21. september 2020

COVID-19: Seneste nyt vedr. smittetilfælde på UCN

Her kan du finde information om smittetilfælde på UCN relateret til COVID-19. Vi opdaterer løbende nyheden med status på tilfælde af smitte, der f.eks. fører til hjemsendelse af studerende.

Ved pressehenvendelser, kontakt uddannelsesdirektør Peter Møller Pedersen på tlf.nr.: 7269 0311.

Spørgsmål vedr. fakta ifm. smittetilfælde kontakt kommunikationskonsulent Silas Mühlbach tlf.nr.: 7269 0914.

Mandag 21.9.2020: IT-teknologstuderende i Aalborg testet positiv for COVID-19

En studerende på 1. semester på IT-teknologuddannelsen er testet positiv for COVID-19. UCN har bedt alle, der er identificeret som nære kontakter til den studerende om at blive testet for COVID-19. Det drejer sig om fem medstuderende. De skal ikke møde ind på UCN igen, før de har fået negativt svar på test.

Ud fra et forsigtighedsprincip er det hold, som den studerende går på, også blevet bedt om ikke at møde op på Campus Sofiendalsvej. De skal jf. Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer dog ikke testes, medmindre de udvikler symptomer. Undervisningen på det pågældende hold vil i de kommende dage være omlagt til online-undervisning.​

Søndag 20.9.2020: Lærerstuderende i Aalborg testet positiv for COVID-19

En studerende på 1. semester på læreruddannelsen i Aalborg er testet positiv for COVID-19. UCN har bedt alle, der er identificeret som nære kontakter til den studerende om at blive testet for COVID-19. Det drejer sig om tre medstuderende. De skal ikke møde ind på UCN igen, før de har fået negativt svar på test.

Ud fra et forsigtighedsprincip er det hold, som den studerende går på, også blevet bedt om ikke at møde op på Campus Mylius Erichsens Vej. Det er omkring 20 studerende. De skal jf. Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer dog ikke testes, medmindre de udvikler symptomer. Undervisningen på det pågældende hold vil i de kommende dage være omlagt til online-undervisning.​

Søndag 13.9.2020: Studerende hjemsendt på to uddannelser

UCN har søndag hjemsendt studerende på to uddannelser pga. positive COVID-19-smittetilfælde. Det drejer sig om fysioterapeutuddannelsen og overbygningsuddannelsen i innovation og entreprenørskab.

På innovation og entreprenørskabsuddannelsen er en studerende på 1. semester testet positiv for COVID-19. UCN har derfor bedt alle studerende, der går på samme hold som den studerende om at blive testet for COVID-19. Det drejer sig om 56 studerende. Endvidere skal 2 undervisere testes. UCN er i tæt dialog med den studerende, som fortæller, at vedkommende er blevet smittet gennem sin ven. Den studerende har primært deltaget i gruppearbejde på campus mandag, tirsdag og torsdag, men også holdundervisning mandag.​

En studerende på 1. semester på fysioterapeutuddannelsen er ligeledes testet positiv for COVID-19. Alle studerende, der går på 1. semester, samt 4 undervisere er blevet bedt om at blive testet for COVID-19. Det drejer sig om i alt 76 studerende. Den studerende oplyser, at hun er blevet smittet af et familiemedlem, som er testet positiv i onsdags. Den studerende får selv milde symptomer onsdag og bliver testet fredag – og har fået svar i løbet af natten til søndag.

Hjemsendte studerende og medarbejdere er blevet bedt om ikke at møde ind på UCN igen, før de har fået negativt svar på testen. De studerende er blevet informeret via SMS og mail.

Fredag 11.9.2020: Status på smittetilfælde på UCN

På fysioterapeutuddannelsen har de godt 70 studerende og undervisere, der blev hjemsendt lørdag den 5. september, modtaget negative testsvar. Undervisningen bliver genoptaget på Campus Selma Lagerløfs Vej mandag den 14. september.

På serviceøkonomuddannelsen, hvor et hold på 23 studerende blev hjemsendt mandag d. 7. sept., er ingen pt. testet positive. Der mangler tilbagemelding fra ganske få studerende. Undervisningen påbegyndes mandag d. 14. sept på Campus Hobrovej.

I alt fire studerende er pt. testet positive på det hold på produktudvikling og teknisk integration, der blev hjemsendt mandag aften d. 7. sept. Der går 26 studerende på holdet. UCN har været i dialog med smitteopspringsenheden, som har anbefalet, at alle studerende bliver testet to gange samt, at de opretholder selvisolation, indtil de har fået svar på anden test.

På designteknologuddannelsen, hvor to hold blev hjemsendt tirsdag d. 8. sept. har alle de studerende og undervisere modtaget negative testsvar og dermed er der ikke yderligere smittet på uddannelsen. På de to hold går samlet 36 studerende. Undervisningen påbegyndes i næste uge på Campus Sofiendalsvej.

På automationsteknologuddannelsen, hvor der ligeledes blev hjemsendt et hold tirsdag den 8. september, har UCN ikke på nuværende tidspunkt modtaget oplysninger om, at der skulle være studerende eller undervisere, der er testet positiv for COVID-19. Holdet rummer 34 studerende. Undervisningen forventes påbegyndt i næste uge på Campus Sofiendalsvej.

Torsdag 10.9.2020: To studerende på hjemsendt hold testet positive

Yderligere to studerende på det hold på produktudvikling og teknisk integration, der blev hjemsendt mandag aften d. 7. sept., er blevet testet positive for COVID-19. Dermed er i alt tre studerende testet positive på det hjemsendte hold.

UCN har været i dialog med smitteopspringsenheden, som har anbefalet, at alle studerende bliver testet to gange samt, at de opretholder selvisolation, indtil de har fået svar på anden test. Dette er skrevet ud til holdet, der består af 26 studerende, i dag. UCN vil løbende opdatere status på evt. yderligere smitte blandt de studerende.

Tirsdag 8.9.2020: Tre smittetilfælde på Campus Sofiendalsvej

Tre studerende på tre forskellige uddannelser på UCN’s campus på Sofiendalsvej i Aalborg er blevet testet positive for COVID-19. De tre studerende kommer fra hhv. 1. sem. på overbygningsuddannelsen i produktudvikling og teknisk integration, 3. sem. på uddannelsen til grafisk designteknolog og 1. sem. på automationsteknologuddannelsen.

De tre smittetilfælde har ikke relation til hinanden, og det er UCN’s vurdering baseret på de studerendes forløbsbeskrivelser, at smitten ikke har fundet sted på campus.

Alle studerende og undervisere på de berørte hold er blevet sendt hjem med besked om at blive testet for COVID-19. I alt er knap 100 studerende hjemsendt fordelt på fire hold. 36 er sendt hjem på designteknologuddannelsen, 34 på automationsteknologuddannelsen og 26 på produktudvikling og teknisk integration. Derudover er 7 medarbejdere, primært undervisere, hjemsendt. Al undervisning på de berørte hold er ved at blive omlagt til online.

Ud fra et forsigtighedsprincip aflyses alle sociale arrangementer såsom fredagsbar fra i dag og fjorten dage frem for at mindske smitterisiko.

Mandag 7.9.2020: Serviceøkonomstuderende i Aalborg hjemsendes

En studerende på 1. semester på serviceøkonomuddannelsen i Aalborg er testet positiv for COVID-19. Den studerende deltog i studiestarten på Campus Hobrovej den 1. september. Hun får symptomer onsdag, bliver testet torsdag og får et positivt testresultat søndag. Hun har ikke været på campus/til undervisning siden 1. september.

Alle studerende på det berørte hold er blevet sendt hjem i dag med besked om at blive testet for COVID-19. En underviser og to tutorer er også sendt hjem til test.

Al undervisning på holdet er ved at blive omlagt til online. Alle, som er berørt af smitteopsporing og som derfor skal lade sig teste, har fået direkte besked.

Lørdag 5.9.2020: Hold sendt hjem på fysioterapeutuddannelsen

Et hold studerende på fysioterapeutuddannelsen i Aalborg er blevet bedt om ikke at møde op på Campus Selma Lagerløfs Vej den kommende uge. De studerende skal testes for COVID-19, efter at en medstuderende på holdet har meddelt UCN, at hun er testet positiv for COVID-19. Det drejer sig om cirka 70 studerende.

De berørte studerende er blevet informeret via SMS og mail i løbet af lørdag den 5. september. Mens de er hjemsendt, vil de blive modtage online-undervisning. 

Den studerende er blevet smittet uden for campus, formentlig ifm. med en konfirmation sidste lørdag, hvor én fra køkkenet efterfølgende er testet positiv for COVID-19. Da hun fik beskeden i onsdags, gik hun i selvisolation og lod sig teste, og i dag lørdag fik hun så svar på testen, som viste, at hun er smittet med COVID-19.