01. juli 2020

Skruetrækkere før studiestart gør en forskel

Et fire ugers værkstedskursus skal få flere studenter til at gennemføre en videregående teknisk uddannelse. De første erfaringer er gode. Det kan Nataliya Klimovskikh fra automationsteknologuddannelsen i Aalborg blandt andet skrive under på.

Søndag den 5. juli er der ansøgningsfrist til de videregående uddannelser. Men er du student og søger ind på en videregående teknisk uddannelse, er sandsynligheden for, at du gennemfører, mindre, end hvis du kommer ind med et svendebrev i hånden. Dobbelt så mange med en gymnasial baggrund falder nemlig fra. På landsplan er 32 procent faldet fra inden for det første år. For faglærte såsom elektrikere og smede er frafaldstallet kun 17 pct.

Spørger man de studerende selv, siger de til exit-samtalerne, at det skyldes manglende teknisk indsigt, som de faglærte til gengæld har. Det prøver en ny forsøgsordning at komme til livs. I fire uger inden studiestart får studenterne en skruetrækker i hånden på landets tre uddannelser til automations-, drifts- og energiteknolog.

Forløbet så første gang dagens lys sidste år, og her er resultaterne positive. I en undersøgelse blandt sidste års deltagere svarer 89 procent af de studerende, at de vil anbefale praktikum til nye studerende, der vil starte på samme videregående uddannelse.

På UCN i Aalborg har russiske Nataliya Klimovskikh, der kom til Danmark sidste sommer, fået rigtig meget ud af det fire ugers værkstedskursus.

- Jeg føler, at jeg har gjort store fremskridt og nu kan en masse. Jeg har sagt til mine venner, at hvis de har problemer med badeværelset, så skal de bare ringe til mig, siger Nataliya Klimovskikh, der læser til automationsteknolog, med et smil.  


Nataliya Klimovskikh læser til automationsteknolog på UCN i Aalborg og er begejstret for det nye værkstedskursus for studerende med gymnasial baggrund.

Baner vej for det første job

Hos fagforeningen Teknisk Landsforbund, byder man tiltaget velkommen, når de færdige studerende engang skal ud på jobmarkedet. 

- Praktikum giver studenter en god og praktisk start på studiet. De får en viden og føling med værktøj, der kommer dem til gode under hele studiet, og som forhåbentlig vil stille dem stærkt, når de en dag skal søge deres første job, siger Lone Engberg Thomsen, der er formand for Teknisk Landsforbund.  

Til trods for at stort set alle kommer i beskæftigelse umiddelbart efter færdiggørelsen af studiet, så er der fortsat ledige pladser på alle tre uddannelser. 

Dansk Erhverv: En god idé 

Ifølge Dansk Erhverv er det vigtigt, at uddannelsesinstitutionerne ikke kun fokuserer på studenterne, men fortsætter og endda øger indsatsen med at optage erhvervsuddannede.

- Helt overordnet synes vi, at det er en god ide med et praktisk forløb for studenter. Frafaldsstatistikken viser tydeligt, at det er vigtigt at have praktisk forståelse, hvis uddannelsen skal gennemføres. Ligesom det kan være nødvendigt med en teoretisk opdatering for faglærte, der skal ind på en boglig uddannelse, så kan det være nødvendigt med en praktisk opdatering for studenter, der skal ind på mere praktisk uddannelse, udtaler Mads Eriksen, der er uddannelses- og forskningspolitisk chef ved Dansk Erhverv.

Forløbet er en forsøgsordning i samarbejde mellem landets erhvervsakademier og professionshøjskoler og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Det kører over tre år, men studerende og uddannelsesinstitutionerne håber, ordningen kan blive permanent.

Alt i alt har 69 studerende på landsplan gennemført forløbet på tværs af erhvervsakademierne og professionshøjskolerne.

Om Praktikum

Når nye studerende i slutningen af juli måned får besked på, om de er optaget på en af de tre uddannelser, vil ansøgere med gymnasiebaggrund samtidig få tilbud om at følge et fire ugers værkstedskursus inden det egentlige studie.   Forberedelseskurset er SU-berettiget og giver grundlæggende forståelse af el-teknik, installationer, konstruktioner og almen forståelse af håndværk og brug af værktøj. På den måde bliver de bedre klædt på til at tage en teknisk, videregående uddannelse. Forløbet er en forsøgsordning i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet og forløber 2019-2021.

Fakta:

  • Der er ansøgningsfrist for ansøgere med gymnasial baggrund til videregående uddannelser d. 5. juli kl. 12. 
  • Som et forsøg tilbydes studenter praktisk værkstedsforløb. 
  • Forsøgsordningen forløber over 3 år med start i 2019 for de 2-årige erhvervsakademiuddannelser: Automationsteknolog, Driftsteknolog og Energiteknolog  
  • Praktikum understøttes af Uddannelses- og Forskningsministeriet og er SU-berettiget   
  • Praktikum udbydes for studerende med gymnasiel baggrund på følgende lokationer: Erhvervsakademi Dania, Randers, Erhvervsakademi Sydvest, Esbjerg, Københavns Erhvervsakademi, København, Professionshøjskolen UCL, Odense, Professionshøjskolen UCN. Aalborg og Aarhus Maskinmesterskole, Aarhus  

Kontakt:

  • Nataliya Klimovskikh, automationsteknologstuderende på Professionshøjskolen UCN, e-mail: 1080561@ucn.dk

Af Kenneth Brogård Esbensen, kee@ucn.dk, UCN, og Anne-Mette Gyldenløv Grosen, EA Dania