07. april 2020

Debat: Ikke alt kan læres online

Uddannelsesverdenen er blevet vendt på hovedet med et slag, og den nye hverdag står på online undervisning, virtuelle møder og fysisk afstand. Som professionshøjskole mærker vi tydeligt, hvilken enorm udfordring det er at rykke vores studerendes læring hen foran computerskærmen.

Af Peter Møller Pedersen, uddannelsesdirektør, Professionshøjskolen UCN

Vi er sårbare i forhold til at holde afstand, fordi kontakten med verden omkring os er essensen i alle vores uddannelser. Vores DNA er at være tæt på den virkelighed, vi uddanner til og lære gennem en lang række studieaktiviteter, hvor den klassiske undervisning foran tavlen kun udgør en del af det samlede billede. De menneskelige relationer og den fysiske nærhed med den praksis, vi uddanner til, er hele grundlaget for UCN’s uddannelser. Derfor er vi udfordret lige nu.

Vores undervisere har knoklet for at finde alternative løsninger i denne usædvanlige tid, og det lykkes i høj grad. Det er imponerende, hvad der er blevet udrettet af undervisere og studerende de sidste tre uger i forhold til at omlægge undervisningen, og det er imponerende hvor godt teknologien har fungeret. Vores studerende sidder ikke passivt tilbage og venter på, at vores campusser åbner igen. Tværtimod – de arbejder hårdt for at nå deres læringsmål midt i denne krise. Det giver en masse dyrebare erfaringer i forhold til, hvordan digital undervisning kan foregå. En erfaring vi kan tage med os videre og bruge til at udvikle vores uddannelser. I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at der forskel på den nødundervisning, som er stablet på benene med lynets hast, og så den nøje planlagte online undervisning. Det betyder, at ikke alt lykkedes her og nu, og under bedre vilkår kunne de digitale løsninger udnyttes langt bedre.


Uddannelsesdirektør Peter Møller Pedersen er bevidst om, at trods gode intentioner er det ikke muligt at flytte al undervisning og læring online i denne tid.

Til trods for det hårde arbejde, så kan vi tydeligt mærke, at der er noget i vores kerneydelse, som det er meget vanskeligt at rykke online - både i den krise som vi står i nu og i fremtiden. For på UCN’s uddannelser står relationer og færdigheder i centrum. De studerende skal også lære en masse teori, men teorien kan ikke stå alene. Teorien er en anledning til analyser, refleksion og undersøgelse – alt sammen for at styrke de studerendes dømmekraft i det praktiske arbejde. Vi har gennem mange år udviklet undervisningsformer, hvor vi netop fokuserer på at opøve de studerendes praktiske kompetencer på et teoretiske grundlag. Varierede undervisningsformer hvor handling, refleksion, oplevelse og relationer står i centrum. Vi kalder det refleksiv praksislæring.

Nærheden til praksis er normalt vores styrke, og det bliver det igen. Men lige nu er det vores svaghed og stiller os i en vanskelig og uholdbar situation. Der findes efterhånden rigtig mange gode digitale undervisningsformer, og rigtig meget kan klares online. Også meget komplekse læringsformer, der kræver fordybelse og dialog. Som studerende kan man tage hele uddannelser online, men det fordrer kontakt mellem den studerende og den omkringliggende verden i form af virksomheder og institutioner. Kontakten mellem underviser og studerede kan i flere tilfælde klares online med gode resultater, men uden kontakten til det erhverv, de uddanner sig til, så går ligningen ikke op.

Vi håber, at udviklingen i samfundet giver os mulighed for en gradvis genåbning i maj, men også her står vi foran en kæmpe opgave. Vi glæder os til den dag, hvor vi kan byde alle vores studerende og medarbejdere tilbage til en hverdag, hvor læring ikke kun foregår i undervisningslokalet men også i værksteder, i laboratorier, på praktiksteder og meget mere. Indtil det sker, skal der foretages svære prioriteringer i forhold til, hvilke studieaktiviteter der skal gennemføres på campus. Så vores studerende, der snart afslutter deres uddannelser, kan komme ud på arbejdsmarkedet, vores nye studerende kan blive en del af det studiemiljø, som de blev revet ud af efter få uger og alle vores øvrige studerende kan få den del af undervisningen, som ikke kan klares online - uanset hvor god en teknologi og gode intentioner vi har.