27. maj 2020

UCN-lektor modtager pris fra Novo Nordisk Fonden

Lektor Steffen Elmose fra Professionshøjskolen UCN modtager Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere på Læreruddannelsen 2020. Med prisen følger 250.000 kroner.

Engagement og inspiration er ord, der går igen, når Steffen Elmoses arbejde skal beskrives. De seneste 15 år har han undervist lærerstuderende i biologi og natur/teknologi på Professionshøjskolen UCN i Aalborg, og hans altid høje engagement er blandt årsagerne til, at han modtager Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere på Læreruddannelsen 2020. 

En af måderne, Steffen Elmose engagerer og inspirerer sine studerende på, er ved at tage dem med på ekskursioner og studieture, så de lærer i andre rammer end et klasselokale. Et konkret eksempel er de marin-økologikurser, han laver i samarbejde med feltstationen i Rønbjerg. Her tager han sine studerende med på 5-dages ture, hvor han kombinerer undervisningslektioner med praktiske øvelser. Det giver en anden mulighed for fordybelse, end de lærerstuderende er vant til i hverdagen, og det gør noget ved deres læringsproces, mener Steffen Elmose.

- Når de studerende oplever det mylder af liv, der kan være under vandoverfladen, får mange af dem en aha-oplevelse. Så kan jeg se dem sidde med mikroskop og lup og studere til langt ud på aftenen. Det er det, der sker, når vi får lov til at fordybe os og komme væk fra de vante rammer, hvor vi alle har en dagligdag, vi skal have til at fungere, fortæller Steffen Elmose.


Steffen Elmose modtager 50.000 kr. som en personlig pris, mens 200.000 kr. tildeles UCN til udvikling af den naturfaglige undervisning på læreruddannelsen.

Engageret og entusiastisk

Det er ikke kun blandt de studerende, Steffen Elmose arbejder for at skabe nye erkendelser. Han er også en prominent figur i det naturfagdidaktiske miljø inden for professionshøjskolerne. Her har blandt andet været redaktør på tidsskriftet Studier i LærerUddannelse og Profession, som han var med til at starte op, og nu er han medlem af redaktionskomitéen for tidsskriftet MONA.

- Steffen har mange års erfaring og er meget engageret og entusiastisk i forhold til både det faglige arbejde og til at udvikle fagområdet. Han leverer altid undervisning af høj kvalitet og har en dyb interesse i sit fagområde – både lokalt, regionalt og nationalt, siger uddannelsesleder Michael Bylin Bundgaard om baggrunden for, at netop Steffen Elmose er blevet indstillet til prisen.

Om Novo Nordisk Fondens pris til Naturfagsundervisere på Læreruddannelsen

Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere på Læreruddannelsen er målrettet engagerede og dygtige undervisere på læreruddannelsen, der underviser i undervisningsfagene natur/teknologi, fysik/kemi, biologi, geografi og matematik.

Prisen har til formål at anerkende og synliggøre en særlig indsats med at uddanne og kvalificere landets fremtidige naturfaglige grundskolelærere.

Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere på Læreruddannelsen uddeles årligt. Prisen består af en sum på 250.000 kroner, hvor 50.000 kroner er en personlig pris, mens 200.000 kroner går til professionshøjskolen. Andelen, som tilfalder professionshøjskolen, skal anvendes til udvikling af den naturfaglige undervisning, eksempelvis til indkøb af eksperimentelt udstyr, opgradering af lokaler/inventar eller udviklingsprojekter. Prisen uddeles til en underviser efter indstilling fra dennes uddannelsesleder, dekan eller rektor.

Læs mere om prisen her.


Steffen Elmose på hjemmebane i faglokalet til naturfag.

Om Novo Nordisk Fonden

  • Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to hovedformål: 1) at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen; og 2) at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.
  • Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers liv og bæredygtigheden i samfundet. Siden 2010 har fonden uddelt mere end 25 milliarder kroner, primært til forskning ved offentlige vidensinstitutioner og hospitaler i Danmark og de øvrige nordiske lande samt behandling og forebyggelse af diabetes. Læs mere på www.novonordiskfonden.dk

Yderligere information

Michael Bylin Bundgaard, uddannelsesleder, Professionshøjskolen UCN
Telefon 726 90 726, mail mbu@ucn.dk.