09. juni 2020

Ny UCN-rapport viser god kvalitet i dagtilbud

Kvaliteten i dagtilbud i Hjørring Kommune er god. Det viser en ny rapport fra UCN.

Kvaliteten af læringsmiljøerne i Hjørring Kommunes dagtilbud blev målt første gang i 2017 og anden måling blev gennemført i 2019 i et samarbejde om forskning i dagtilbud mellem Hjørring Kommune og Professionshøjskolen UCN.

Gennemsnittet for målingen i 2019 på en skala fra 1-7 er 3,9. Gennemsnittet for målingen i 2017 var 3,3. Kvaliteten er således steget med 0,6 point, fra at ligge i området for tilstrækkelig kvalitet til at ligge på grænsen til god kvalitet. Til sammenligning ligger resultatet for den nationale undersøgelse af kvalitet i de kommunale børnehaver på 3,28 (EVA 2020).


Undersøgelserne er foretaget i børnehaver og vuggestuer.

Fremragende interaktioner

Samspillet mellem det pædagogiske personale og børnene er tæt på fremragende. 92 % af institutionerne scorer mellem 4 og 7 på dette punkt. Hele 50 % scorer 7. Interaktioner anerkendes internationalt som den mest betydningsfulde faktor for børnenes trivsel og læring, så resultatet er et meget vigtigt pejlemærke for kvalitet. Interaktionernes kvalitet er afgørende for om børnene trives i børnehaverne og om de lærer noget gennem leg, rutiner og de aktiviteter personalet tilbyder.

- Derfor er det også glædeligt, at for netop punktet om læringsaktiviteter er scoren steget over 30 % - fra utilstrækkelig til tilstrækkelig kvalitet, fortæller UCN’s Torben Næsby, der er forskeren bag undersøgelserne.

- Det har kæmpe betydning, at interaktionerne er gode, og at personalet bruger dem som afsæt for at organisere nogle spændende og stimulerende legemiljøer for børnene. Også i rutinesituationer.

Undersøgelsen opgør kvaliteten inden for seks områder. Samlet set er kvaliteten god for områderne Interaktion, Organisation, Sprog samt Plads og indretning. Kvaliteten er tilfredsstillende for Rutiner og for Læringsaktiviteter.

Kommunen støtter institutionernes udvikling

- Personalet har arbejdet hårdt på at forbedre kvaliteten netop på disse områder, fortæller pædagogisk konsulent i Hjørring Kommune Jette Kjeldsen.

- Den første kvalitetsmåling gav anledning til refleksioner over læringsmiljøets kvalitet, og hvordan vi kunne blive dygtigere til at observere og deltage i børnenes leg og skabe lærerige lege. Det medførte mange dialoger om, hvilken kvalitet vi ønskede at kunne tilbyde børnene og hvilke fælles indsatser vi kunne udvikle, siger hun.

I den proces har man i Hjørring Kommune arbejdet strategisk med lokal kompetenceudvikling for at løfte kvaliteten og denne kompetenceudvikling har været et samarbejde UCN act2learn Pædagogik & Læring, som er UCN’s efter- og videreuddannelse.

Direktør for Børn, Fritid og Undervisning, Jesper Carlsen, er meget tilfreds med at se, at bestræbelserne har båret frugt, og at de indsatser som er understøttet mellem de to målinger har haft virkning. ”Nu skal personalet på baggrund af den nye måling fortsætte den gode udvikling af deres professionelle læringsfællesskaber og den pædagogiske praksis. Det er et led i den samlede strategi for kvalitetsudvikling for hele området”, siger han.

Der er også tilfredsstillende kvalitet i vuggestuerne

Også kommunens vuggestuer er for første gang kommet med i undersøgelsen. Her viser resultaterne, at kvaliteten er god inden for områderne Interaktion, Organisering og Sprog. Kvaliteten er tilfredsstillende for Plads og indretning og for Læringsaktiviteter, hvorimod der er brug for at tænke læring ind i rutinerne.

- Nu skal vi nærstudere resultaterne og drøfte med institutionerne, hvor vi skal sætte ind den kommende tid og hvilke pejlemærker for kvalitet, vi skal styre efter. Det skal ske i tæt dialog med den faglige ledelse og personalet og også på tværs af alle institutionerne, slutter Jette Kjeldsen.

Fakta om undersøgelsen: Kvalitetsmåling med ECERS-3 og ITERS-R i Hjørring Kommune 2017-2020

Rapporterne om projektet er udarbejdet på baggrund af observationer med det standardiserede måleværktøj ECERS-3 og ITERS-R hver af tre timers varighed og udført af certificerede observatører første gang i efteråret 2017 og dernæst i en periode fra september 2019 til marts 2020.

Observationerne med de to måleværktøjer ser på hvilke muligheder, børn tilbydes omkring struktur, interaktion, læring og indhold. Altså hvordan læringsmiljøet er organiseret, hvordan personalet møder børnene (herunder også arbejdet med børnefællesskabet), hvordan personalets tilgang til læring er, og hvilket indhold, man er sammen om. Derudover er der også fokus på, hvordan personalet varetager børnenes sikkerhed og sundhed og udviser omsorg for børnene.

Redskaberne måler kvaliteten af det samlede læringsmiljø, børnene tilbydes, og som ifølge international forskning har afgørende betydning for, hvordan børnene sidenhen klarer sig i skolen, i uddannelse og erhverv. Resultaterne viser en status for kvaliteten af læringsmiljøet inden for temaerne:

  • Plads og indretning
  • Rutiner for personlig pleje
  • Sprog og Literacy
  • Læringsaktiviteter
  • Interaktion
  • Organisationsstruktur.

ECERS-3 står for “Early Childhood Environment Rating Scale, 3rd Edition”. (I den danske udgave oversættes til Læringsmiljøkvalitet)

I vuggestuerne er anvendt ITERS-R, der står for ”Infant/Toddler Environment Rating Scale, Revised”.

For yderligere information

Torben Næsby, lektor, Professionshøjskolen UCN
Telefon 7269 0520
Mail trn@ucn.dk                              

Mathilde Nyvang Hostrup, områdeleder, UCN act2learn Pædaogik og Læring
Telefon 7269 0404

Jette Kjeldsen, pædagogik konsulent, Hjørring Kommune
Telefon 4122 3727