20. maj 2020

COVID-19 skal gøre os klogere på onlineundervisning

Et nyt projekt ved Professionshøjskolen UCN skal samle op på de aktuelle erfaringer med online-undervisning på de videregående uddannelser under COVID-19. Målet er at opsamle fælles erfaringer, som kan bruges til at udvikle institutionernes arbejde med onlineundervisning.

COVID-19 har i den grad ændret måden, undervisning foregår på i Danmark. Aldrig før har der skulle findes digitale undervisningsformer til så mange forskellige studerende på så kort tid. De erfaringer skal man lære af i uddannelsessektoren. Derfor har uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen bevilliget 1 million kroner til et projekt, der skal gøre netop det.

Det er Professionshøjskolen UCN, som i tæt samarbejde med Professionshøjskolen Absalon, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet, University College Lillebælt, UC Syd og VIA University College, skal gennemføre projektet.  

Projektet har to formål: Det skal bidrage til at samle op på de erfaringer fra COVID-19 situationen, som uddannelserne har gjort sig med onlineundervisning. Og det skal bidrage til at dele viden på tværs, så de videregående uddannelser kan udvikle deres arbejde med at bruge digitale og teknologiske redskaber i undervisning og eksamen. 

- COVID-19 har betydet, at vores undervisere og studerende har måtte tage nye digitale værktøjer i brug i undervisningen. Og rigtig mange steder har erfaringerne faktisk været positive. Selvom jeg tror, alle glæder sig til at møde deres undervisere og medstuderende igen i den virkelige verden, så er det vigtigt, at vi lærer af de erfaringer, der er blevet gjort. Jeg tror, vi er mange, der har oplevet små glimt i den nye digitale måde at omgås hinanden på, som vi kan tage med videre, når vi forhåbentligt snart kan vende tilbage til en mere normal virkelighed. Det skal det her projekt bidrage til at samle op på, når det handler om den digitale undervisning. Jeg vil dykke ned i resultaterne med stor interesse, siger Ane Halsboe-Jørgensen i en pressemeddelelse fra uddannelses- og forskningsministeriet.


De studerende på de videregående uddannelser tilbringer ekstraordinær megen tid foran skærmen i øjeblikket, da hovedparten af undervisingen i dag foregår online.

Spørgeskema til 86.000 studerende

Marianne Georgsen er docent ved UCN og skal stå i spidsen for projektet, der allerede er godt i gang, da det haster med at indhente erfaringer fra studerende og undervisere, så længe det stadig er i frisk erindring.

- Vi skal udsende spørgeskemaundersøgelse til 86.000 studerende og omkring 4.000 undervisere på de 10 uddannelsesinstitutioner inden sommerferien. Derefter skal vi arbejde med interviews med udvalgte deltagere, og målet er, at resultaterne af undersøgelsen er klar inden årets udgang, fortæller Marianne Georgsen.

Undersøgelsen vil blandt andet se på, hvordan studerende har oplevet forskellige digitale undervisningsformer, og hvilken betydning de forskellige tilgange har for studerende – bl.a. i forhold til oplevet læringsudbytte og læringsstrategier. Der vil samtidig blive set på, hvordan underviserne har oplevet situationen. 

Projektet er blevet til i samarbejdet læremiddel.dk. Det er UCN der står for projektledelsen, men de øvrige institutioner vil også spille en væsentlig rolle i arbejdet. Læremiddel.dk er et nationalt videncenter og partnerskab mellem UCN, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Professionshøjskolen Absalon og UC SYD, der har til formål at udvikle og formidle viden om læremidler og teknologiers betydning for læring og undervisning.

Projektet om onlineundervisning under COVID-19 er blevet udvalgt af Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

For yderligere oplysninger

Marianne Georgsen, docent, Professionshøjskole UCN
Telefon 7269 0616