06. juli 2020

Flere pladser på eftertragtede uddannelser

​Professionshøjskolen UCN har fået mulighed for at udvide med i alt 91 pladser på de eftertragtede velfærdsuddannelser pædagog, sygeplejerske og jordemoder. Sammen med 86 pladser på grunduddannelserne på Teknologi og Business skal det gøre det muligt for flere unge at starte på uddannelse i 2020 og til vinteroptaget i 2021.

Landet over var der stigning i antallet af ansøgere til de videregående uddannelser. På Professionshøjskolen UCN var stigningen i 1. prioritetsansøgninger på 4 procent i forhold til 2019. Folketingets partier har indgået en aftale, der betyder, at flere kan få deres ønske om studie opfyldt. Det er nemlig blevet muligt for UCN at udvide antallet af studiepladser på en række uddannelser, da man fra politisk side vil give flere unge mulighed for at starte uddannelse som følge af COVID-19, hvor mange forventeligt har ændret planer for sabbatår mv.

Uddannelsesdirektør hos UCN, Peter Møller Pedersen, forklarer, at pladserne som udgangspunkt kun er i forbindelse med det aktuelle optag.

- Vi er glade for, at aftalen om studiepladser er faldet på plads med både regioner og kommuner, som skal stille de ekstra praktikpladser til rådighed på velfærdsuddannelserne. Det er områder, hvor alt peger imod, at man i de kommende år vil få øget behov for uddannede. Det er derfor positivt, at vi nu får mulighed for at tage flere af de mange kvalificerede ansøgere ind, siger uddannelsesdirektøren.  

Populære velfærdsuddannelser

En af de uddannelser, som hvert år afviser mange ansøgere, er sygeplejerskeuddannelsen. I år har uddannelsen på UCN oplevet et mindre fald i antallet af 1. prioritetsansøgere på 3 procent, men der er stadig flere ansøgere end der er pladser. Nu er det blevet muligt at optage 20 flere end sidste år.


Det er blandt andet sygeplejerskeuddannelsen, som har udsigt til flere studiepladser.

Den meste søgte uddannelse på UCN er igen i år pædagoguddannelsen.

- Vi kunne allerede i marts fortælle, at vi havde fået lov til at udvide antallet af pladser med 25 på pædagoguddannelsen, men i forbindelse med de ekstra pladser i 2020/2021, har vi fået en aftale på plads om en yderligere stigning i pladser, så vi i alt hæver optaget med 63 studerende, fortæller Peter Møller Pedersen.

En af de uddannelser, der i år har oplevet stor fremgang i antallet af ansøgere, er jordemoderuddannelser. Her bliver optaget i år hævet med 8 studerende, så der udbydes i alt 80 pladser på uddannelsen, der med 309 1. prioritetsansøgere igen må skuffe mange.

Ekstra pladser på erhvervsrettede uddannelser

Allerede inden ansøgningsfristen 5. juli meldte Folketinget ud, at der var afsat ekstra midler til at oprette ekstraordinære pladser på en række erhvervsrettede uddannelser i 2020. For UCN’s vedkommende betyder det 86 ekstra pladser på teknologi- og businessuddannelser.

- Vi har først og fremmest set på, hvilke uddannelser som har lav ledighed og stor efterspørgsel i erhvervslivet. Det betyder, at vi har valgt at udvide med pladser på 4 af vores grunduddannelser på Teknologi og Business, hvor der er mange ansøgere, fortæller Peter Møller Pedersen.

Det drejer sig om uddannelserne bygningskonstruktør, finansbachelor, finansøkonom og markedsføringsøkonom.

For yderligere information

Peter Møller Pedersen, uddannelsesdirektør, Professionshøjskolen UCN
Telefon 7269 0311

Af Mette Green, meg@ucn.dk, UCN Kommunikation