27. august 2020

Debat: Studiestart i skyggen af corona

På UCN er teori og praksis hinandens forudsætninger. Vi kan ikke undvære den ene side af mønten. Vores uddannelser har en karakter, så det er umuligt at digitalisere det hele. Derfor gør vi rigtig meget for, at vores studerende kan møde ind til undervisning på vores campusser og på praktikstederne, lyder det fra rektor og uddannelsesdirektør på UCN.

Af Lene Augusta Jørgensen, rektor, og Peter Møller Pedersen, uddannelsesdirektør, Professionshøjskolen UCN

11. marts om aftenen blev de videregående uddannelser i Danmark – som så meget andet – lukket ned pga. corona-pandemien. Foråret blev vendt rundt på hovedet, og undervisningen måtte foregå som nødundervisning online. Herfra skal lyde en stor tak til medarbejdere og studerende for den enorme indsats under nedlukningen af vores campusser. I disse uger vender de studerende så endelig tilbage på vores campusser i Aalborg, Hjørring og Thisted. Det har vi glædet os til og ventet med spænding på.

På Professionshøjskolen UCN er teori og praksis hinandens forudsætninger. Vi kan ikke undvære den ene side af mønten. Vores uddannelser har en karakter, så det er umuligt at digitalisere det hele. Det er helt basalt for os at lære ved at interagere, udforske, udfordre, reflektere, samskabe og inspirere hinanden i sociale fællesskaber. Her er undervisning i laboratorier, værksteder og faglokaler helt afgørende. Derfor gør vi rigtig meget for, at vores studerende kan møde ind til undervisning på vores campusser og på praktikstederne.


Rektor Lene Augusta Jørgensen og uddannelsesdirektør Peter Møller Pedersen

Der en række restriktioner og retningslinjer, som vi naturligvis skal overholde. Vi skal reducere smitterisiko på vores campusser, holde afstand og passe på hinanden. Det kræver en hel del, når mange studerende og ansatte på samme tid skal færdes på den samme campus. Vi har undersøgt en række forskellige løsninger. På nogle uddannelser kan de studerende isoleres i grupper og modtage undervisning, stort set som de er vant til – men med det klare udgangspunkt, at de skal blive i den samme gruppe i løbet af hele studiedagen. Andre steder må de studerende i nogle tilfælde sidde i undervisningslokaler uden borde for, at vi kan overholde afstandskravet.

Det er en løsning, som vi så vidt muligt forsøger at undgå, men desværre nogle steder på nuværende tidspunkt nødvendig for, at de studerende kan holde den påkrævede afstand i undervisningslokalerne. Andre studerende skal fortsat gennemføre en del af deres undervisning online. Ganske enkelt fordi nogle af vores campusser ikke kan rumme alle studerende på en gang. Vi ved godt, at det ikke er optimalt. Alt er ikke perfekt, og det kan være vældig frustrerende og udfordrende, både for vores studerende og undervisere, men det er vores overbevisning, at det stadig er bedre end nødundervisningen i foråret. Samtidig overvejer vi løbende, hvordan vi kan gøre undervisningsforholdene endnu bedre for vores studerende under de givne omstændigheder.

Det er nemlig af meget høj prioritet at få vores studerende tilbage på vores campusser. Den fysiske undervisning og dialog med underviseren og medstuderende, øvelser og færdighedstræning er et must på rigtig mange af vores uddannelser. Vores læringstilgang Refleksiv praksislæring er netop kendetegnet ved, at vi ønsker at inddrage de studerendes egne oplevelser og erfaringer i undervisningen, at undervisere og studerende samarbejder om læreprocessen og skaber rum for dialog. Det kan gøres på mange måder, og det er vores klare ambition fortsat at have et stort fokus på det med de undervisningsformer, som corona-restriktionerne nu tillader.

Vi forbereder os på en meget lang periode, hvor vi uden tvivl vil opleve smittetilfælde blandt vores studerende og ansatte, som kan medføre hjemsendelser af grupper af studerende. Det har vi allerede oplevet på vores læreruddannelse, hvor to hold blev sendt hjem midt i august. En uge senere er alle de studerende heldigvis vendt tilbage til normal undervisning, efter tests har vist, at det ene smittetilfælde ikke har ført til yderligere smittede. Netop fordi de studerende og deres undervisere har været gode til at overholde retningslinjerne.

Foruden de mange af vores nuværende studerende, som er vendt tilbage, så står vi også foran ét af årets helt store begivenheder, nemlig studiestart for nye studerende. Det er i sig selv noget helt særligt at starte på en ny uddannelse. I år er det så ganske særligt, fordi de nye studerende bliver de første – og forhåbentligt de eneste – der skal tage fat på et nyt studie i skyggen af corona. Der er blevet knoklet, tænkt kreativt og fundet på nye løsninger, så de nye studerende kan få den bedst mulige studiestart og føle sig trygge og klar til at tage fat på deres nye liv som UCN-studerende.

Vi følger situationen nøje og forsøger hele tiden at tage højde for den udvikling, vi går i møde. Det er nyt land, vi bevæger os på i denne tid, som kræver ekstraordinære løsninger. På trods af de udfordringer, som det medfører, glæder vi os over igen at kunne møde vores studerende ansigt-til-ansigt. God studiestart til alle.