06. marts 2020

De Digitale Dage slår alle rekorder

På tre dage skal mere end 300 studerende fra en række uddannelser inden for byggeriet digitalt projektere et 600 m2 stort multihus ved Limfjorden.

UCN har på baggrund af udviklingen i situationen omkring corona-virus, herunder også de stærke opfordringer fra myndighederne, besluttet at aflyse De Digitale Dage. Det vil blive afklaret snarest muligt, om der skal holdes Digitale Dage senere i 2020 eller først i 2021.

De Digitale Dage afvikles i Aalborg 11.-13. marts med deltagelse af studerende og elever fra Professionshøjskolen UCN, Aalborg Universitet og EUC Nord. De skal samarbejde om opførelsen af et 600 m2 stort multihus ved Limfjorden med Himmerland Boligforening som bygherre.

De Digitale Dage går hånd i hånd med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens Strategi for digitalt byggeri, som blev lanceret sidste år. Her er der bl.a. fokus på, at tillid og samarbejde på tværs af fag og faser i byggeriet er afgørende for den videre digitale udvikling af byggeriet.

- For byggebranchen er det ikke længere et spørgsmål om, hvorfor eller hvornår der skal investeres i digitale værktøjer og kompetencer, men snarere hvordan. Derfor er det så vigtigt, at de studerende eksperimenterer med og øver sig i de nye digitale teknologier, inspirerer hinanden, lærer af deres fejl og bliver klogere sammen. Det er essensen af De Digitale Dage, fortæller Søren Nissen, projektleder for de Digitale Dage.

Årets arrangement har dobbelt så mange studerende med som sidste år, der ligeledes var et rekordår. Med over 300 studerende fra mere end 10 forskellige uddannelser er det tværfaglige samarbejde i højsædet. Det er ifølge Søren Nissen med til at åbne de studerendes øjne for en større verden inden for byggeriet, end den de møder til daglig på de enkelte uddannelser.

Stor opbakning fra erhvervslivet

De studerende skal designe det nye multihus med navnet Fjordhuset, så det kan fungere som et lokalt mødested og samlingspunkt. Projektet udbydes i totalentreprise som projektkonkurrence på baggrund af skitseforslag bestående af en digital 3D-model samt nærmere specificerede udbudsbetingelser.

- De studerende får undervejs rådgivning og sparring på bl.a. proces og læring fra de mere end 20 virksomheder, som helt kvit og frit kommer og bruger deres tid og energi på kvalificeringen af de studerendes idéer og forslag. Det betyder, at de studerende får en meget mere virkelighedstro oplevelse, og det har enormt stor værdi for dem. Det er vi meget taknemmelige for, siger Søren Nissen.

Uddannelserne tæller blandt andre bygningskonstruktør, energiteknolog, arkitektur og design, bygge- og anlægskonstruktion, bygningsinformatik, indeklima og energi samt EUX-tømrer- og EUX-murerelever. Som noget nyt er der i år også financial controllere med, og de skal være med til at stå for finansieringsmodeller ifm. projektet.

Konkurrencen afsluttes fredag eftermiddag med præsentationer af de studerende forslag overfor en dommerkomité. Søren Nissen håber, at Himmerland Boligforening kan bruge nogle af de idéer, der kommer ud af projektet.

Knap 2 millioner i støtte

Det er 11. gang, De Digitale Dage åbner dørene, og igen i år bakker Grundejernes Investeringsfond op om arrangementet. Knap to millioner får arrangementet i støtte over tre år. Formålet er via såkaldte læringspakker at udbrede potentialet i og erfaringerne fra det store arrangement til andre interessenter i byggebranchen.

- Vi er utrolig stolte og glade for den flotte opbakning og støtte fra Grundejernes Investeringsfond. Det betyder, at vi kan gå et gear eller to op i forhold til tidligere – og blandt andet få endnu flere studerende med, så vi øger fokus på det tværfaglige samarbejde mellem byggeriets mange aktører. Det er med til at give et endnu større udbytte for de studerende og øge synligheden ift. den læring, der finder sted, forklarer Søren Nissen, projektleder for De Digitale Dage.

Dansk Byggeri og ingeniørfirmaet Frandsen og Søndergaard er sædvanen tro repræsenteret i Koordineringsgruppen for De Digitale Dage, og de tager stor del i tilrettelæggelsen af arrangementet.

For yderligere oplysninger:

  • Søren Nissen, projektleder på De Digitale Dage og lektor på UCN’s byggeriuddannelser, tlf.: 7269 1528
  • Kjeld Svidt, Forskningsgruppen for Bygningsinformatik på Aalborg Universitet, tlf.: 3057 2560
  • Charlotte Bisbjerg Nielsen, udviklingschef, Pædagogisk Udvikling, på EUC Nord, tlf. 7224 6862

Af Silas Mühlbach, sfm@ucn.dk, UCN Kommunikation