08. september 2020

Debat: Danskundervisning er afgørende for internationale studerende

Nøglen til en vellykket studietid i Danmark er blandt andet evnen til at begå sig på dansk, og rækker drømmene for de internationale studerende til et arbejdsliv i Danmark efter endt uddannelse, så er sproget en afgørende faktor

Af Mette Østergaard Samuelsen, international chef, Professionshøjskolen UCN

Dimittender fra de engelsksprogede uddannelser skal kunne noget dansk. Ikke nødvendigvis være flydende ud i det danske, men nok til at kunne begå sig socialt og fagligt på en dansk arbejdsplads. Det hører vi fra de virksomheder, som skal ansætte UCN’s internationale dimittender.

Det ansvar tager vi på os. Det forpligter UCN, og det forpligter de studerende på at gøre en særlig indsats for at lære vores sprog. Sideløbende med dette skal de være fuldtidsstuderende på engelsk, og som regel er de også afhængige af et fritidsjob. De skal skabe en ny tilværelse, de skal klare det hele selv, de skal lære på en ny måde, de skal bygge bro til danskerne, de skal etablere nye relationer og en ny vennekreds. Har vi store forventninger? Ja, det har vi. Kan de klare det? Ja, det kan de, for UCN optager kun den bedste tredjedel af de internationale studerende, der søger en studieplads.

De har også en forventning om at blive mødt med respekt og tilnærmelsesvis lige muligheder for jobs, hvis de gør alt det, vi forventer af dem. Kan vi indfri det? Nej, vi er der ikke…… endnu!

På UCN har vi de seneste fem år arbejdet på en række indsatser, der skal styrke de internationale studerendes danskkundskaber og karrieremuligheder. Jeg vil fremhæve tre af dem, som vi er allermest stolte af og som bidrager til at gøre dem maksimalt parate til at få job og karriere i Danmark.

Den 17. august slog vi dørene op til årets Employability CAMP for 104 nye internationale studerende.104 unge, nervøse og håbefulde studerende fra 19 forskellige lande, der har valgt at bruge 14 dage af deres sommerferie og deres egne penge på at deltage i en camp, der skal kickstarte deres nye liv i Nordjylland. De er modige og handlekraftige i en grad som adskiller sig fra gennemsnittet af studerende. De har sat deres familie og venner derhjemme på hold for at drage ud i verden og forfølge deres drøm. Er det ikke netop så driftige unge mennesker, vi gerne vil beholde i Danmark endda med en dansk business- eller teknologiuddannelse i bagagen? De to ugers camp har fokus på at lære dansk, blive studieparate og få øjnene op for de karrieremuligheder, som Nordjylland rummer. 20 lektioners dansk i løbet af 14 dage giver en rigtig god basisforståelse for vores sprog og gør, at de studerende bliver i stand til at skrive og sige simple sætninger som at præsentere sig selv, hvor de kommer fra, hvor de bor og hvad de hedder. Så er de godt i gang fra allerførste dag, de har sat fod på en dansk uddannelsesinstitution.

Det næste gode initiativ er at være vedholdende med danskundervisningen - også når der går hverdag i den og studielivet virkelig giver tidspres med konstante deadlines med afleveringer og gruppearbejde og eksaminer. Derfor bliver de studerende screenet til at fortsætte på danskhold i VUC-regi. Det foregår dog stadig på UCN, så det er nemt for de studerende. Erfaringen har vist os at hvis de studerende skal prioritere danskundervisningen, så skal det være lettilgængeligt. Derfor er det som noget relativt nyt skemalagt og uden omkostning for dem. Det er udtryk for en stor prioritering, at vi vælger at skemalægge danskundervisningen – det sender et signal til de studerende og vores omverden om, hvor vigtigt vi synes det er for deres integration og karrieremuligheder. Vi har valgt at skemalægge det omkring middagstid, i stedet for sidst på dagen, hvor chancen for at hovedet er fyldt og fristelsen til at liste hjem, er størst. Det betyder med andre ord, at der er fag på skemaet, der må vige for danskundervisningen – vi mener det, vi gør. Alle deltagere fra danskundervisningen på campen forventes som forrige år at fortsætte med den danskundervisning, der kører resten af undervisningsåret.

Den tredje og sidste indsats jeg vil nævne, er vores lærerstuderende, der har valgt modulet: ”Dansk som andetsprog” i deres uddannelse. De har, sammen med to rutinerede undervisere, der er købt fri af VUC, stået for det første intensive danskkursus på campen for de nye internationale studerende. Det betyder, at de i praksis får afprøvet deres færdigheder i at undervise og lære fra sig på dansk og samtidig får feedback på jeres undervisning og får indsigt i de internationale studerendes kulturer, sprog og udfordringer. Det er en gensidig gevinst, hvor UCN virkelig viser sit potentiale på tværs af vores professioner i at skabe undervisning, der bygger på vores læringstilgang Refleksiv Praksis Læring (RPL).

2-3 lærerstuderende har undervist en gruppe på omkring 10 internationale studerende. Det har resulteret i en unik mulighed for at få så meget taletid på dansk som muligt og samtidig få knyttet sociale bånd, etablere venskaber og hjælpe med praktiske tips og tricks. Det er mere værdifuldt end vi næsten kan drømme om. Hverken de lærerstuderende, danskunderviserne fra VUC eller de internationale studerende kan få armene ned over denne indsats.

Vi er ambitiøse på UCN og vi ser flere muligheder for, at vores internationale studerende kan træne deres danskkundskaber i samarbejde med vores omgivelser. De lærer bedst vores kultur og vores sprog ved at blive kastet ud i det og møde os danskere i foreninger og i nordjyske virksomheder. Vi håber, I er klar på at give dem en chance? Sammen kan vi nå nye højder til gavn for vores Nordjylland.