03. juni 2020

Ny rapport: Mere end halvdelen af de nordjyske virksomheder arbejder for Verdensmålene

Verdensmålene rummer et enormt potentiale for nordjyske virksomheder. Ny rapport viser, at over halvdelen af de små og mellemstore nordjyske virksomheder griber ud efter guldet.

Knap 200 virksomheder i Nordjylland har deltaget i en ny undersøgelse af, hvordan det står til med Verdensmålene i det nordjyske erhvervsliv. Rapporten, som er udarbejdet af Professionshøjskolen UCN, er den første af sin slags, der analyserer nordjyske virksomheders engagement i FN’s verdensmål.

Rapporten konkluderer, at lige knap 60 pct. af de nordjyske virksomheder har truffet en ledelsesmæssig beslutning om at bidrage til opnåelsen af Verdensmålene. Virksomhederne angiver det samfundsmæssige ansvar som den primære årsag til deres bidrag, samtidig med at de anser Verdensmålene som en katalysator for innovation og udvikling i virksomheden.

- Verdensmålene indeholder et enormt potentiale for nordjyske virksomheder, specielt indenfor industrier som landbrug, fødevarer, transport og energi, hvor vi her i Nordjylland traditionelt står stærkt. På bagkant af corona-krisen kan Verdensmålene og bæredygtighed ende med at blive et lige så vigtigt konkurrenceparameter for virksomhederne, som digitalisering og it har været de sidste 20 år, forklarer Steffen Helledie, lektor ved UCN og hovedforfatter på den nye verdensmålsrapport.

Tilbage i 2015 estimerede det danske udenrigsministerium, at Verdensmålene har et økonomisk potentiale for danske virksomheder på op mod 400 milliarder kroner frem mod 2030.

En vej ud af krisen

Data i rapporten er indsamlet inden udbruddet af covid-19, og effekterne heraf er derfor ikke indregnet i analysen. Ifølge forfatteren bag rapporten tegner der sig dog et billede af, at Verdensmålene og fokus på bæredygtighed kan være en vej ud af krisen for mange nordjyske virksomheder.

- Rapporten viser, at jo større virksomhederne er, jo større tendens er der til, at de arbejder aktivt med Verdensmålene. Med andre ord er der behov for, at vi får især de små nordjyske erhvervsvirksomheder endnu mere med på bæredygtighedsvognen. Vi har mange eksempler på, at det er med til skabe nye forretningsmuligheder. Ja, det kan ligefrem afskære virksomheder fra at få større ordrer ind, hvis de ikke kan fremvise en bæredygtighedsprofil, siger Steffen Helledie, der til daglig underviser på UCN’s uddannelse i innovation og entrepreneurship.


FN vedtog i 2015 de 17 verdensmål, der er de mest ambitiøse nogensinde, og som gælder for alle lande i hele verden. Målene har til formål at stoppe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand som en del af en ny dagsorden for bæredygtig udvikling.

Rapporten undersøger også, hvilke kompetencer de nordjyske virksomheder, der arbejder aktivt med Verdensmålene, har størst behov for i fremtiden. Her er kompetencer i kommunikation, tværfagligt samarbejde og effektiv tilrettelæggelse af arbejdet de vigtigste. Evnen til at kunne tænke i bæredygtige løsninger rangerer ligeledes højt hos de virksomheder, som har øje for FN’s Verdensmål – vel at mærke markant højere end de virksomheder, som ikke arbejder med Verdensmålene.

Brug for mere viden

Rapporten bærer navnet ’Verdensmål i Nordjylland - verdensmål som katalysator for udvikling og uddannelse i nordjyske erhvervsliv’ – og er den første i en række af undersøgelser, der skal belyse og synliggøre nordjyske virksomheders arbejde med og potentialet i Verdensmålene.

- Hvis ikke nordjyske virksomheder griber potentialet i Verdensmålene, er vi nervøse for, at de kommer bagerst i køen i den store konkurrence om fremtidens ordrer. Verdensmål og bæredygtighed var på et tidspunkt noget, der kunne koste mange penge at implementere. I dag kan det blive en dyr affære at lade være. Derfor er det vigtigt, at vi undersøger, hvordan vi kan få flere med på vognen, lyder det fra Steffen Helledie.

Mere info:

Af Silas Mühlbach, sfm@ucn.dk, UCN Kommunikation