19. marts 2020

UCN skal uddanne flere pædagoger

Der er politisk fokus på flere hænder i daginstitutionerne, og kommunerne forventer at skulle bruge flere pædagoger i fremtiden. Derfor er der også glæde hos pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen UCN ved udsigten til at optage flere studerende i 2020.

I forhold til sidste år bliver der i år optaget yderligere 25 pædagogstuderende på UCN. Uddannelseschef Anne Krogh glæder sig til at kunne give endnu flere ansøgere den besked, de håber på. I 2019 var der over 200 ansøgere med pædagoguddannelsen på UCN som 1. prioritet, der måtte se et afslag tikke ind. Derfor forventer Anne Krogh også, at der bliver rift om de 25 ekstra pladser.

- Set i lyset af især daginstitutionernes politiske bevågenhed, så er det vigtig at se på, hvor de ekstra hænder skal komme fra. Derfor er jeg glad for, at de nordjyske kommuner har valgt at give grønt lys til at øge optaget, siger uddannelseschefen.

Mange funktioner i Danmark foregår på nye måder i disse tider. UCN’s optagelse til det kommende studieår foregår stadig på samme måde, og UCN er ligesom landets øvrige uddannelsesinstitutioner i gang med optagelsen af nye studerende. Anne Krogh håber, at rigtig mange kvalificerede ansøgere vil søge studiet igen år, ikke mindst set i lyset af den udvikling, som uddannelsen er inde i.

- Det er en uddannelsen i rivende udvikling blandt andet på baggrund af, at der fra folketingets side er bevilliget flere midler til uddannelsen i de kommende år. Det har givet os mulighed for at øge antallet af undervisningstimer og feedback til de studerende. Et ønske vi har haft gennem flere år, siger Anne Krogh.


Pædagoguddannelsen på UCN afviser hvert år ansøgere, så der bliver rift om at få en af de ekstra pladser.

Telefonvejledning til ansøgere

Der er endnu uafklaret, hvordan de 25 pladser bliver fordelt mellem uddannelsens tre adresser i Nordjylland. Det bliver afgjort i den kommende tid, og fordelingen skal især afspejle, hvor i regionen der er praktikpladser til rådighed til de studerende. Det er kommunerne, der fastsætter antallet af studiepladser og fordelingen af praktikpladser baseret på deres forventninger til det fremtidige behov for uddannede pædagoger.

Fra 2015 til 2017 blev der reduceret i antallet af pladser på studiet på UCN. Med de 25 nye pladser er man tilbage på niveauet fra 2015.

Hos UCN er studievejledningen klar til at vejlede ansøgere via telefonen.

- Ansøgningsfristen til at søge via kvote 2 er som bekendt udsat til 22. marts som følge af situationen omkring corona, men vores vejledere er stadig klar ved telefonen frem til weekenden for de ansøgere, som må have spørgsmål til ansøgningsprocessen eller studiet generelt, siger Anne Krogh.

Det er muligt at finde kontaktoplysninger på studievejledningen på ucn.dk/studievejledning.

Pædagoguddannelsen på UCN i tal

  • Godt 1.600 studerende læser til pædagog på UCN fordelt på de tre campusser i Aalborg, Hjørring og Thisted, hvilket gør studiet til det største i Nordjylland målt på antallet af studerende.
  • I 2019 var der plads til 492, men 719 havde søgt om optagelse med uddannelsen som 1. prioritet.
  • De 25 ekstra pladser betyder, at der i 2020 bliver optaget 517 pædagogstuderende på UCN fordelt på sommerstart 2020 og vinterstart 2021.
  • Det er de nordjyske kommuner (KKR), der fastsætter antallet af studiepladser på pædagoguddannelsen på UCN.
  • Fristen for at ansøge er 22. marts kl. 12.00 via kvote 2 og 5. juli kl. 12.00 via kvote 1.

Læs mere om pædagog og meritpædagog

For yderligere information

Anne Krogh
Uddannelseschef pædagoguddannelsen
Professionshøjskolen UCN
Telefon 7269 0480

Af Mette Green, meg@ucn.dk, UCN Kommunikation