg glad og stolt over at kunne byde UCN velkommen som partner i Læremiddel.dk. Udvidelsen giver os en øget kapacitet, fordi vi nu samler endnu flere dygtige forskere i videncentret. Jeg ser frem til et godt samarbejde på tværs af Danmark.

Fra UCN indgår docent Marianne Georgsen i ledelsesgruppen for Læremiddel.dk, mens rektor Lene Augusta Jørgensen indgår i centrets styregruppe.

- UCN’s deltagelse i Læremiddel.dk giver gode muligheder for at supplere og styrke vores egen forskningsindsats inden for læremidler, skolens fag, og teknologi i undervisning og uddannelse mere bredt betragtet. Vores arbejde med bl.a. teknologiforståelse i grundskolen og i læreruddannelsen foregår allerede i samarbejde med de øvrige professionshøjskoler, og nu får vi en stærk ramme som vil styrke dette samarbejde. De to forskningsprogrammer i læremiddel.dk passer fint med UCN’s egen satsning på at få et stærkt forsknings- og udviklingsmiljø, som kan bidrage til fortsat kvalitetsudvikling af både læreruddannelsen og folkeskolen, og det kobles derfor med UCN’s forskningsprogram Professionsudvikling og uddannelsesforskning, siger Marianne Georgsen.

Fra UCN deltager en række af vores dygtige forskere fra læreruddannelsens fagdidaktiske miljøer i Læremiddel.dk’s programmer, i første omgang: Maren Lytje, Marianne Oksbjerg, Maria Møller og Thomas Kjærgaard.

Stor økonomisk satsning

Som et led i reorganiseringen af Læremiddel.dk foretages der også en større økonomisk satsning, som skal føre til, at Læremiddel.dk skaber ny og solid viden om læremidler og teknologier i skolen og på uddannelserne. Ved at knytte flere forskere til videncentrets aktiviteter, sætter Læremiddel.dk en visionær dagsorden for både forskningen og kvaliteten af de læremidler og teknologier, som kommer lærere, undervisere, elever og studerende til gode. Stig Toke Gissel udtaler: 

- I skoleelevers daglige arbejde med at blive dygtigere til skolens fag spiller læremidlerne en stor og betydningsfuld rolle, ligesom de gør det for lærernes undervisning. Det er vigtigt, at vi sikrer, at læremidlerne har høj kvalitet, og at vi undersøger læremidlernes virkning og mulighederne i de nyeste digitale teknologier. Desuden har Læremiddel.dk et skærpet fokus på at lærerstuderende skal have adgang til aktuel og relevant viden om, hvordan læremidler vurderes og kan anvendes. 

To forskningsprogrammer skal sætte dagsordenen

I forbindelse med satsningen har centret skabt to nye forskningsprogrammer, der skal danne ramme om det nye Læremiddel.dk. De to programmer har fokus på forskning i læremidler samt på potentialer og udfordringer, som digitaliseringen kan medføre. Det drejer sig konkret om:

Forskning i læremidler i skolens fag: Fokus er her på både analoge og digitale læremidler: Hvordan bruger lærere og elever forskellige læremidler, og hvilken virkning har læremidlerne i skolen? Desuden fokuserer programmet på den nye faglighed teknologiforståelse, som lige nu er en prioritet i forhold til folkeskolen.

Potentialer og udfordringer, som digitaliseringen af forskellige uddannelser kan medføre: Her forsker vi i fænomener som adaptive læremidler og brug af data i uddannelse. Men det kan også dreje sig om konkrete teknologier, som eksempelvis Aula.

Tilsammen skal aktiviteterne og satsningen føre til, at Læremiddel.dk fortsat – og i endnu højere grad – kan producere og formidle anvendt forskning, som udgør en positiv forskel i praksis.

Kort om Læremiddel.dk

  • Det Nationale Videncenter for Læremidler, Læremiddel.dk, har til formål at skabe og formidle viden om læremidlers betydning for læring og undervisning.
  • Læremiddel.dk har eksisteret siden 2007, og sekretariatet har til huse i Odense,
  • Videncentret udvikler faglige kompetencemiljøer på tværs af de fire institutioner, Professionshøjskolen Absalon, UC SYD, Professionshøjskolen UCN og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.  

For yderligere oplysninger

Stig Toke Gissel, Leder af Læremiddel.dk
Telefon 29905373 - Mail sttg@ucl.dk.

Marianne Georgsen, docent, UCN
Telefon 7269 0616 – Mail mage@ucn.dk

Se meget mere om Læremiddel.dk