22. april 2020

Afbrudt praktik vil ikke forsinke studiet

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har meddelt, at den praktik, som flere studerende på professionshøjskolerne har mistet eller fået afbrudt i forbindelse med Covid-krisen, ikke bliver erstattet af anden praktik.

Det er samtidig målet, at alle studerende skal tilbage i eventuel afbrudt praktik hurtigst muligt, og at afbrudt praktik ikke forsinker færdiggørelse af studiet. UCN arbejder derfor sammen med praktiksteder på hurtigst muligt at sikre genoptagelse af eventuelle afbrudte praktikforløb og på at sikre de planlagte praktikforløb.

På UCN har mange studerende på især de offentligt rettede velfærdsuddannelser på det sundhedsmæssige og pædagogiske område været ramt af afbrudte eller ændrede praktikforløb i perioden efter nedlukning 11. marts. Det samme gælder andre professionshøjskoler i Danmark.


Den praktik, som flere studerende på professionshøjskolerne har mistet eller fået afbrudt i forbindelse med Covid-krisen, bliver ikke erstattet af anden praktik, meddeler Uddannelses- og Forskningsministeriet.

En task force under Uddannelses- og Forskningsministeriet bestående af Danske Regioner, KL og Danske Professionshøjskoler har sammen vurderet, at det ikke er realistisk at erstatte eventuel afbrudt og tabt praktik i en situation, hvor store dele af de offentlige institutioner og det private erhvervsliv har været og fortsat delvist er lukket ned, og hvor sundhedsvæsenet er under stort pres.

Se video med uddannelsesdirektør Peter Møller Pedersen om, hvordan UCN arbejder med at støtte de studerende under Covid-krisen

Det betyder, at nogle studerende mister en del af deres praktik, og at nogle praktikforløb vil få et andet indhold end oprindeligt planlagt.

- Vi arbejder for at sikre, at så mange af vores studerende får en så god praktik som muligt set i lyset af den vanskelige situation. Den gradvise genåbning af samfundet vil komme vores studerende til gavn, og vi er allerede i tæt dialog med praktiksteder i region og kommuner om at genoptage de praktikforløb, som ikke allerede er igangsat, siger uddannelsesdirektør Peter Møller Pedersen.

Han har fuld forståelse for, at situationen kan være vanskelig for de studerende.

- Praktikken er en vigtig del af vores uddannelser, som man som studerende ser frem til. Det kan derfor være svært, når praktikken så pludselig går anderledes end planlagt. Men vi oplever stor velvilje fra praktikstederne, og vi anlægger en pragmatisk og fleksibel tilgang til at sikre, at vi får realiseret de læringsmål, vi har på uddannelserne, siger uddannelsesdirektør Peter Møller Pedersen.

UCN vil i et samarbejde med praktikstederne i især region og kommuner arbejde hårdt for at sikre, at alle studerende kommer igennem deres uddannelser på normeret tid med de nødvendige forudsætninger.

- Vores studerende skal efter end uddannelse ud og gøre en forskel i sundhedsvæsenet, på skoler og i de pædagogiske tilbud. Ministeriet og task force lægger derfor stor vægt på, at de studerende kommer igennem studierne som planlagt, selv om der er tale om en ekstraordinær situation. Vi forventer derfor ikke, at den afbrudte praktik vil betyde studieforlængelser, siger Peter Møller Pedersen. 

Mere info:

Af Erik Hagen Jørgensen, ejo@ucn.dk, UCN Kommunikation